Inimeste liikumine Tallinna, Tartu ja Pärnu suunal on drastiliselt kukkunud

Kehtiv eriolukord on oluliselt muutnud seda kui aktiivne on inimeste igapäevane liikumine Eesti-siseselt ehk erinevate linnade ja omavalitsuste vahel. Eriti hästi joonistub see välja suuremate tõmbekeskuste nagu Tallinna, Tartu ja Pärnu puhul, näitab Telia anonüümsete liikuvusandmete analüüs.

Telia Eesti kliendi- ja ärianalüüsi osakonna juht Erki Pogoretski selgitas, et kui võrrelda anonüümsete andmete alusel loodud statistilisi liikumismustreid 5-nädalase vahega (kaks reedet ehk 10. aprill ja 6. märts), on kõige enam ehk ligemale 75% kahanenud inimeste liikumine Tallinna ja Rae valla vahel.

„Sarnane pilt avaneb inimeste liikumise kohta ka näiteks Tartu ja Pärnu suunal, kus liikumisaktiivsus on kriisiperioodil kahanenud 55-70%. Seega on näha, et valitsuse poolt rakendatud meetmed on märkimisväärselt muutnud meie igapäevaseid liikumisharjumusi,“ sõnas Pogoretski.

Täpsema koondülevaate inimeste liikumisharjumuste muutuse kohta leiab lisatud graafikult.

Toodud liikuvusanalüüsi tegemiseks on kasutatud Telia Crowd Insights platvormi, mis võimaldab analüüsida mobiilivõrgu anonüümsete koondandmete põhjal üldisi grupeeritud liikumismustreid, samuti liikumisharjumuste muutust.

Ühegi konkreetse inimese asukoht ega liikumismustrid pole seejuures nähtavad ega ka tuvastatavad, kuna kasutatud on üksnes anonüümitud ja grupeeritud koondandmeid ning tagatud on lahenduse vastavus isikuandmete kaitset käsitlevates seadustes toodud nõuetele.

Telia Crowd Insight platvorm on kasutusel ka kõikides Skandinaaviamaades (ehk Soomes, Rootsis, Norras kui Taanis), kus Telia Company samuti tegutseb.

Telia teeb eriolukorra raames head koostööd Eesti valitsuse ja Statistikaametiga, edastades viimasele anonüümsete agregeeritud liikumisandmete põhjal tehtud analüüse.

Kaart
Tutvun teiste uudistega