Mis teenuseid kasutavad inimesed oma nutiseadmes?


Eesti Telekomi tehnoloogiadirektor Tiit Tammiste sõnul kasvab pidevalt nõudlus nii mobiilse interneti kui 4G toega nutiseadmete järele.
„Ühe kindla trendina on mobiilse interneti kasutajate seas kasvanud nõudlus just kasutajate endi poolt loodud sisu nagu YouTube ja Facebook järele," märkis Tammiste.
 
Veebruaris läbi viidud küsitluses osales kokku ca 400 inimest vanuses 18-60 eluaastat, kellest 83% tunnistas, et kasutab oma telefonis ja/või tahvelarvutis populaarset videokeskkonda YouTube. Küsitlusest selgus ka, et mobiilipanka kasutab 45%, mobiilset parkimist ligi kolmandik (32%) ning Mobiil-ID'd viiendik (20%) vastanuist.
 
EMT klientide seas läheneb Mobiil-ID kasutajate arv 50 000-le ning veebruaris ja märtsis lisandus 3750 uut Mobiil-ID kasutajat. Alates veebruarist on EMT väljastanud ka uusi Mobiil-ID SIM kaarte, mis võimaldavad kasutusele võtta varasema 3 aasta asemel 5 aastase kehtivusajaga Mobiil-ID sertifikaate. Kuigi Mobiil-ID on turvaline ka täna, võimaldavad uued SIMid turvalisuse taset veelgi tõsta.
 
Populaarne on ka EMT m-parkimise teenus, millel on ühes kuus ligikaudu 50 000 kasutajat. Huvitav on ka fakt, et ligi 90% Tallinna parkimismaksust tasutakse m-parkimise teenuse kaudu.
 

Samas on Eesti turule lisandunud ka  uusi ja põnevaid sisuteenuseid, mis on kasutajate poolt hästi vastu võetud ja mille aktiivne arendamine jätkub ka sel aastal. Nii selgus küsitlusest, et näiteks muusikateenust Spotify kasutab oma nutiseadmes 19% ning EMT ja Elioni minuTV teenust 18% vastanuist.

Tutvun teiste uudistega