Telia annab nõu: millega peaks arvestama suurenenud viirusohu ja eriolukorra puhul

Kuna suurenenud viirusoht ning valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukord muudavad olulisel määral meie igapäevaelu, pani Telia oma klientidele kokku nõuanded, kuidas selles situatsioonis enda ja oma pere tegemisi planeerida.

TELIA ESINDUSTE TÖÖ

Tänase ehk 13. märtsi seisuga töötab enamus Telia esindusi tavapärases rütmis. Telia esinduste töötajad kasutavad kliendikontaktide vahel desinfitseerimisvahendeid, et viirusohuga seotud riske maandada. Seoses suurenenud viirusohuga võib aga Telia oma esinduste tööaega vajadusel piirata või esindusi sulgeda. See võib olla vajalik, et kaitsta nii oma töötajaid kui kliente võimaliku nakatumise eest. Esinduse mittetöötamisel soovitame teha Telia-suunalisi toiminguid meie veebipõhises iseteeninduses. Seadmete soetamisel on abiks Telia e-pood.

TELIA TEHNIKUTE TÖÖ

Telia on juba rakendanud oma tehnikute visiitide puhul erinevaid ennetavaid samme, maandamaks viiruse levikuga seotud riske. Kõigil Telia tehnikutel on ametisõidukites desinfitseerimisvahendid, mida kasutatakse nii enne kui pärast iga kliendivisiiti. Samuti saadab Telia iga tehnikuvisiidi kinnituseks kliendile SMS-i, milles küsitakse kliendi käest, ega ta pole haige või koduses karantiinis. Ka Telia tehnikutel on kohustus iga kliendi käest enne visiiti küsida, ega klient pole haige või koduses karantiinis. Sellistel juhtudel on tehnikutel kohustus visiidist keelduda. Kriisiolukorra eskaleerudes võib Telia piirata oma tehnikute kliendivisiite.

TELIA TEENUSTE TELLIMINE JA MUUTMINE

Tulenevalt olukorrast soovitame erinevate teenuste tellimisel ja muutmisel ning kauba soetamisel kasutada Telia e-kanaleid. Valdavat osa Telia pakutavatest teenustest saab tellida ja muuta meie veebipõhises iseteeninduses. Nii saab iseteeninduse vahendusel näiteks muuta oma interneti- ja kõnepakette, tõsta võimalusel internetipakettide kiirusi jne. Telia koduteenuseid (näiteks TV pakette ja lisateenuseid) saab tellida ja muuta ka TV-ekraani vahendusel. Seadmete soetamisel on abiks aga Telia e-pood, mille vahendusel saab tellida kõiki Telias müüdavaid seadmeid.

SEADMETE JÄRELTEENINDUS JA SEADMEKINDLUSTUSE KAHJUKÄSITLUS

Seadmete järelteenindusega seotud tegevuste korral (seadmerikked, garantiiremont jne) soovitame võimalusel Telia esindusse mitte pöörduda ning kasutada selle asemel e-teenust. E-teenuse abil saab saata rikkis seadme hooldusesse läbi pakiautomaadi.

Telia Seadmekindlustuse teenuse puhul on kogu kahjukäsitluse protsess samuti teostatav läbi e-kanali ning kahjustatud seadmete hooldusesse saatmine käib läbi Telia iseteeninduse.

RIKKED, TEHNILISED MURED JA KÜSIMUSED

Rikete ning muude tehniliste murede ja küsimuste korral on klientidele abiks tavapärased Telia kanalid. Küll peab arvestama sellega, et kriisiolukorra tõttu võivad Telia infoliinid olla tavapärasega võrreldes enam koormatud. Üks koht, kust kliendid saavad ise oma lihtsamatele muredele lahendused ja vastused, on Telia veebipõhine Online Abi, kus saab näiteks kontrollida oma koduste teenuste toimimist. Samuti jagab Online Abi samm-sammult juhendeid, kuidas ise oma teenused töökorda saada. Lisaks on endiselt avatud Telia eraklientide teenindusnumber 123 ning äriklientide teenindusnumber 1551.

ARVETE INFO JA TASUMINE

Soovitame kõikidel klientidel võimaluse korral saada infot arvete kohta ning tasuda arveid Telia e-kanalite vahendusel. Selleks saab kasutada:

Arve tasumiseks saab mugavalt kasutada ka pangalinke, mis asuvad kliendile saadetud e-kirja sisus või sõlmida püsimakseleping arvete tasumiseks kliendi poolt eelistatud pangas.

Tutvun teiste uudistega