AS Eesti Telekom muudab EMT, Diil ja Elioni üldtingimusi ja IT teenuste eeskirja


Eelnimetatud Tingimuste muutmise põhjuseks on vajadus täpsustada teenuste osutamise või kasutamisega seotud asjaolusid. Üldtingimuste muutmise eesmärgiks on ühtlustada ühinemise järgselt ühisettevõtte Telekom seni erinevate Üldtingimuste sätted ja ärireeglid ning kehtestada üks ja ühtne uus Üldtingimuste dokument, mis muu hulgas loob paremad eeldused  klientidele edaspidi uute ühisteenuste ja ühtse teenindusstandardi pakkumiseks.
 
Tingimuste muutmine ei too klientide jaoks kaasa olulisi sisulisi muudatusi teenuste igapäevase kasutamise tingimustes.
 
Üldtingimuste uuendatud tekstiga on võimalik tutvuda alates 16.02.2015 EMT kodulehel www.emt.ee, Diili kodulehel www.diil.ee ja Elioni koduleheliseteenindus.telia.ee ning EMT ja Elioni esindustes. IT teenuste eeskirja uuendatud tekstiga on võimalik tutvuda alates 16.02.2015 Elioni kodulehel iseteenindus.telia.eening EMT ja Elioni esindustes.
 
Üldtingimused, Andmete kasutamise põhimõtted ja IT teenuste eeskiri jõustuvad Telekomi klientidega sõlmitud lepingute suhtes vaikimisi ja automaatselt 16.03.2015.
Kliendil, kes ei soovi muutunud Üldtingimuste või IT teenuste eeskirja alusel teenuste kasutamist jätkata, on õigus soovi korral lepinguline suhe ilma leppetrahvita üles öelda, teatades sellest Telekomile enne 16.03.2015.
Tutvun teiste uudistega