Sideehitiste järelevalve


Järelevalve teenus hõlmab sideehitiste kaitsevööndis tegutsemiseks vajalike lubade väljastamist, vastaval alal tehtavate tööde järelevalvet ning sideehitiste paiknemise kindlakstegemist.


Teenuse hind:

Järelevalve teenus tööpäeval 44 €/tund
Järelevalve teenus väljaspool tööpäeva 66 €/tund
Järelevalve teenus väljaspool e-teenindust** 60 €/tk

*Hinnad sisaldavad käibemaksu.
**Hinda rakendatakse, kui teenuse taotlemine toimub väljaspool e-teenindust ning sisaldab spetsialisti väljasõitu ja viibimist objektil kuni 60 min.

Järelevalve teenus sisaldab vajadusel ka tegutsemisloa väljastamist. Miinimum tööaeg on 60 minutit, edasi toimub arveldus 30 minuti kaupa.


EHITAJATE PORTAAL

Teenuste tellimiseks logi sisse Ehitajate portaali.


Mis ja miks on sideehitiste järelevalve

Sideehitiste järelevalve peamine ülesanne on sideehitiste (kaablikanalisatsioon, maakaablid, õhuliinid, jaotuskohad, sidekaevud jms) nõuetekohase säilimise, terviklikkuse ja seeläbi kvaliteetse sideteenuse osutamise tagamine. Sellest tulenevalt on järelevalve ülesandeks sideehitiste kaitsevööndis tegutsemiseks lubade väljastamine, vastaval alal tehtavate tööde järelevalve ning vahejuhtumite ennetamine ja lahendamine.

Teine oluline tegevusvaldkond on ehitusobjektidel vahetu tööde jälgimine ja nõuetekohase tehnoloogia ning materjalide kasutamise kontroll, samuti väljasõidud teiste võrguvaldajate trasside (vesi, gaas, küte, elekter jms) avariitöödele sideehitiste tähistamiseks ja terviklikkuse tagamiseks.

Kolmas suurem osa sideehitiste järelevalvest on kinnistuomanikele, projekteerijatele ja arendajatele sideehitiste uuringute vms tegevuse käigus sideehitiste kohta info väljastamine ja asukoha kindlakstegemine.

Enne kaevetööde alustamist uuri, kus asuvad sinu krundil sidekaablid

Maavaldustel või hoonete ümbruses ehitus-, kaeve- ja heakorratöid tehes on oluline, et omanik või tööde tegija teaksid, kas ja kus asuvad sellel maa-alal sidekaablid. Paljud kaablid on paigaldatud kinnistutele aastakümneid tagasi ja nende kohta võib nii kohalikul omavalitsusel kui ka maaomanikul täpne informatsioon puududa. Sageli on kinnistu mitmeid kordi omanikke vahetanud ja vastavad dokumendid kaotsi läinud või vormistamata jäänud. Ebameeldivuste vältimiseks uuri sideehitiste järelevalve spetsialistilt, kus paiknevad sinu maa-alal kaablid. Esmakordne kaablite asukoha kättenäitamine on maaomanikele tasuta.

Tegutsemislubade taotlemiseks, väljasõiduga järelevalve väljakutse ehk väljasõiduga järelevalve tööde tellimiseks ning sideehitiste paiknemise kohta info saamiseks edasta taotlused Ehitajate portaali kaudu. Küsimuste korral pöördu vastavalt oma asukohale piirkondliku järelevalve spetsialisti poole. Kontaktid leiad siit:

Maakond/Linn Asukoht Järelevalve spetsialist Telefon Mobiiltelefon E-post
Tallinn ja Harjumaa Sõle 14, Tallinn Üldtelefon 652 4000 jvtallinn@telia.ee
Raplamaa Paju 3, Rapla Ervin Rinaldo 489 4200 507 8216 ervin.rinaldo@telia.ee
jvpohja@telia.ee
Järvamaa Pärnu 67, Paide Raivo Saluste 385 0799 510 5481 raivo.saluste@telia.ee
jvpohja@telia.ee
Jõgevamaa Õuna küla, Jõgeva vald Andrus Nurmik 776 0323 5341 2208 andrus.nurmik@telia.ee
jvlouna@telia.ee
Põlvamaa Käisi 2, Põlva Einar Nutt 7 993 000 517 5614 einar.nutt@telia.ee
jvlouna@telia.ee
Tartu ja Tartumaa Tähe 104a, Tartu Oleg Kromanov 735 8577 53 412 210 oleg.kromanov@telia.ee
jvlouna@telia.ee
Võrumaa Vilja 14, Võru Tõnu Hendrikson 799 3060 53 412 207 tonu.hendrikson@telia.ee
jvlouna@telia.ee
Valgamaa Vabaduse 26, Valga Jüri Agar 782 0160 505 1330 jyri.agar@telia.ee
jvlouna@telia.ee
Pärnumaa Rüütli 5, Pärnu 443 0700
jvlaane@telia.ee
Viljandimaa Leola 47, Viljandi Margus Kask 434 9376 503 0055 margus.kask@telia.ee
jvlaane@telia.ee
Läänemaa Tamme 21a, Haapsalu Vello Leega 473 3337 505 1993 vello.leega@telia.ee
jvlaane@telia.ee
Saaremaa Komandandi 6, Kuressaare Aarne Heinsaar 454 5550 513 4372 aarne.heinsaar@telia.ee
jvlaane@telia.ee
Hiiumaa Leigri väljak 9, Kärdla Aadu Heiste 463 1555 514 9537 aadu.heiste@telia.ee
jvlaane@telia.ee
Ida-Virumaa Jaama 10, Jõhvi Jaan Purga 337 8123 526 2792 jaan.purga@telia.ee
jvida@telia.ee
Ida-Virumaa Hariduse 18a, Narva Andrei Kudrjašov 356 1803 5190 4490 andrei.kudrjasov@telia.ee
jvida@telia.ee
Lääne-Virumaa Kreutzwaldi 5C, Rakvere Raimond Pihlak 322 3199 510 7291 Raimond.Pihlak@telia.ee
jvida@telia.ee

Mida teha kui oled kaableid ise vigastanud või avastad, et neid on vigastatud?

Sidekaableid vigastades jääb tummaks nii telefon kui kaovad ka telepilt ja internetiühendus. Kaabli lõhkumise kulu hüvitab kaabli lõhkuja. Sidekaabli vigastamise, kahjustamise ohu, varguskatse kahtluse või varguse toimumise korral helista klienditeeninduse numbril 123.