Tartu Ülikooli ja Telia koostöös käivitub noorte digimentorite programm

Jaanuari lõpus alustavad Tartu Ülikool (TÜ) ja Telia üle-eestilise noorte digimentorite programmiga, mille eesmärk on motiveerida noori tegutsema koos eakatega, et aidata kaasa mõlema põlvkonna digipädevuste arengule ning luua põlvkondadevahelisi kestvaid suhteid.

Noorte digimentorite programmi oodatakse osalema kolmeliikmelisi 13-19-aastaste noorte gruppe, kes kutsuvad oma eakad lähedased kokku neile sobivasse sotsiaalmeediakeskkonda, kus neile pakutakse nõu ja tuge nii erinevate internetikeskkondade kui igapäevaste tehnoloogiate kasutamisel.

Telia ja TÜ koostööna toetatakse iga osalevat gruppi mentoriga, kes pakub regulaarselt tuge ning näpunäiteid omavahelise õppetöö tõhusamaks muutmisel.

Tartu Ülikooli ajakirjandusuuringute teaduri Marju Himma-Kadaka sõnul sündis idee sellise programmi käivitamiseks 2021. aasta Arvamusfestivalil.

“Projekti idee sündis Digitarkuse alal, kus lastele käidi välja mõte kutsuda oma eakaid lähedasi sotsiaalmeedias suhtlema ning selle kaudu toetama nende digipädevusi erinevate platvormide kasutamisel. Idee edasiarendus viis mõtteni luua noorte digimentorite programm koostöös koolide, Telia ja Tartu Ülikooli meediauurijatega.”

Kuigi digimentorite programmi eesmärk on soodustada rohujuure tasandil isiklike võrgustike loomist, mis toetaks digikaasatust pikaajaliselt ja jätkusuutlikult, soovivad meediauurijad programmi tulemusest lähtuvalt paremini mõista, kuidas toimib põlvkondadevaheline suhtlus sotsiaalmeedias.

“Tartu Ülikooli meediauurijate töö erinevate põlvkondadega näitab, et noored ja eakad saavad üksteist väga hästi toetada digikeskkondades toimetamisel ning see kaitseb ka valeinfo ja pettuste küüsi langemise eest. Meediauurijate huvi on mõista, kuidas toimib eri põlvkondade suhtlus sotsiaalmeedias ning kuidas seda toetada nii, et erineva digipädevusega ühiskonnagrupid oleksid meediateadlikumad ja vastupidavamad meediaohtude suhtes. Projektist saadav sisend on Tartu Ülikooli teadlaste jaoks väärtuslik uurimismaterjal, mida analüüsitakse, kuid mille tulemustes ei esitleta osalejaid identifitseeritavalt,” ütles Himma-Kadakas.

Telia on uue programmi raames endale üheks fookuseks seadnud digitaalse kaasatuse parendamise, et vähendada ühiskonnas digitaalset lõhet. „Hea meel on alustada koostööd Tartu Ülikooliga, mis aitab meil omakorda arendada digitooteid ja -teenuseid viisil, et need oleksid eakatele mugavamad kasutada,” lausus Telia Eesti seenioride digipädevuse projektide juht Karl Gustav Adamsoo.

Telia noorte digimentorite programm käivitub jaanuari lõpus ning kestab suvevaheaja alguseni. Kolmeliikmelised 13-19-aastaste koolinoorte grupid saavad enda osalmise huvist teada anda 16. jaanuarini veebileheküljel www.telia.ee/digimentor või kirja teel digimentor@telia.ee.

Digimentorite programm alustab 25. jaanuarist Tallinna Ülikooli teaduri Tiina Tambaumi virtuaalse töötoaga, mille kohta jagatakse registreerinutele täpsemat infot. Programmis osalejad saavad ühtlasi TÜ täiendkoolituse diplomi, mida arvestatakse Eesti kõrgkoolides õppima asumisel vabaainena.

Tutvun teiste uudistega