Telia Ühiskonnas

TELIAGA TEED ROHELISEMA VALIKU

100% roheline energiakasutus, kvaliteetsete kasutatud nutitelefonide müük, seadmete rentimine ärikliendile – need on vaid mõned sammud, mille oleme astunud, et saaksime üheskoos keskkonnasõbralikumad olla. Täpsemalt saad meie tegevustega tutvuda Telia värske keskkonnaraporti abil.

TUTVUN RAPORTIGA

Sektori võitja 2021
Vastutustundliku ettevõtluse indeks kuldtase 2021
kasutatud_seadmed

100% ROHELINE ENERGIA

Alates 2016. aastast kasutame ökoloogilise jalajälje vähendamiseks ainult rohelist elektrienergiat. Alustasime 2020. aastal oma autopargi väljavahetamist elektriautode vastu, mis toetab meie eesmärki langetada oma tegevuse CO2-heitmed 2030. aastaks nulli. Lisaks rajasime esimesena Telia suurima andmekeskuse juurde päikesepargi.

kasutatud_seadmed

KVALITEETSED KASUTATUD NUTISEADMED

Puhtam keskkond on meie ühine eesmärk. Lisaks võimalusele tuua oma vana seade Teliasse ümbertöötlemisele, hakkasime 2020. aastal müüma kasutatud iPhone’i telefone. Sellega võimaldame soetada kvaliteetseid aastase garantiiga seadmeid originaalhinnast soodsamalt. Seejuures säästad nii raha kui keskkonda: ostes uue telefoni asemel kasutatud seadme, hoiad ära 50 kg CO2 tekke. Selleks, et sul oleks lihtsam keskkonnateadlikumaid valikuid teha, hakkab Telia lähikuudel esimesena Eestis näitama müüdavate mobiiltelefonide kogu elutsükli keskkonnamõju.

TUTVUN SEADMETEGA

arenguhyppeks

SEADMETE RENTIMINE ÄRIKLIENDILE

Telia tütarettevõte Green IT pakub ettevõtetele seadmete rentimise võimalust, mis on ostmisele oluliselt keskkonnasõbralikum alternatiiv. Rendiperioodi lõppedes leiavad 99% seadmetest endale uue omaniku ning vanad seadmed utiliseeritakse keskkonnasõbralikult.

LOEN LÄHEMALT

Telia Ühiskonnas

Soovid saada rohkem infot või teha ettepanekuid?
VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!

Võtan ühendust

Digitaliseerumine

Digitaliseerumine muudab fundamentaalselt kõike meie igapäevaeluga seonduvat ja on võtmefaktoriks ühiskonna positiivses arengus ning jätkusuutliku majanduse kasvus. Samas toob digitaliseerimine kaasa ka riske ja muresid. Me teadvustame oma vastutust mõista ja tegutseda jätkusuutlike teemadega ning lubame olla läbipaistvad. Võtame vastutust nii edusammude kui ka tagasilöökide suhtes.

ÜRO säästva arengu eesmärgid on põimitud meie strateegiatesse ja innovatsioonilisse töösse.

Telias keskendume säästva arengu eesmärkidest enim tööstuse, uuenduse ja taristuga seonduvasse, jätkusuutlikumatesse linnadesse panustamisse ning kliimamuutuste vastaste meetmete kasutamisele. Jagame ka rahumeelsete ja kaasavate institutsioonide põhimõtteid. Meie jaoks on olulised sooline võrdõiguslikkus, ookeanid ja mereressursid, loomulikult ka tööhõive, majanduskasv, üleilmne koostöö ning jätkusuutlik energia.

Ettevõttena on meil suur privileeg igapäevaselt oma ökoloogilist jalajälge vähendada ja positiivsetele muutustele kaasa aidata. Nii saamegi 17-st ÜRO säästva arengu eesmärgist rohkem kui pooli oma igapäevasesse äritegevusse kaasata. Me lähtume Telia Company jätkusuutlikest eesmärkidest.

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum (VEF) on väljastanud Telia Eestile kõrgeima ehk kuldtaseme kvaliteedimärgise, mis on tunnustus ausa, teadliku ja keskkonda säästva tegevuse eest. Kvaliteedimärgis omistatakse Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksis osalenud ettevõtetele, kes peavad oluliseks ettevõtte jätkusuutlikku arengut ja panustavad strateegiliselt sotsiaalse- ja looduskeskkonna arengusse.

