Perioodiline sisuteenus

Perioodiliseks sisuteenuseks nimetatakse pideva nädala- või kuutasuga teenuseid, mis perioodiliselt (näiteks kord nädalas) pakuvad teenusega liitunutele uut mobiilisisu (helinaid, taustapilte, horoskoope jne). Reeglina pakuvad teenuseid Telia-st sõltumatud teenusepakkujad ning Telia on vaid teenuse vahendaja ja arveldaja. Oluline on enne teenuse tellimist hoolikalt tutvuda teenuse tingimustega.


Liitumine

Teenusepakkuja reklaamib trükistes või televisioonis tema poolt pakutavat mobiilisisu. Iga mobiilisisu juures on konkreetne tellimiskood (näiteks „Saada SMS numbrile xxx, sisuga mang3″).

Kuigi pealtnäha võib tegu olla ühekordse tellimusega, tuleb selliste pakkumiste juures alati hoolikalt tutvuda teenuse tingimustega. Kui tingimustes on märge „Tellides siit lehelt ükskõik millise toote, liitute klubiga ….”, on tegu perioodilise sisuteenusega ning teenusepakkuja hakkab arvestama selle eest perioodilist tasu niikaua, kuni olete klubiga liitumise lõpetanud.

Liitumise järgselt peab teenusepakkuja saatma ka info teenuse hinna ja lõpetamise võimaluste kohta. Vajadusel küsige lisainfot reklaamides toodud infotelefonidelt.

Teenusepakkuja reklaamib oma teenust samamoodi nagu trükistes, aga liitumine on seatud mõne testi või veebimängu kasutamise eeltingimuseks. Sellisel juhul sisestab liituja veebilehele enda mobiiltelefoni numbri ja vajutab nuppu Kinnitan, Liitun vms. Seejärel saadab teenusepakkuja sisestatud mobiilinumbrile koodi, mis tuleb sisestada samale veebilehele, kust liitumisprotsessi alustati. Selle tulemusena liitub klient teenusega. Niisama kodulehel käimine või ainult mobiilinumbri sisestamine ilma koodi sisestamata ei tähenda teenusega liitumist.

Teenusega on võimalik liituda helistades lauatelefoni numbrile ( kasutatakse: Interactive Voice Response (IVR) lahendust ). Helistajale seletatakse teenuse tingimusi, sisu ja hinda ning teenusega liitumiseks peab vajutama konkreetset klahvi telefoni klaviatuuril. Tavapäraselt on selleks klahviks number 5. Peale edukat liitumist saadetakse teenuse info ja lõpetamise võimalused smsiga, nagu ka teiste liitumisviiside puhul. Kui number on salastatud, ei ole helistades võimalik liituda.

Mobiiliportaalides reklaamivad teenusepakkujad ka oma portaale, kus müüakse erinevat mobiilisisu. Sageli pakutakse ka seal võimalust liituda mõne klubiga, mis siis teatud tasu eest annab ligipääsu mobiilisisule ja toob kaasa perioodilised maksed.


Lisainfo

Tavapäraselt on teenused üles ehitatud loogikal, et olenevalt teenuse sisust (näiteks horoskoop või helinad) ja perioodist (päev, nädal või kuu), saadab teenusepakkuja kasutajale sõnumeid. Sõnumite sisuks on siis näiteks kas horoskoobi tekst või link lehele, kust mobiilisisu alla laadida.

Olenevalt teenusepakkujast ja perioodist on tasu suurus ning arvelduse periood erinev. Küll on sätestatud, et ühe klubi eest võetav tasu ei tohi kalendrikuus olla suurem kui 12,78 €.

Teenusega liitumisel on teenusepakkuja kohustatud saatma liitujale SMS-iga teenuse hinna ja teenuse lõpetamise võimalused. Enamikul juhtudest tuleb teenusest loobumiseks saata vastavale lühinumbrile SMS märksõnaga STOP või STOPP. Kui teenuse lõpetamine õnnestus, saadetakse ka vastavasisuline vastussõnum.

Lühinumbri, millele lõpetamissõnum saata, leiab teenusepakkuja poolt talle saadetud sõnumitest. See on nähtav ka kõnede eristuselt, kus on välja toodud teenusepakkuja lühinumber. Teenusnumbrite omanikud on välja toodud ka Telia kodulehel.

 • Link Mobility SIA (www.linkmobility.com) lühinumber 15181
  Kliendiinfo number: 6 662 364
  • Qubble klubi, lühinumber 15181
   Teenuse peatamiseks tuleb saata SMS kujul: STOP numbrile 15181
   Klienditugi: ee@qubble.com, 6 662 364
  • Mozzi klubi, lühinumber 15181
   Teenuse peatamiseks tuleb saata SMS kujul: STOP numbrile 15181
   Klienditugi: ee@mozzi.com, 6 662 364
 • TIM w.e (www.timwe.com), lühinumber 1818.
  Kliendiinfo number 1818
 • Fun2Cell, lühinumber 18977
  Tingimused: www.fun2cell.net/et-ee/terms-and-rules
  Teenuse peatamiseks tuleb saata sms kujul: STOP FC lühinumbrile 18977
  Klienditugi: fc.ee@mobisupport.net, 6988399 (mobiilimakseplatvorm: MobiGW OÜ)
 • Mobilwin, lühinumber 18977
  Tingimused: www.mobilwin.com/EE/terms.php
  Teenuse peatamiseks tuleb saata sms kujul: STOP WIN lühinumbrile 18977
  Klienditugi: support@mobilwin.com, 6988393 (mobiilimakseplatvorm: MobiGW OÜ)