Muudatused Töökohtade Haldusteenuse tingimustes

Seoses töökohtade haldusteenuste võimaluste laiendamisega muudab AS Eesti Telekom alates 03.07.2015 Elioni IT-teenuse Töökohtade Haldusteenus tingimusi, seal hulgas asendab lisateenuse nimetus „Töökohateenus“ nimetusega „Töövahend teenusena“.

Teenusetingimuste uuendatud tekstidega on võimalik tutvuda alates 03.06.2015 Elioni kodulehel iseteenindus.telia.ee ning EMT ja Elioni esindustes.

Tutvun teiste uudistega