Nutiturvalisus vajab Eestis suuremat tähelepanu

Oktoobris algas Vaata Maailma eestvedamisel nutiturvalisuse teavituskampaania, mille sõnumite toetamisel osaleb ka Telia.

Paljudes Eesti peredes on nutiseade, kuid kui turvaliselt me oma vidinaid kasutame? Kui autos kinnitame turvavöö, rattaga sõites on kiiver peas ning jalgsi liikudes kanname helkurit, siis millised on nutimaailma ohud ja kuidas neist hoiduda? Nutiseadmete turvalisema osas Eesti inimeste teadlikkuse tõstmiseks ja hoiakute muutmiseks algas oktoobris Vaata Maailma eestvedamisel mahukas teavituskampaania.

“TNS Emori 2014 uuringust selgus, et kuigi teoreetilised teadmised selle kohta, kuidas nutiseadmetega peaks ümber käima, on 15-aastaste ja vanemate nutiseadmete kasutajate hulgas heal tasemel, siis praktikasse need teadmised sageli ei jõua. Ligi 45% nutiseadmete kasutajatest ei pea erinevaid toiminguid oma nutiseadme kaitsmiseks oluliseks. Elluviidav teavituskampaania peabki aitama teadvustada nutiseadmete kasutamisega seotud riske ja suurendama riskitaju sihtrühmade hulgas. Oluline on luua nutiseadmes turvalisuse käitumise mõistele tähendus, “ selgitas kampaania tausta ja eesmärki Nutikaitse 2017 projekti koordinaator Kristi Kivilo.

Nutiturvalisus on järjest olulisemaks teemaks kogu maailmas, sest viimastel aastatel on just nutiseamete vastu suunatud küberkuritoed hüppeliselt kasvanud. Nokia nutiturvalisuse raporti kohaselt üritati 2016. aasta esimesel poolaastal maailmas viirustega nakatada koguni 74% Android nutiseadmetest.

Eestis on nutiturvalisuse osas põhiprobleemiks inimeste vähene valmidus oma käitumise muutmiseks. Mõneti see arusaadav – nutiturvalisusega seotud reaalseid halbu kogemusi on isiklikul tasandil vähestel ja seeläbi tundub oht kauge, tulevikuline ja abstraktne.

Teavituskampaania viib ellu Eesti üks juhtivaid loovagentuure Tank. “Kampaania käigus õigete käitumismustrite mänguliseks edastamiseks loodi fiktiivne karakter Nuti Mati, kes aitab läbi groteski nutiturvalisuse teemale tähelepanu tõmmata ja pakub ühtlasi võimaluse kommunikeerida lihtsaid viise, kuidas nutimaailmas turvalisemalt toimetada. Kampaania läbivaks võtmeks on huumor ja rumalusele vastandumine, mis võtab maha barjääri sihtrühma ja suunava sõnumi vahelt ning loob eelduse käitumismuudatuseteks,” selgitas kampaania ideed Tanki loovjuht Ants Tõnisson. Kampaania sissejuhatuseks loodi humoorikad videod, milles Nuti Mati näitab täielikku ignorantsust ja oskamatust nutiturvalisuse osas. Neid kiiresti populaarseks muutunud Nuti Mati videosid ja tegelikke reegleid saab näha veebilehelt www.nutiturvalisus.ee.

Algatuse Nutiturvalisus 2017 projektijuht Kristi Kivilo rõhutab, et iga inimene saab oluliselt oma seadmete nutiturvalisust tõsta, kui ta peab kinni viiest nutiturvalisuse kuldreeglist. Need on järgmised:

  • Kasutan oma nutitelefonil ja tahvelarvutil ekraanilukku. Minu nutiseadme kasutamiseks on vajalik parool, muster või õige sõrmejälg.
  • Mõtlen enne kui ligipääsuinfot või paroole jagan. Arvestan, et nutiseadmele ligipääsu andmine tähendab ühtlasi ligipääsu minu e-postile, sotsiaalmeediakontodele ja isikikele sõnumitele.
  • Paigaldan rakendused ametlikust poest. Rakenduse paigaldan alati Play poest, App Store’ist või Windows Store’ist ning veendun, et tegemist on selle äpiga, mida otsisin ja soovin paigaldada.
  • Uuendan nutiseadme tarkvara. Kui nutiseade pakub mulle tarkvarauuendust, paigaldan selle kindlasti.
  • Kasutan sisselogimiseks ja digiallkirja andmiseks Mobiil-ID võimalusi. Mobiil-ID on mugav, töökindel ja turvaline.

NutiKaitse 2017 projekti algatasid 2013. aasta novembris EMT, Elion, Elisa, Tele2, Swedbank, SEB, Sertifitseerimiskeskus, Riigi Infosüsteemi Amet. Projekti koordineerib Vaata Maailma sihtasutus. Koostööleppega liitujad soovivad üheskoos tõsta nutiseadmete kasutajate turvateadlikkust ning tõsta Mobiil-ID kasutajate arvu. Teavituskampaaniat rahastatakase Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi toetusskeemist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine”.

Tutvun teiste uudistega