Vastutustundliku ettevõtluse indeks kuldtase 2020

INNOVATSIOON

Asjade internet ehk IoT on nutikas tehnoloogiline abivahend äriliste eesmärkide saavutamiseks. IoT tehnoloogiaid saab edukalt kasutada ka ettevõtte või organisatsiooni protsesside digitaliseerimiseks ning seeläbi hoida kokku kulusid, tagada parem kvaliteet tootmises või tõsta juhtimise läbipaistvust ning kiirust. Selliste projektide käigus tuvastatakse ettevõtte kitsaskohad, mida saaks automaatse andmekogumise ja töötlemisega parandada.

Pakume sinu ettevõtte IoT väljakutsetele vastu astumiseks mitmekülgset abi IoT võrgu loomisel ja toodete digitaliseerimisel. Lisaks sellele, et IoT tehnoloogiat saab kasutada ettevõtte edendamiseks, on praegu levimas ka targa kodu kontseptsioon, kus asjade internet aitab erinevate andurite abil muuta majapidamise võimalikult nutikaks.

Asjade interneti poolt pakutavad lahendused on järgnevate aastate jooksul suure tõenäosusega maailma tundmatuseni muutmas.

TARTU TARK LINN

Üheks meie strateegiliseks fookuseks on viimastel aastatel olnud ka targa linna kontseptsioon. Tartu Ülikool, Tartu linn ja Telia Eesti allkirjastasid 2016. aastal koostöömemorandumi, mille sisu on jätkata koostööd parema ning uuenduslikuma elukeskkonna rajamiseks Tartus.

Targa linna arendus seondub eelkõige projektiga "SmartEnCity", mis käivitus Tartus 2015. aastal. "SmartEnCity" eesmärgiks on renoveerida Tartu kesklinna piirkonnas paiknevad ajale jalgu jäänud majapidamised energiasäästlikeks, nutikateks ja atraktiivseteks.

„SmartEnCity" on IoT valdkonna projekt – majade energiasääst tuleb erinevate andurite ning küttemehhanismide kasutamisest. Koostöös Tartu Ülikooli IoT laboriga luuakse majade põhjal mudel, mida on võimalik hiljem ka teiste vanade majade rekonstrueerimisel kasutada. Vastastikusest huvist lähtuvalt pakub Telia Eesti Tartu Ülikoolile suuniseid teadustööde tegemisel, mis võimaldavad välja kujundada oma tuleviku äri IoT valdkonnas. Teadustööde tulemused annavad meile omakorda vajalikku informatsiooni uute ärimudelite väljatöötamiseks.

>

TELIA ACTIVE

Telia Active inspireerib olema enda vastu hea. Jagame asjatundjate nõuandeid, kuidas leida motivatsiooni tervislikumaks eluks, mismoodi treeninda ning toituda teadlikumalt. Telia klientidel on aktiivset eluviisi harrastades veel suuremad kasud sees – Fitbiti, Garmini või Polari sammulugejaga saad siduda enda Telia telefoninumbri ning sinu sammud teenivad sulle tasuta internetti.

Vaatan lähemalt

arenguhyppeks

5G – esimesena Eestis

Telia avas esimese Eesti mobiilioperaatorina oma klientidele 5G võrgu. Meie uus ja avalik 5G võrk avab ukse täiesti uutele võimalustele, nagu näiteks autonoomne transport, pilvemängud, kaugjuhitavad droonid, mitmesugused asjade interneti targad lahendused ja palju muud. 5G aitab meil luua veelgi edukamat digiühiskonda ning suurendada konkurentsivõimet globaalsel turul.

arenguhyppeks

TELIA DIGIESINDUS

Oleme alustanud iseteenindusesinduse testimist, et veelgi laiendada Telia kohalolekut üle Eestimaa. Esimese iseteenindusesinduse avasime 2021. aasta maikuus Tartus. Lisasime 123 klienditoe numbrile ka videokõne võimaluse, mis on heaks alternatiiviks tehniku kutsumisele. Samuti pakub Telia väga võimalusterohket iseteeninduskeskkonda, kus saad pea kõiki oma teenuseid ööpäevaringselt ise hallata.

Lapsed ja noored

Lapsed ja noored on aktiivsed internetikasutajad. Töötame Telias selle nimel, et suudaksime ise ja kogenud partnereid kaasates nii laste, noorte kui ka lapsevanemate internetikasutust ohutumaks muuta. Seda kinnitab 2018. aastal antud lubadus arendada laste õigustega seonduvat oma äritegevuses.

