100 päikesejaama hakkavad varustama Telia mobiilimaste taastuvenergiaga

Taastuvenergia lahenduste arendaja Sunly City ja Telia Eesti sõlmisid mahuka koostöölepingu, mille kohaselt rajab Sunly City saja Telia mobiilsidemasti juurde päikesejaamad, mis hakkavad maste varustama taastuvenergiaga.

Sunly ehitab Telia mobiilsidemastide juurde päikeseelektrijaamad, millest igaüks koosneb 36-st päikesepaneelist ning mis asuvad ca 90 ruutmeetri suurusel alal. Ühtlasi tagab Sunly päikesejaamade toimivuse ja töökindluse järgneva 15 aasta jooksul.

Kokku rajab Sunly City Telia kasutusse ca 100 päikesejaama koguvõimsusega 1,8 MW (megavatti). Jaamade aastane kogutoodang on ca 1,8 GWh elektrienergiat, millest üle 70% läheb mobiilimastide omatarbeks ning ligi 30% müüakse elektrivõrku.

Telia Eesti juhatuse esimehe Holger Haljandi sõnul tähistab Sunlyga alustatud koostöö seni suurimat taastuvenergia valdkonna ettevõtmist, millega Telia on Eestis seotud.

„Meil on ääretult hea meel teha koostööd partneriga, kes esindab sedavõrd keskkonnateadlikku ja tulevikku suunatud mõtteviisi. Sõlmitud koostöö aitab meil ellu viia oma ambitsioonikaid energia- ja keskkonnaalaseid eesmärke. Kuigi kasutame juba täna oma tegevuses taastuvenergiat nii läbi energia ostulepingute kui rohesertifikaatide, toob päikeseenergia tootmine siinsele turule uue koguse taastuvenergiat. Ühtlasi võimaldame selle sammuga kasutada kümnetel tuhandetel Telia klientidel mobiilsideteenuseid, mis jõuavad nendeni päikeselt saadud energia toel,“ märkis Haljand.

"Selle koostööga saavad kokku ühiskonna toimimise aspektist kaks asendamatut põhiteenust - telekommunikatsioon ja energeetika. Sunly City täisteenusrendi abil saab Teliast päikeseenergia tootja ilma et ettevõte peaks ise seadmetesse, nende püstitamisesse ja hooldusesse investeerima," kommenteeris koostööd Sunly City juhatuse liige Priit Lepasepp.

Esimeste päikesejaamade ehitamine Telia mobiilimastide kõrvale algab sel kevadel ning viimased jaamad valmivad hiljemalt 2024. aasta lõpuks. 2023. aasta jooksul on eesmärk valmis saada ca 600 kW ulatuses jaamu ehk umbes kolmandik kõigist jaamadest.

Telia mobiilimastide asukohad, mille kõrvale Sunly City päikeseelektrijaamad rajatakse, on välja valitud selliselt, et päikesepargi ehitamine ei koormaks loodust ning kus elektrivõrk on valmis päikesepargi liitumist vastu võtma.

Taastuvenergia kasutamisel on olnud Telia tegevuse juures juba alates 2016. aastast kandev roll ning see on aidanud ettevõttel liikuda enda poolt seatud ambitsioonikate keskkonnaeesmärkide täitmise suunas.

„Kogu Telia Company grupp – sh Telia Eesti - on seadnud endale eesmärgiks muuta oma tegevus nii CO2 emissiooni kui jäätmevabaks. Ambitsioonikate eesmärkideni on plaan jõuda läbi vastutustundliku digitaliseerimise, kaasates sellesse ka kõiki oma töötajaid, partnereid ja hankijaid. Taastuvenergia kasutamine on üks väga hea näide, kuidas me seatud eesmärkide täitmise suunas liigume,“ lisas Telia juht Holger Haljand.

Tutvun teiste uudistega