Telia muudab 1. juulist Mobiilse elu tingimusi

Telia Eesti AS muudab alates 01.07.2016 Mobiilse elu teenustingimusi.

Teenusetingimuste muutmise põhjuseks on teenuse sisuline areng ning klientidele Mobiilse elu kasutamiseks senisest paremate ning täiendavate võimaluste loomine.

Muudatuse tulemusena hakkab osa Mobiilse elu pakette sisaldama andmeside mahtu, mida saab Euroopa Liidus reisides kasutada Eestis kehtivate hindade ja tingimustega. Muudatus puudutab neid Mobiilse elu pakette, mis sisaldavad andmeside mahtu 12GB, 24GB ja 48GB ulatuses.

12GB suuruse interneti paketi puhul saab alates 1. juulist 2016 Euroopa Liidu riikides kasutada Eestis kehtivate tingimuste ja hindadega 100 megabaidi ulatuses mobiilset andmesidet. 24GB ja 48GB suuruste pakettide puhul ulatub koduturu tingimustel kasutatav andmeside maht vastavalt 200 ja 300 megabaidini. Nimetatud andmemahud on kasutatavad muudes Euroopa Liidu riikides, s.t välja arvatud Baltimaades ja Skandinaavias. Nimetatud pakettide kuutasu jääb sealjuures samaks, vastavad Euroopa Liidus kasutava mahu parameetrid on lisatud hinnastamistingimustesse.

Kui rändluses viibides saab paketis ette nähtud ja koduturu tingimustel kasutatav andmeside maht täis, teavitatakse sellest klienti SMS-iga. Mahu täitumise korral rakendub Euroopa Liidu riikides kehtiv regulatsioonikohane andmeside hind 0,06€/MB.

Alates 01.06.2016 on Mobiilse eluga võimalik liituda vaid uutel tingimustel.

Uuendatud tingimused jõustuvad Mobiilse elu klientidega sõlmitud lepingute suhtes vaikimisi ja automaatselt 01.07.2016.
Mobiilse elu 12GB, 24GB ja 48GB pakette kasutavad kliendid , kes ei soovi muutunud tingimustel teenuse kasutamist jätkata, on õigus soovi korral lepinguline suhe ilma leppetrahvita üles öelda, teatades sellest Teliale enne 01.07.2016.

Tutvun teiste uudistega