Telia toetab

Soovime, et Eesti oleks parem paik nii elamiseks kui töötamiseks. Seetõttu toetame haridust ja innovatsiooni, edendame digiühiskonda ning panustame Eesti kultuuri- ja muusikasündmustesse.

Kutsume ka oma kliente erinevatest sündmustest soodsatel tingimustel osa saama, meie partnerpakkumisi vaata siit.

Telia Company on jätkusuutliku arengu jaoks paika pannud raamistiku nimega All-In.

Raamistik sisaldab nelja peamist fookust, millesse Telia gruppi kuuluvad ettevõtted panustavad nii jätkusuutliku äritegevuse kui toetustegevuste kaudu: ühenduvus, digitaalne ettevõtlus ja innovatsioon, hariduse edendamine ning terve ja turvaline ühiskond.


Haridus

Toetame tehnoloogia huviharidust, võimaldades igal aastal uute NutiLaborite avamist. 2015/2016 õppeaastal osales NutiLaborite huviringides 2700 last ning lisaks veel 2300 last erinevates teistes algatustes (robootika või programmeerimise töötoad jms). 2017/2018 õppeaastal on plaanis avada täiendavalt 50-70 NutiLaborit, mis tähendab, et täiendavalt saab nutilaborites osaleda ligi 1000 last. Kohe on algamas uus tasuta koolitus IT-alase huviringi juhendajatele (www.nutilabor.ee).

2016. aasta sügisel toetasime vahva ja arendava lasteraamatu "Tere, Ruby! Programmeerimisseiklused" väljaandmist ning aastast 2015 oleme õla alla pannud Lottemaa leiutajateküla tegevustele, sest huvi innovatsiooni vastu saab alguse juba väikestest leiutistest.

Alates 2016. aasta septembrist kutsume koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Informaatikaõpetajate Seltsiga algatuse EV100 raames koole üles osalema projektis “Nutitund igasse kooli!”. Koole oodatakse digiseadmeid kasutama ja infot jagama, kuidas digi õppimisel või õpetamisel kaasa aitab. Juba esimeste kuude jooksul on algatusega liitunud 70 erinevat kooli ja haridusasutust kokku 245 nutitunde ja nutikaid õpetajaid tutvustava postitusega. Sellest toredast algatusest tasub teada anda ka oma laste koolile, et nemadki osa võtaks. 

Teeme juba pikka aega koostööd ülikoolidega, aidates luua loengukursuseid, avades erialalaboreid (nt äppide testimise labor Mektorys ning Tartu Ülikooliga koostöös avatud IoT labor) ning jätkame tublide IKT-tudengite toetamist stipendiumitega.

Selleks, et lapsed ennast kaitstuna ja turvaliselt tunneksid, toetame 2016. aastal jõulukinkide tegemise asemel annetusega Lastekaitse Liitu. Aitame neil seista selle eest, et internet oleks koht, kus lastel jätkuks üksteisele vaid häid sõnu ja julgustust.

Digitaalne ettevõtlus ja innovatsioon

Oleme toetanud ja toetamas mitmeid IT- ja ettevõtluse-teemalisi konverentse ning jätkame sellega ka edaspidi. Innovatsiooniteemadel oleme alates 2015. aastast koos Telia startup kiirendiga VUNK juba teist aastat oma arutelualaga väljas Arvamusfestivalil, millele oleme teinud ka mobiilirakenduse, et osalejatel oleks veelgi mugavam sündmusest osa saada.

Kultuur ja muusika

Eesti muusika ja kultuuri edendamine on Teliale olnud pikka aega väga oluliseks fookuseks. Oleme juba mitmendat aastat Eesti Kontserdi hooaja peatoetaja ning Viljandi pärimusmuusika festivali toetaja. Samuti toetame noorte andekate muusikute kasvulavaks ja hüppelauaks saanud Tallinn Music Week’i ja erinevaid noorte muusikaüritusi. Aastast 2011 toetame Kumu kunstimuuseumit. Spordi vallas oleme toetamas Sõudeliitu, kes Rio Olümpialt Eestile medali koju tõid.

Telia on pälvinud aasta kultuurisõbra ning aasta muusikasõbralikuma ettevõtte tiitlid.