Usume, et internet rikastab laste elusid ning loob neile võimaluse arendada oma digitaalseid oskusi ja ka sotsialiseeruda, mängida ning õppida. Seejuures on oluline teada, et lapsed on eriti haavatavad internetis leiduvatele ohtudele nagu näiteks küberkiusamine ja vanusele ebasobiva sisu nägemine.

Tegutseme laste õiguste parandamisega ja võitleme laste seksuaalse väärkohtlemise vastu. Näiteks pakume teenuseid, mis kaitsevad lapsi ja võimaldavad laste hooldajatel seada ajalisi piiranguid internetis surfamisele ning blokeerida ebasobiva sisuga veebilehed. Loomulikult ei asenda need teenused vanemate või hooldajate tähelepanu laste suhtes.

Teeme koostööd paljude partneritega, kelleks on näiteks Lastekaitse Liit, Lasteabi, Kiusamisvaba Kool, Tartu Ülikooli Eetikakeskus, Salliv Kool, haridus- ja teadusministeerium, õiguskantsleri büroo laste netiturvalisuse ja küberkiusamise valdkondades.

SUURIM JULGUS

Töötame tihedalt koos teiste ettevõtete ja organisatsioonidega, et muuta laste internetikasutus võimalikult turvaliseks. Alates 2016. aastast viime läbi algatust Suurim Julgus, et võidelda küberkiusamisega.

LASTE NÕUANDVA PANEELI (CHILDREN’S ADVISORY PANEL) UURING

Laste turvalisus, heaolu ja õigused internetis on teema, millega tegeleme kõikides Telia riikides. Viime igal aastal läbi Laste Nõuandva Paneeli uuringut koostöös Lastekaitse Liidu ja Eesti koolidega, et mõista, kuidas näevad lapsed digitaalset maailma. Küsime lastelt, millised on internetis nende mured ja rõõmud ning millist nõu nad annaks teistele lastele turvaliseks interneti kasutamiseks.

2021. aasta uuringu raport: Laste kogemused internetis leviva väärinfoga
2020. aasta uuringu raport: e-õpe distantsõppe ajal
2019. aasta uuringu raport: Laste Nõuandev Paneel, online mängud ja e-sport
Nõuanded vanematele internetimängude kohta
Telia põhimõtted: vastutustundlik internetimängude mängimine
2018. aasta uuringu raport

TELIA SAFE

Telia tõi koos F-Secure’iga välja uue turvalahenduse Telia SAFE, mida saab kasutada nii arvutis, tahvlis kui nutitelefonis ning mis aitab lastel turvaliselt digimaailmas seigelda.

Lauamäng „Häkkerite lahing“

„Häkkerite lahing“ on digipädevusi arendav lauamäng, mille eesmärgiks on õpetada lapsi turvalisemalt internetis liikuma. Mängu väljaandmist toetas Telia Eesti.

ETTEVÕTTE KÜBERTURVALISUS

TELIA NOOR DIGIMENTOR

Anna endale hindamatu uusaastalubadus – hakka oma väärikas eas lähedasele digimentoriks!

Hakkan digimentoriks!

ETTEVÕTTE KÜBERTURVALISUS

mida see endast kujutab?

Meie eakad lähedased on sageli digivahendite kasutamisest ja sotsiaalmeediast suhtlemisest väga huvitatud.

Paraku ei julge nad alati lähedastelt või tuttavatelt nõu küsida, sest pelgavad rumalad näida või tüliks olla.

  • Tartu Ülikooli meediauurijate töö näitab, et noored ja eakad saavad üksteist digikeskkondades toimetamisel edukalt toetada. Lisaks kaitseb see eakaid ka valeinfo ja pettuste küüsi langemise eest.

  • Seepärast teebki Telia koostöös Tartu Ülikooliga ettepaneku just noortele: kutsu oma väärikas vanuses lähedane – näiteks vanaema või vanaisa, vanatädi või lihtsalt naabrimees – osalema sotsiaalmeediaprojektis, kus noored toetavad ja aitavad digimentoritena eakaid.

Miks me seda teeme?

Telia ja Tartu Ülikooli meediauurijad soovivad mõista, kuidas toimib põlvkondadevaheline suhtlus sotsiaalmeedias ning kuidas seda toetada, et erineva digipädevusega ühiskonnagrupid oleksid meediateadlikumad ja ohtude eest paremini kaitstud.

