Lauatelefoni lisateenused

Lauatelefoni lisateenused

Lauatelefoni lisateenused muudavad sinu äri igapäevased asjaajamised lihtsamaks ning mugavamaks.

Kui sa allolevatest lisateenustest endale sobivat ei leia, võta meiega ühendust ja küsi nõu

Kõnejärjekord ja automaatsekretär (IVR)

Kõnejärjekord võimaldab võtta sisenevad kõned järjekorda ja mängida helistajale helifaili (ootemuusikat- ja/või teksti).

Kõnejärjekord ja Automaatsekretär (IVR)

Kõnejärjekord ja Automaatsekretär (IVR) on Telia Äritelefoni lisateenus, mis koosneb kahest eraldi või koos müüdavast funktsionaalsusest.

Kõnejärjekord võimaldab võtta sisenevad kõned järjekorda ja mängida helistajale helifaili (ootemuusikat- ja/või teksti). Võimalik on ka enne järjekorda võtmist edastada helistajale tervitusteade, mis mängitakse alati lõpuni ja seejärel suunatakse kõne järjekorda.

Automaatsekretär võimaldab helistajal valida klahvivalikutega sobiva teenuse.

Teenusel on kaks ajagraafikuga juhitavat töörežiimi:

  • Avatud töörežiimis võetakse teenuse raames kõned järjekorda või võimaldatakse helistajal teha teenuse valikuid klahvidega.
  • Suletud töörežiimis kõne lõpetatakse ja/või edastatakse helistajale varem salvestatud teade või suunatakse teisele numbrile. Suletud režiimis pole järjekord ja IVR teenus kasutatavad.

Ajagraafikuga saab määrata teenuse avatud kellaajad, kuupäevad ja nädalapäevad vahemikena või üksikute kuupäevade ja nädalapäevadena. Kui ühtegi aega ei ole määratud, siis on teenus pidevalt avatud (algseis). Avatud ajal on võimalik helistajale edastada esmalt tervitusteade ja seejärel järjekorra helifail. Tervitusteadet soovitame kasutada siis, kui esmalt on vaja helistajale edastada alati lõpuni mängitav teade.

Kõnejärjekorra teenuse algseadistusena suunatakse kõned otse järjekorda.

Automaatsekretäri algseadistusena suunatakse kõned ilma järjekorrata otse telefoninumbrile. Järjekorda võetavate kõnede arvu või ooteaja piiramine võimaldab tingimuste täitumisel edastada helistajale teate hetkelisest ülekoormusest ja paluda kliendil veidi ajapärast uuesti helistada. Järjekorda võetavate kõnede arvu või maksimaalset ooteaega võiks arvutada ja hinnata keskmise kõne kestvuse ja ootava kliendi kannatlikkuse järgi. Näiteks, kui keskmine kõne pikkus on 1 minut ja järjekorda võetakse 10 kõnet, siis tuleks hinnata, kas 10-s teile järjekorda jääja on ikka valmis ootama 10 minutit või oleks ausam panna piirang väiksemaks ja edastada helistajale ülekoormuse teade koos palvega helistada veidi hiljem uuesti.

Hinnad

Teenus Hind KM-ta KM Hind KM-ga
Kõnejärjekord 7 1,4 8,4
Automaatsekretär (IVR) 7 1,4 8,4
Kõnejärjekorra ja Automaatsekretäri konfigureerimine 20 4 24

Kellele on Kõnejärjekorra ja Automaatsekretäri teenus on mõeldud?

Kõnejärjekorra ja Automaatsekretäri teenus on mõeldud klientidele, kelle telefonile tuleb tavapärasest rohkem sisenevaid kõnesid, kuid samas pole ka niipalju, et kaaluda Kõnekeskuse teenuse kasutusele võtmist.

Klientidena võiks seda teenust kasutada firma üldisele numbrile vastavad sekretärid, klientide tellimusi vastu võtvad väiksemad klienditeenindused, näiteks juuksuritöökojad, ilusalongide või spordiklubide infotelefonid. Kindlasti sobib teenus näiteks perearstidele, kellel on teatud tundidel nädalas telefonikonsultatsiooni ajad.

