Telia Eesti AS
privaatsusteade

See privaatsusteade on loodud Telia Eesti AS (Mustamäe tee 3, 15033 Tallinn, Eesti, registrikood 10234957) (edaspidi „Telia“) poolt. Teates selgitatakse, kuidas Telia Teie isikuandmete vastutava töötlejana Teie isikuandmeid töötleb ja kaitseb.

Isikuandmete kaitse on oluline Telia klientidele ja teistele isikutele, kelle isikuandmeid Telia töötleb. Seetõttu kaitseb Telia kõikide andmesubjektide privaatsust vastutustundlikult ja hoolikalt.

Isikuandmete töötlemisel järgib Telia , elektroonilise side seadust ja muid isikuandmete töötlemisele kohalduvaid õigusakte.

1. Millist teavet privaatsusteade sisaldab?

Privaatsusteade kehtib füüsiliste isikute andmete töötlemise suhtes, sõltumata sellest, kas tegemist on kliendi, Telia pakutavate teenuste kasutaja või ärikliendi teenuste kasutajaga. Lisaks võivad Telial olla koostatud teenusepõhised privaatsusteated, mis kirjeldavad isikuandmete töötlemist seoses konkreetse teenusega. Need dokumendid leiate Telia kodulehelt.

Privaatsusteates selgitatakse:

  • kuidas Telia isikuandmeid kogub;
  • milliseid isikuandmeid Telia töötleb;
  • millistel eesmärkidel ja millistele õiguslikele alustele tuginedes Teie isikuandmeid töödeldakse;
  • kui kaua Telia Teie isikuandmeid iga eesmärgi puhul töötleb;
  • kuidas Telia Teie isikuandmeid kaitseb;
  • kellele Telia Teie isikuandmeid avaldab;
  • millised õigused on Teil seoses oma isikuandmete töötlemisega ja kuidas neid õigusi kasutada.

Mida privaatsusteade ei sisalda?

Privaatsusteadet ei kohaldata Teie isikuandmete töötlemisele teiste ettevõtete poolt, kui kasutate nende teenuseid või veebilehti, isegi kui need teenused olid teile kättesaadavad Telia sidevõrgu või teenuste kaudu. Neil ettevõtetel on omaenda privaatsus-ja küpsiseteated ning nemad vastutavad Teie isikuandmete töötlemise eest.

Võtan ühendust eksperdiga

Andrus Hinrikus

Andrus Hinrikus

Isikuandmete kaitse ekspert, Telia Eesti

Võtan ühendust