Osalejate loodav vestlus on TÜ teadlastele väärtuslik uurimismaterjal. Muidugi on sealjuures tagatud osalejate anonüümsus.

Telia jaoks koostavad teadlased raporti, mille abil saame edaspidi digilahendusi eakatele veelgi mugavamaks arendada.

ETTEVÕTTE KÜBERTURVALISUS

kuidas osaleda?

Telia ja TÜ ühisprojektis osalemiseks leia veel vähemalt kaks sõpra või tuttavat, kes soovivad samuti digimentoriteks hakata. Seejärel peate oma eakad lähedased kutsuma kinnisesse Facebooki gruppi, kus hakkategi sotsiaalmeedia teemal mõtteid vahetama.

Igasse gruppi kuulub ka Telia või TÜ poolne mentor, kes vajadusel toetab nõu ja jõuga erinevatel meediakirjaoskust puudutavatel teemadel.

1

Leia sõbrad, kes oleksid koos oma eakate lähedastega osalemisest huvitatud.

2

Täida siin lehel ankeet, et meile oma osalemise soovist teada anda.

3

Seejärel saad Telia ja TÜ mentoritelt kirja ning kutse Facebooki gruppi.

4

Kohtu oma eaka lähedasega, seadistage koos temale konto ja liituge vastava Facebooki grupiga.

5

Selles kinnises Facebookis grupis on ainult teie sõpruskonna liikmed koos oma eakate lähedastega ning grupi mentor.

Grupis võib postitada ja küsida mistahes digiteemaga seotud küsimusi ning ühiselt leiate neile vastused. Grupi mentor pakub aeg-ajalt välja huvitavaid teemasid, mille üle ühiselt mõtiskleda.

6

Selles grupis tegutsete ühiselt maikuu keskpaigani, et siis ka päriselus veel kord kohtuda ja mõtteid vahetada.

Kontaktisikud

KGA

Karl Gustav Adamsoo

Telia Eesti PR projektijuht

+372 53 031 550

karl-gustav.adamsoo@telia.ee

Madis Vaidlo

Marju Himma-Kadakas, PhD

Tartu Ülikooli ajakirjandusuuringute teadur
Karlstadi Ülikooli järeldoktor

+372 53 410 997

marju.himma-kadakas@ut.ee

Mitmekesisus

Usume, et mitmekesisemad tiimid ja kaasav kultuur tõstavad töötajate pühendumust ja innovaatilistust ning aitavad meil ka meie mitmekesist kliendibaasi paremini mõista. Vaata karjääriveebist lähemalt, milliseid võimalusi Telia pakub ning kuidas me austame võrdse kohtlemise põhimõtteid ja mitmekesisust.

Telia liitus mitmekesisuse kokkuleppega 2018. aastal, millega kinnitasime, et austame inimeste mitmekesisust ning väärtustame võrdse kohtlemise põhimõtet.

TELIA TECHGIRLS

Telia TechGirls on Telia ja MTÜ Tech Sisters koostööna korraldatav IT-eriala ägedaid võimalusi tutvustav ürituste sari tüdrukutele vanuses 14-19 eluaastat. Näitame, et tehnoloogiamaailm on huvitav ja põnev ning tüdrukutel on olemas kõik eeldused, et seda valitseda!

KÄTTESAADAVUS VAEGKUULJATELE

Telia hakkas juba 2017. aastal videolaenutuses eestikeelsetele filmidele subtiitreid lisama, et tuua kodumaine meelelahutus ka vaegkuuljateni. Lisaks lõime koostöös Eesti Kurtide Liiduga videod, mis tutvustavad vaegkuuljatele nutitelefonide erinevaid võimalusi. Meile on oluline, et meie teenused oleksid kättesaadavad kõigile inimestele.

Täpsemalt saad lugeda siit.

Liitu Teliaga

LIITU TELIAGA

Telia Eesti on eriline koht töötamiseks ning meil on rohkelt võimalusi, et muuta Eesti elu paremaks. Meie tööperre kuuluvad erilised inimesed, kes on oma ala täielikud spetsialistid. Sõltumata sinu valitud ametikohast tagame sulle Telias isiklikuks arenguks vajalikud vahendid ja toetuse. Soovime sind toetada nii ametialases kui ka isiklikus arengus, suurendades sinu väärtust töökohal ning valmistades ette järgmiseks suureks võimaluseks.

