Olulisemad muudatused Internetikõnede teenuses:

 • uus kasutajatunnus ja salasõna nii veebikeskkonnale kui kasutajaseadmes kasutamiseks;
 • uued tehnilised parameetrid teenuse aktiveerimiseks;
 • EI SAA kasutada Hallo tarkvaratelefoni, soovitame asenduseks vabavara-lahendusi.

Uuendatud teenusele üleminek:

Saad juba enne Telia-poolset muudatust ise uuendatud Internetikõnede teenuse kasutusele võtta.

Mida peab tegema uuendatud Internetikõnede teenuse kasutuselevõtuks?


Lõpeta olemasolev
Hallo Internetikõnede teenus

Telli uus teenus
"Telia Internetikõned"

Seadista teenus äpis/seadmes
saadud SMS-juhiste abil


 • 1. Lõpeta iseteeninduses vana teenuse Hallo Internetikõned.
 • 2. Telli uuendatud teenus Telia Internetikõned. Uue teenuse tellimine on avatud alates 17.05.2018.
 • 3. Pärast teenuse aktiveerimist saadetakse mobiilile SMSiga uus kasutajatunnus ja salasõna, mida on tarvis teenuse kasutuselevõtul.
 • 4. Vajadusel lae alla ja paigalda mõni vabavaraline SIP-tarkvaratelefon.
 • 5. Seadista tarkvaras Internetikõnede konto.

 • Uus kasutajatunnus ja salasõna nii veebikeskkonnale kui kasutajaseadmes kasutamiseks.
 • Kõneteenuste halduskeskkond veebis: teenused.telia.ee 30-päeva kõnelogiga ja lisateenuste juhtimiseks, salasõna muutmiseks ja meeldetuletamiseks.
 • Uued tehnilised parameetrid teenuse aktiveerimiseks.
 • Kaasneb VoLTE teenuse aktiveerimine, mõjud mitte-VoLTE telefoniga mobiili lisateenuste kasutamisel.
 • EI SAA kasutada Hallo tarkvaratelefoni, soovitame asenduseks vabavara-lahendusi
 • Kõneposti teenus pole enam kohustuslik.
Vana (Hallo) Internetikõned Uuendatud Telia Internetikõned
Hallo tarkvaraga Muu tarkvaraga või seadmega
(VoIP-telefonis või -ruuteris)
Kasutaja / Username mobiilinumber eesnimi.perenimi +372mobiilinumber
Autoriseerimise kasutajatunnus / authentication username / Account ID eesnimi.perenimi@voip.emt.ee +372mobiilinumber@ims.mnc001.mcc248.3gppnetwork.org
Salasõna / Password SMSiga, iseteenindusest uuendatav teenuse tellimisel SMSiga saadetav esmane salasõna, kasutaja ise muuta ei saa SIP-salasõna, teenuse tellimisel SMSiga saadetav salasõna, muudetav teenuste portaalist https://teenused.telia.ee
Väljuva puhverserveri aadress / Outband Proxy (address) - proxy.voip.emt.ee proxy.telia.ee
domain / realm /server / registration URI - voip.emt.ee ims.mnc001.mcc248.3gppnetwork.org

Miks muudatust vaja on?
Telia panustab järjepidevalt oma teenuste kvaliteedi tõstmisesse. Selleks tuleb aeg-ajalt ette võtta ka suuremaid muudatusi, mis mõjutavad teenuseid.

Miks ei saa enam Hallo tarkvara kasutada?
Telia VoIP-platvormi muudatus eeldab muutusi ka Hallo tarkvaras, aga lõpetasime Hallo tarkvarale uuenduste pakkumise 2017. aasta algusest. Seega ei saa pärast muudatusi enam Hallo tarkvara kasutada.

Kuidas uuendatud teenust enne Telia-poolset üleviimist kasutama saab hakata?
Uut teenust saad kohe kasutama hakata, selleks lõpeta Iseteeninduses mobiilinumbri lisateenuste halduses teenus Hallo Internetikõned ja telli teenus Telia Internetikõned. Sinu mobiilile saadetakse SMSiga uus salasõna ja viited uuendatud teenuse kasutuselevõtuks.

Mida saan teha teenuste portaalis?
Teenuste portaal https://teenused.telia.ee on Telia internetipõhiste kõneteenuste (VoIP) veebikeskkond, kus saad vaadata oma kõnelogi, seadistada kõnesuunamisi ja teisi Telia VoIP-platvormi lisateenuseid. Muu hulgas saad veebikeskkonnas vajadusel muuta Internetikõnede SIP-salasõna.

Miks aktiveeritakse Internetikõnede teenusele lisaks ka VoLTE-kõnede teenus?
VoLTE-kõnede teenus baseerub juba Telia uuel VoIP-platvormil. Uuendatud Telia Internetikõned on sisuliselt VoLTE-kõnede lisavõimalus. Samuti pole enam mõlemad teenused üksteist välistavad, vaid vastupidi – VoLTE-kõned võimaldab Internetikõnede kasutamise.

Millise tarkvaraga saab Internetikõnede teenust kasutada?
Internetikõnede teenust saab kasutada nii tasulise kui vabavaralise tarkvaraga. Siin mõned näited, mida oleme ise proovinud.

Mis seadistusi tuleb tarkvara kasutuselevõtus teha?
Eelkõige on tarvis järgmiseid seadistusi: uue konto loomisel tuleb sisestada kasutajanimi, kasutajatunnus, SIP-salasõna, SIP-server, väljuva puhverserveri aadress. Lisaseadistustest võib tarvis olla määrata eelistatud või kasutatavad koodekid.