Lisaks sobib teenus klientidele, kes soovivad töövälisel ajal anda teada helistajatele oma töötamise ajad uuesti helistamiseks.

Ühe võimalusena saavad kliendid kasutada seda, et ootejärjekorra ajal edastada helistajale mingit informatsiooni oma ettevõtte või teenuste kohta.

Kokkuvõtlikult soovitame teenust klientidele, kelle telefon on sageli hõivatud ja nad soovivad helistajale luua mugava võimaluse järjekorras oodata, selle asemel, et lasta kliendil korduvalt uuesti helistada.

Piirangud

Teenus ei ole mõeldud masshelistamiste ja telefonihääletamiste korraldamiseks ja seetõttu on Teenuse pakkumise aluseks olevate tehniliste vahendite ülekoormatuse vältimiseks ühes minutis vastu võetavale kõnekutsete arvu ülempiiriks 300 kõnekutset. Nimetatud ülempiiri ületavas ulatuses jäetakse antud minutil järgnevad kõnekutsed käsitlemata.

Teenuse haldamine

Teenust saab klient ise hallata Ärikliendi iseteeninduses teenused.telia.ee alamjaotuses Kõnejärjekord ja Automaatsekretär (IVR) ja Helifailid.

Peale Kõnejärjekorra teenuse aktiveerimist rakendub helistajale koheselt järjekorra helifail (teade koos muusikaga).

Automaatsekretäri (IVR) teenuse toimima hakkamiseks peab klient iseteeninduses teenuse seadistama- aktiveerima helifaili ja vastavad klahvivajutused. Ajutiseks peatamiseks on kliendil võimalik iseteeninduses ajagraafik välja lülitada ja rakenduvad suletud aja seadistused.

Kõnejärjekorra ja Automaatsekretäri teenuse paremaks toimimiseks soovitame kasutada Äritelefoni ekstra paketti. Ekstra paketi kasutamist soovitame eelkõige kasutada olukordades, kus vastatud kõnesid suunatakse sageli edasi teisele numbrile.

Targad Kõned

Targad kõned seob äritarkvara Telia Äritelefoniga ja võimaldab sul alustada telefonisuhtlust mugavalt arvuti kaudu.

Targad kõned

Telia Äritelefoni lisateenus Targad Kõned seob äritarkvara Telia Äritelefoniga ja võimaldab sul alustada telefonisuhtlust mugavalt arvuti kaudu.

Teenus on suunatud ettevõtetele, kelle töö osaks on äritarkvara abil aktiivne suhtlus klientidega. Teenuse abil saab lihtsasti võtta kasutusele kliendisuhtlust hõlbustavad abivahendid.

Kliki ja helista

Kõne saad alustada arvutis olevast kliendiandmebaasist, klikkides kliendi telefoninumbrile. Klikkides heliseb esmalt enda telefon, toru hargilt võttes vastuvõtja oma, mille järel need kaks liini Telia poolt ühendatakse.

KÕNE SIDUMINE KONTAKTIKAARDIGA

Sissetulevast kõnest annab teada arvutiekraanile ilmuv hüpikaken. Kui tegemist on kliendihaldustarkvarasse sisestatud kontaktiga, kuvatakse helistaja nimi. Lisaks on võimalik helistaja kohta kohe eelnevaid märkmeid lugeda või uusi kirjutada.

MUUD FUNKTSIOONID

Lisaks eelnevale hõlmab teenus mitmeid lisafunktsioone, nagu näiteks kõneregistri päring, ettevõtte Äritelefoni numbrite listimine äritarkvaras, automaatne kontaktide sünkroniseerimine, telefoniraamat, jm.

Telia Äritelefoni lisateenus Targad Kõned kuutasu sisaldub Äritelefoni teenuse kuutasus.

Telia Äritelefoni lisateenuse Tarkade Kõnede äritarkvara ametlikud koostööpartneid on: