Telia alustab uudse terviklahenduse pakkumist ärikliendile – kiirem internet koos võrgukaitsega

Telia asub septembris oma äriklientidele pakkuma uudset ja lihtsat võrgupõhise turvalahendusega internetiteenust ehk Turvanetti. Uue lahenduse turvafilter aitab tõrjuda enamlevinud ohte nagu ebaturvalised veebilehed, tuntud pahavarad, viirused ja küberründed ning teenuse testperioodi viimaste nädalate jooksul on Turvaneti filtrid tõrjunud keskmiselt 1 700 000 potentsiaalset ohtu nädalas.

Hoogne digitaliseerimine avab ettevõtetele uusi võimalusi, samal ajal aga suurenevad ka küberohud. Aastaga on erinevate küberünnakute arv pea kahekordistunud ning üha sagedamini varitsevad küberohud just ettevõtteid. Paraku kasutab täna aga vaid iga viies ettevõte täiendavaid võrgukaitselahendusi.

„Suuremad ettevõtted, kes on küberohtudega enam kokku puutunud, mõistavad riske paremini ja üldjuhul tegelevad oma ettevõtte võrgu ja seadmete kaitsemisega. Keskmise ja väiksema suurusega ettevõtetel pole sageli aga oma põhitegevuse kõrvalt turvalisuse teemadele tähelepanu eriti jagunud. Kindlasti on siin oluliseks teguriks olnud ka vastava kompetentsi nappus ja rahaliste võimaluste puudumine suhteliselt kallite eriseadmete ostmiseks või rentimiseks. Ettevõtteid, kus töötab kuni 10 inimest, on Eestis aga üle 125 500 ehk 94% kõikidest ettevõtetest. Mõeldes neile oleme Telias välja töötanud uudse ja lihtsa võrgupõhise turvalahendusega internetiteenuse - Turvaneti. Lahendus sobib samas hästi ka suurematele ettevõtetele,“ ütles Telia äriarendusjuht Raul Juhanson.

Uue lahenduse turvafilter aitab tõrjuda enamlevinud ohte nagu ebaturvalised veebilehed, tuntud pahavarad ja viirused ning küberründed. Turvafilter tagab automaatselt baasturvalisuse kõigile ettevõtte Turvaneti võrku kaabliga või WiFi kaudu ühendatud seadmetele nagu arvutid, tootmisseadmed, mobiiltelefonid, printerid, kohviautomaadid kui ka mistahes muud internetiühendusega masinad.

Esimesed kliendid liitusid Turvaneti testplatvormiga juba selle aasta juunis. Pilootprojekti viimastel nädalatel oli teenuse turvafiltri abil tõrjutud keskmiselt 1,7 miljonit potentsiaalset ohtu nädalas, millest umbes viiendiku moodustasid välised rünnakud kliendi ühenduse suunal. Valdav osa ohtudest on seotud ebaturvaliste veebilehtede külastamisega, ohtlike failide avamisega või ettevõtte süsteemides juba eelnevalt olnud pahavaraga.

Kaitset pakkuvad turvaseadmed on paigaldatud Telia võrgusõlmedesse. See tähendab, et Turvaneti võrguliiklus läbib põhivõrku paigaldatud turvafiltri ning nii on võimalik ohte tõrjuda juba enne kliendi interneti tarbimise asukohta jõudmist. Seetõttu ei ole vaja baasturvalisuse loomiseks soetada täiendavaid turvaseadmeid või installeerida täiendavat tarkvara. Turvaneti kasutaja ei pea muretsema ka tarkvara kaasajastamise pärast, sest see toimub samuti automaatselt.

Lähtuvalt ettevõtete vajadustest hakkab Telia pakkuma Turvaneti ühendusi alates kiirusest 40 Mbit/s. „Kogu turg liigub selgelt lihtsate terviklahenduste poole. Hoogne digitaliseerimine on tasapisi kasvatamas ka nõudlust suuremate internetikiiruste järele. Koos uue teenuse turule jõudmisega saavad meie kliendid lisaks kasvanud turvalisusele ka märksa kiirema ühenduse,“ ütles Juhanson.

Tutvun teiste uudistega