Küsitlus: enamus vastajaid kasutaks 4G mobiilset internetti

Küsitluses osales kokku ligi 400 inimest vanuses 18-60 eluaastat, kellest umbes 300 ei kasuta täna veel 4G mobiilset internetti. Samas vastas 61% mittekasutajaist, et võimalusel kasutaks nad nii 4G internetti kui ka 4G-d toetavat mobiilset seadet.

Eriti huvitatud on 4G interneti kasutamisest mehed (71%), Tartu piirkonna elanikud (73%) ja vanusegrupi 18-29 esindajad (70%). Kõige madalam huvi 4G interneti kasutamise vastu tuli välja Lääne-Eesti (33%) ja Lõuna-Eesti (53%) vastajate seas.

Peamiste põhjustena, miks vastajad soovivad 4G mobiilset internetti kasutada, toodi välja suurem kiirus, moodsam tehnoloogia ja parem toimivus.

Ühe peamise põhjusena, miks täna paljud veel 4G internetti ei kasutata, toodi välja 4G toega seadme puudumine. Vanuserühmas 18-29 kerkis aga esile, et koguni 37% vastanuist ei ole 4G internetti kasutama hakanud, kuna ei viitsi paketi vahetamisega tegeleda.

Küsitluses uuriti ka seda, kuidas hindavad vastajad kiiruse ja kvaliteedi muutust, kui nad on hakanud senise 3G mobiilse interneti asemel kasutama 4G-d. 60% vastajaist leidis, et kiirus ja kvaliteet on 4G võrgus oluliselt parem. Pisut paremaks hindas kiirust ja kvaliteeti 29% vastajatest.

Uuringufirma GfK Retail and Technology värske raporti kohaselt müüdi tänavu veebruaris Eestis kokku 27 531 mobiiltelefoni, millest üle poole (14 778) moodustasid 4G toega telefonid.

Kõikidest EMT võrgus olevatest nutitelefonidest moodustas 4G seadmete osakaal veebruari lõpus 37%, tahvelarvutite puhul oli see näitaja 49%.

Eesti Telekomi tehnoloogiadirektor Tiit Tammiste sõnul tajub üha suurem hulk inimesi mobiilse elu eeliseid ning soovib erinevaid teenuseid ja meelelahutust tarbida ajast, kohast ja kasutatavast seadmest sõltumata. Seepärast tuntakse ka suurt huvi 4G mobiilse interneti ja 4G seadmete vastu ning jätkub erinevate nutiseadmete võidukäik.

Selle aasta alguses tõi EMT turule ka uued mobiilse interneti paketid, kus on kõigile kasutajatele avatud maksimaalse kiirusega EMT 4G internet.

Tutvun teiste uudistega