Alates 12.06.2016 hakkab kehtima ärikliendi interneti tootetingimuste uus versioon

Alates 12.06.2016 hakkab kehtima ärikliendi interneti tootetingimuste uus versioon

Telia Eesti AS muudab kehtivaid Ärikliendi interneti tootetingimusi seoses vajadusega täpsustada Teenuse osutamise või kasutamisega seotud asjaolusid. Tingimuste uuendatud tekstiga on võimalik tutvuda alates 12.05.2016 Kodulehel ning esindustes.

Tingimuste muutmine ei too klientide jaoks kaasa sisulisi muudatusi Ärikliendi interneti kasutamises.

Ärikliendi interneti tingimuste uus versioon jõustub Ärikliendi interneti klientide lepingute suhtes vaikimisi ja automaatselt 12.06.2016. Ärikliendi interneti kliendil, kes ei soovi muutunud tingimustel Teenuse kasutamist jätkata, on õigus soovi korral lepinguline suhe ilma leppetrahvita üles öelda, teatades sellest Teliale enne 12.06.2016.

Tutvun teiste uudistega