1. juulil muutub Äri TV põhipakettide hinnastus

Alates 01.07.2016 muudab Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjas Äri TV põhipakettide hinnastust, tuues selgemalt välja Äri TV pakettide hinnad Ärikliendi interneti puudumisel ning kaotades eraldi tasu alusühenduse eest.

Muudatuse tulemusena muutub Äri TV põhipakettide hinnastamine lihtsamaks ja üheselt arusaadavaks.
 
Telia ÄriTV teenuse kliendil, kes ei soovi muudatustest tulenevalt teenuse kasutamist jätkata, on õigus soovi korral vastav leping ilma leppetrahvita üles öelda, teatades sellest Teliale enne 01.07.2016.​

Tutvun teiste uudistega