Liitu meiega

TÖÖKESKKOND JA HEAOLU

Meie üheks strateegiliseks suunaks on olla eriline töökoht Eesti IKT sektoris. Sellest tulenevalt lähtume ka töötervishoiu ja -ohutuse poliitika kujundamisel järgmistest suundadest:

  • kliendikeskne, dünaamiline ja uuendusmeelne organisatsioonikultuur;
  • väärtuspõhine ja elluviimisele orienteeritud juhtimine;
  • pühendunud inimesed ja vastutustundlik ettevõte.

Selleks, et veenduda Telia vastavuses vastutustundliku äritegevuse ning töötervishoiu ja -ohutuse põhimõtetega, peame tagama, et ka meie partnerid ja tarnijad täidavad meile endile kehtestatud nõudeid ja põhimõtteid. Meie ettevõtte kõrge riskiastmega partneritel on soovituslik omada töötervishoiu ja -ohutuse sertifikaati või standardile alternatiivset ja samaväärset juhtimissüsteemi.

Soovime, et meie töötajatel ja ka meie partneritel oleks ohutu töökeskkond.

NAISED TEHNOLOOGIAS

Oleme veendunud, et naistel on olemas kõik eeldused tehnoloogiamaailmas läbilöömiseks. Selleks, et tulevikus naiste osakaal tehnoloogiasektoris kasvaks, panustame aktiivselt kõikidesse haridusastmetesse. Toetame tüdrukute tehnoloogia- ja liidriprogramme HK Unicorn Squad, Telia TechGirlsi, Future Heroes ning kõigile mõeldud Tartu Ülikooli teaduskooli IT laboreid ja Codesters.Clubi.

AUSTAME ERINEVUSI

Telia on pälvinud “Austame erinevusi” märgise, millega tunnustatakse tööandjaid, kes hindavad oma töötajate, klientide ja koostööpartnerite mitmekesisust ning teevad sisulist tööd selleks, et seda mitmekesisust võimalikult hästi juhtida.

2021. aastal tunnustas Eesti LGBT Ühing Teliat Vikerkaarekangelase auhinnaga, kes on oma sõnade ja tegudega Eesti LGBT+ kogukonna eest seisnud.

YOUNITE. Meie vabatahtlike panus

YOUNITE on Telia heategevuslik algatus, mis võimaldab meie töötajatel aktiivselt panustada Eesti digiühiskonna edendamisse.

Selleks annab Telia igale töötajale YOUNITE vabatahtlikkuse algatuse raames ühe tasustatud tööpäeva aastas. Telia töötajad on kasutanud seda näiteks viies läbi kooditunde lastele, rääkides koolides nutiturvalisusest ja küberkiusamisest, nõustades eakate päevakeskustes seeniore nutiseadmete kasutamisel, Rahvusraamatukogus materjale digitaliseerida jpm.

Kui igaüks meist panustab aasta jooksul 8 tundi, siis saame kokku panustada heategevuseks lausa 14 400 tundi tööd. Sellega saame Eesti muuta üheskoos palju paremaks paigaks!

Telia YOUNITE’i programm pakub suures valikus vabatahtliku tegevuse võimalusi ning need on ühel või teisel moel seotud digitaliseerimisega.

Toetustegevused

Soovime, et Eesti oleks parem paik nii elamiseks kui ka töötamiseks. Seetõttu toetame haridust ja innovatsiooni, edendame digiühiskonda ning panustame Eesti kultuuri- ja muusikasündmustesse.

HARIDUS

Meie fookuses on pidevalt õpilaste ja tudengite IT-teadlikkuse tõstmine. Selleks oleme juba aastaid osa võtnud Tagasi Kooli programmist ning viinud Telia vabatahtlikke koolitundidesse. Samuti korraldame iga-aastaselt Telia Techgirlsi ürituste sarja, et kindlustada ühiskonnas arusaama – tehnoloogiamaailm on huvitav ja põnev ning tüdrukutel on olemas kõik eeldused, et seda valitseda! Toetame aktiivselt Tartu Ülikooli Teaduskooli, et IT-laborid jõuaksid kõigisse Eestimaa nurkadesse ja ka väikestesse koolidesse. Samuti Codesters.Club’i, kes teeb juba gümnaasiumi tasemel õppeprogrammide raames äriarenduslikke start-up'e.

