TJA: kõrgeima keskmise kiirusega 4G internetti pakub EMT

TJA mõõtmiste eesmärk oli hankida ja anda mobiilse interneti levialade ning andmesidekiiruste kohta reaalset, mõõdetud teavet. Lisaks ca 114 fikseeritud mõõtepunktile sooritati andmesidekiiruste mõõtmisi ka sõidu pealt ca 5 km intervalliga, mistõttu kogunes 539 liikumise pealt saadud tulemust.

Kogu mõõteteekonna jooksul oli EMT 539-st punktist EMT 4G LTE teenus tagatud 99%-s punktides, mis näitab TJA hinnangul võrgu väga head katteala.

Taaskord saavutas parima keskmise allalaadimiskiiruse fikseeritud mõõtekohtades EMT, kellel see oli  46,1 Mbit/s. Elisa keskmine kiirus oli 28,9 Mbit/s ja Tele2-l 24,6 Mbit/s. Üleslaadimise kiirused fikseeritud mõõtekohtades olid vastavalt EMT 23,2 Mbit/s, Elisa 15,5 Mbit/s, Tele2 10,1 Mbit/s. Sõidu pealt ulatus EMT keskmine allalaadimiskiirus 36,5 Mbit/s ja üleslaadimiskiirus 17,7 Mbit/s. Elisal oli vastavad näitajad 21,2 Mbit/s ja 14,1 Mbit/s ning Tele2-l 18,2 Mbit/s ja 7,6 Mbit/s.

Eesti Telekomi tehnoloogiadirektori Tiit Tammiste sõnul on tänapäevaste uute sisuteenuste juures väga oluline just mobiilse interneti ühtlane kiirus ja 4G võrgu lai katvus.

„Selle nimel me oma võrku ehitamine ja arendame ning meil on väga hea meel, et TJA mõõtmised kinnitavad seda."


TJA mõõtmistulemustega saab tutvuda järgneval lingil:http://www.tja.ee/public/documents/Elektrooniline_side/Sideteenused/Mobiilse_interneti_andmesidekiirused_Eestis_jaanuar_2015_F.pdf

Tutvun teiste uudistega