Sideehitiste järelevalve

Järelevalve teenus hõlmab sideehitiste kaitsevööndis tegutsemiseks vajalike lubade väljastamist, vastaval alal tehtavate tööde järelevalvet ning sideehitiste paiknemise kindlakstegemist looduses.

Teenuse hind:

Järelevalve teenus tööpäeval48 €/tund
Järelevalve teenus väljaspool tööpäeva72 €/tund
Järelevalve teenus väljaspool e-teenindust**70 €/tk

*Hinnad sisaldavad käibemaksu.

**Hinda rakendatakse, kui teenuse taotlemine toimub väljaspool e-teenindust ning sisaldab spetsialisti väljasõitu ja viibimist objektil kuni 60 min.

Järelevalve teenus sisaldab vajadusel ka tegutsemisloa väljastamist. Miinimum tööaeg on 60 minutit, edasi toimub arveldus 30 minuti kaupa.

Ehitajate portaal

Tehniliste tingimuste taotlemiseks, projekti kooskõlastamiseks või tegutsemisloa taotlemiseks logi sisse Ehitajate portaali.

SISENEN

Mis ja miks on sideehitiste järelevalve

Sideehitiste järelevalve peamine ülesanne on sideehitiste (kaablikanalisatsioon, maakaablid, õhuliinid, jaotuskohad, sidekaevud jms) nõuetekohase säilimise, terviklikkuse ja seeläbi kvaliteetse sideteenuse osutamise tagamine. Sellest tulenevalt on järelevalve ülesandeks sideehitiste kaitsevööndis tegutsemiseks lubade väljastamine, vastaval alal tehtavate tööde järelevalve ning vahejuhtumite ennetamine ja lahendamine.

Teine oluline tegevusvaldkond on ehitusobjektidel vahetu tööde jälgimine ja nõuetekohase tehnoloogia ning materjalide kasutamise kontroll, samuti väljasõidud teiste võrguvaldajate trasside (vesi, gaas, küte, elekter jms) avariitöödele sideehitiste tähistamiseks ja nende terviklikkuse tagamiseks.

Kolmas suurem osa sideehitiste järelevalve tegevustest on kinnistuomanikele, projekteerijatele ja arendajatele sideehitiste uuringute vms tegevuse käigus sideehitiste kohta info väljastamine ja asukoha kindlakstegemine.

Enne kaevetööde alustamist uuri, kus asuvad sinu krundil sidekaablid

Maavaldustel või hoonete ümbruses ehitus-, kaeve- ja heakorratöid tehes on oluline, et omanik või tööde tegija teaksid, kas ja kus asuvad sellel maa-alal sidekaablid. Paljud kaablid on paigaldatud kinnistutele aastakümneid tagasi ja nende kohta võib nii kohalikul omavalitsusel kui ka maaomanikul täpne informatsioon puududa. Sageli on kinnistu mitmeid kordi omanikke vahetanud ja vastavad dokumendid kaotsi läinud või vormistamata jäänud. Ebameeldivuste vältimiseks uuri sideehitiste järelevalve spetsialistilt, kus paiknevad sinu maa-alal kaablid. Esmakordne kaablite asukoha kättenäitamine on maaomanikele tasuta.

Mida teha kui oled kaableid ise vigastanud võI avastad, et neid on vigastatud?

Sidekaableid vigastades jääb tummaks nii telefon kui kaovad ka telepilt ja internetiühendus. Kaabli lõhkumise kulu hüvitab kaabli lõhkuja. Sidekaabli vigastamise, kahjustamise ohu, varguskatse kahtluse või varguse toimumise korral helista klienditeeninduse numbril 123.