Oleme koostööpartneriks Tallinna Tehnikaülikoolile, IT Kolledžile ja Tartu Ülikoolile – aitame luua loengukursuseid, avame erialalaboreid ning jätkame andekate IKT-tudengite toetamist stipendiumitega. Telia uksed on tehnoloogiamaailma vastu huvi tundvatele noortele alati avatud, pakkudes võimalikult mitmekülgset ning arendavat praktikakogemust.

Telia Eesti ja Clanbeati omavahelises koostöös on kõigil Eesti õpetajatel võimalik kasutada emakeelset Clanbeati rakendust, mis aitab teadlikumalt märgata ja toetada õpilaste heaolu ning tugevdada praktikaid, mis aitavad õpilastel ise paremini oma arengut juhtida.

Meie töötajad annavad erinevaid küberturvalisuse külalisloenguid Eestimaa üldharidus- ja kõrgkoolides. Selle sisulist kvaliteeti toetavad näiteks iga-aastaselt Telia Company poolt läbiviidav laste nõuandva paneeli (CAP) uuringutulemuste analüüs ning küberkiusamist ennetav kampaania #suurimjulgus.

KULTUUR

Eesti muusika ja kultuuri edendamine on Teliale olnud pikka aega väga oluliseks fookuseks. Oleme juba mitmendat aastat noorte andekate muusikute kasvulavaks ja hüppelauaks saanud Tallinn Music Week’i suurtoetaja ning samuti aruteludele keskendunud Arvamusfestivali toetaja.

Telia on pälvinud aasta kultuurisõbra ning aasta muusikasõbralikuma ettevõtte tiitlid.

Soovitused

Meie toetustegevuste fookuses on algatused, mis aitavad kaasa digitaliseerimisele või vähendavad sellega seotud riske.

Kui sinu algatus sobib meie fookustega või täiendab mõnda meie olemasolevat toetusprojekti, siis täida palun allpool olev ankeet ning pane see meie poole teele. Sinuga võetakse ühendust ühe nädala jooksul.

Covid-19

Telia on andnud omapoolse panuse koroonaviiruse perioodil, et võidelda viiruse leviku vastu ja toetada ühiskonna erinevaid gruppe igapäevases toimetulekus.

Telia mobiilsidevõrguandmed aitasid valitsusel võidelda koroonaviiruse vastu

Koroonaviiruse leviku piiramisel on üheks võtmeteguriks usaldusväärne teave inimeste liikumismustrite kohta. Telia tegi eriolukorra raames head koostööd Eesti valitsuse ja Statistikaametiga, edastades viimasele anonüümsete koondatud liikumisandmete põhjal tehtud analüüse. Liikuvusanalüüsi tegemiseks kasutati Telia Crowd Insightsi platvormi, mis võimaldab analüüsida mobiilivõrgu anonüümsete koondandmete põhjal üldisi grupeeritud liikumismustreid ning liikumisharjumuste muutusi.

Loen lähemalt
Map

Igale koolilapsele oma arvuti ja ligipääs kiirele internetiühendusele

Telia ja Tele2 jagasid algatuse „Igale koolilapsele arvuti!“ raames abivajajatele 450 taskuruuterit ja internetipaketti, sest koduõppele üleminekul selgus, et kõigil õpilastel pole kodus töötamiseks vajalikke nutiseadmeid ega ligipääsu hästitoimivale internetiühendusele. Kodanikualgatus „Igale koolilapsele arvuti” viis koostöös koolide ja kohalike omavalitsustega abivajajad kokku inimeste ja organisatsioonidega, kellel oli võimalik seadmeid kasutada anda või annetada neile, kes seda kõige enam vajasid. Telia toel said abi õpilased, kelle jaoks koduse internetiühenduse puudumine tähendas muidu ebavõrdseid võimalusi distantsõppes osalemiseks.

Loen lähemalt

Toetame perearste kriisiperioodil kiirema interneti ja IT-alase nõuga

Kriisiperioodil suurenes perearstide igapäevatööks vajalike infosüsteemide koormus. Seetõttu võimaldasime Telia internetiühendust kasutavatele perearstikeskustele tehnilise võimaluse olemasolul ilma lisakuludeta suuremaid internetikiiruseid ja tasuta IT-alast nõustamist kogu koroonaviiruse kriisiperioodi vältel. Eestis töötab täna ligi 800 perearsti, kes kasutavad oma igapäevatöös pidevalt erinevaid digilahendusi ja -keskkondi (nt digilugu, digiretsept). Üle poole perearstikeskustest kasutavad Telia internetiühendust.

