Uuring: Elion on eesti inimeste lemmik TV ja internetipakkuja

Uuringu periood: juuli - sept 2015

Teliasonera Ad Tracker uuringu analüüsi kohaselt on Elion eesti inimeste lemmik TV ja internetipakkuja. TNS Emor viis läbi uuringu 1142 inimese seas CAWI metoodikat kasutades. Uuringus osalesid 15-60 aastased Eesti elanikud.

Küsimusele: „Kui Te valiksite täna endale sideteenuste (interneti-, TV- ja lauatelefoniteenuste) pakkujat, siis kui tõenäoliselt Te valiksite järgmise pakkuja: ..?“ oli võimalik vastata skaalal: Väga tõenäoliselt - Üsna tõenäoliselt - Ei seda ega teist - Mitte eriti tõenäoliselt - Kindlasti ei valiks Elioni puhul valiti „Väga tõenäoliselt“ ning „Üsna tõenäoliselt“ 63% vastajate seas, EMT valiks 48% vastajatest, Starmani valis 40% vastajatest, Elisa 34% vastajatest.

Elioni klientide seas (559 inimest) võtaks Elioni TV-, interneti või lauateenusepakkuja seas „Väga tõenäoliselt“ või „Üsna tõenäoliselt“ 86% vastajate seas, EMT valiks 45% vastajatest, Starmani valis 25% vastajatest, Elisa 28% vastajatest. Kui saaks ainult ühesideteenuste pakkuja valida, siis valiks Elioni teenuse 38% vastajatest, EMT TV-, interneti ja lauatelefoni teenuse valiks 20% vastajatest ning Starmani 15% vastajatest.

Küsitluses paluti hinnata ka kui meeldivaks erinevaid sideteenuste brände peetakse. Brände tuli hinnata skaalal 1-7, kus 1=ei meeldi üldse, 7=meeldib väga. Seal saavutas Elion keskmiseks hindeks 5,0 olles sellega kõige kõrgema keskmise hindega bränd. Starmani hinnati 4,1 ning Viasati 3,5 ja STV 3,4-ga.

Kokkuvõttes on Elion Eesti inimeste lemmik TV-, interneti ja lauatelefoni teenusepakkuja.