Muudatus uut nutiTV-d kasutavate e-Kodu klientide hinnakirjas 11.juunist

Klientidel, kes kasutavad 300Mbps/300 Mbps või 60Mbps/10Mbps kiirusega internetiühendust, kaasneb sellega alates 11.juunist 2015 automaatselt soodustus HD kanalite paketile hinnaga 0 €/kuus.

Eelpoolnimetatud kiirustel rakendub HD kanalite paketi soodustus olenemata sellest, mitu korda klient seda kiirust tellib peale vahepealset kiiruse alandamist või loobumist.

Soodustus kehtib ka uute eKodu liitujate puhul, kes tellivad uue toote eelpoolnimetatud internetiühenduse kiirustega.

Klientidel, kes suurendavad oma internetiühenduse kiirust 100Mbps/100Mbps või 40Mbps/10Mbps peale, kaasneb soodustus HD kanalite paketile hinnaga 0 €/kuus 3 kuuks. Antud soodustust saab iga klient iga eKoduga kasutada vaid ühe korra.

Kui klient langetab ühenduse kiiruse 300Mbps/300Mbps ühenduselt 100Mbps/100Mbps kiirusele või 60Mbps/10Mbps kiiruselt 40Mbps/10Mbps kiirusele, siis nimetatud 3-kuuline soodustus ei rakendu.

Muudetud hinnakiri jõustub uut nutiTV-d kasutavate e-Kodu klientidega sõlmitud lepingute suhtes vaikimisi ja automaatselt 11.06.2015. Kliendil, kes ei soovi muudatustest tulenevalt teenuste kasutamist jätkata, on õigus soovi korral vastav lepinguline suhe Telekomiga üles öelda, teatades sellest Telekomile enne 11.06.2015.

Tutvun teiste uudistega