Loen lähemalt

KOROONAVAKTSINEERIMISE ABILIIN

Telia, MTÜ Vabatahtlik Koroonaabi, Haigekassa ja advokaadibüroo Sirel & Partnerid koostöös sündis koroonaviiruse kriisiperioodil abiliin, kus vabatahtlikud pakkusid tuge eakatele ja kõigile teistele, kes soovisid Digiloo portaalis koroonavaktsineerimisele aja broneerimisel juhendamist. Abi sai üle tuhande soovija.

TÕIME EAKAD INIMESED OMA LÄHEDASTEGA KOKKU

Sotsiaalkindlustusameti, Samsung Electronics Balticsi ning Telia koostöös viidi Saare maakonna hooldekodudesse ja Kuressaare haiglasse kasutamiseks tahvelarvutid, millega sealsed elanikud ja patsiendid said karantiinitingimustes oma lähedastega videokõne teel ühendust hoida.

Tasuta infonumbrid 1247 ja 1220

Kõikidel Telia klientidel on võimalik tasuta helistada ööpäevaringselt toimivale koroonaviiruse infoliinile 1247 ja perearsti nõuandetelefonile 1220.

Interaktiivsed koolitunnid Inspira kanalil

Eelmisel aastal toimusid Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Haridustehnoloogide Liidu ja Telia koostöös iganädalased live-koolitunnid Inspira kanalil. Tunnid olid eelkõige suunatud 7.–12. klasside õpilastele, nende õpetajatele ja lapsevanematele ning keskendusid erinevatele õppimise ja õpetamise tahkudele. See oli hea võimalus tuua distantsõppesse veidi vaheldust ning arendada iseseisvaid õpioskusi

Interaktiivne koolitund

Võitleme küberkiusamise vastu ja pakume andmemahuvaba Lasteabi

Haiget tegevad kuulujutud ja naljad levivad samamoodi nagu viirus – kuni keegi saab päriselt haiget. Telia algatatud küberkiusu vastase kampaania #suurimjulgus peamine sõnum on, et kiusamine – eriti anonüümne kiusamine internetis ja nutiseadmetes – ei nõua julgust. Suurim julgus on hoopis kiusule vastu astuda ja pakkuda tuge kõigile, kes ise end kaitsta ei oska või ei suuda. Küberkiusamise ennetamist toetava algatuse kodulehekülg www.suurimjulgus.ee koondab teema kohta kogu vajaliku info ning lehel saab vestlusaknas anonüümselt otse suhelda Lasteabi spetsialistiga, kellelt saab nõu ja abi küsida ööpäevaringselt. Telia klientidele on Lasteabi äpi kasutamine andmemahuvaba, st seda rakendust kasutades ei pea Telia kliendid andmemahu kasutamise eest maksma.

Noori aitab nutimaailmas kaitsta ka Telia Safe, millega lapsevanemad saavad piirata lapse internetis oleku aega, kontrollida selle kasutust, kaitsta seadme sisu ning blokeerida vägivaldset sisu. Hoiame tervist ja hoiame üksteist! Ärme lase ka kiusamisel levida – eriti oluline on märgata ja hoolida just praegusel ajal, kui veedame nutiseadmetes ning digimaailmas aega rohkem kui varem.

YOUNITE - Telia töötajad panustavad heategevusse

Telia YOUNITE’i programmiga panustavad Telia töötajad aktiivselt Eesti digiühiskonna edendamisse. Igal töötajal on võimalik võtta vabatahtlikuks tööks vähemalt üks tasustatud tööpäev aastas. Praegu kasutavad Telia töötajad seda võimalust näiteks kooliõpilastele nutiturvalisusest ja küberkiusamisest rääkimiseks, samuti nõustatakse eakaid nutiseadmete kasutamisel läbi digikanalite.

Telia Active

Pingelistel aegadel aitab Telia Active lahendus ekraanidest puhata ja füüsiliselt aktiivne olla. Kui sul on Fitbiti, Garmini või Polari sammulugeja, saad enda tehtud sammudega teenida tasuta internetimahtu. Telia Active on veebilahendus, mis pakub lisaks sammude eest antavale internetimahule asjatundjate nõuandeid, kuidas leida motivatsiooni tervislikumaks eluks ning mismoodi treenida ja toituda teadlikumalt.

Loen lähemalt