Muudatused vahendusjaama-ühenduse teenuste tingimustes

Alates 1.märtsist 2016 muudab Telia Eesti AS järgnevate vahendusjaama-ühenduse teenuste tingimusi:

Centrex PBX
Büroo-ISDN
Büroo-ISDN2
ISDN primaarühendus vahendusjaamale
ISDN baasühendus vahendusjaamale
Kõnekontor

Kehtivate teenusetingimuste muudatuse põhjuseks on vajadus kaasajastada, lihtsustada ning täpsustada Teenuse osutamise või kasutamisega seotud asjaolusid.

Tingimuste uus versioon jõustub nimetatud teenuste klientide lepingute suhtes vaikimisi ja automaatselt 01.03.2016. Teenust kasutavatel klientidel, kes ei soovi muutunud tingimustel Teenuse kasutamist jätkata, on õigus soovi korral lepinguline suhe ilma leppetrahvita üles öelda, teatades sellest Teliale enne 01.03.2016.

Tutvun teiste uudistega