Telia toetab

Soovime, et Eesti oleks parem paik nii elamiseks kui ka töötamiseks. Seetõttu toetame haridust ja innovatsiooni, edendame digiühiskonda ning panustame Eesti kultuuri- ja muusikasündmustesse.

Kutsume ka oma kliente erinevatest sündmustest soodsatel tingimustel osa saama, meie partnerpakkumisi vaata siit.

Telia Company on jätkusuutliku arengu jaoks paika pannud raamistiku nimega Digital Impact.

ÜHESKOOS EDENDAME EESTI DIGIÜHISKONDA

Innustame oma töötajaid panustama vabatahtlikuna Eesti digiühiskonna edendamisse. Selleks annab Telia igale töötajale YOUNITE vabatahtlikkuse algatuse raames ühe tasustatud tööpäeva aastas. Telia töötajad on kasutanud seda näiteks viies läbi kooditunde lastele, rääkides koolides nutiturvalisusest ja küberkiusamisest, nõustades eakate päevakeskustes seeniore nutiseadmete kasutamisel, aidates Rahvusraamatukogus materjale digitaliseerida jpm.


Haridus

2017. aasta sügisel algatasime koos Lastekaitse Liidu, Haridus-ja Teadusministeeriumi ning mitmete teiste koostööpartneritega #suurimjulgus küberkiusamise vastase kommunikatsioonikampaania, mille eesmärk on küberkiusu probleemi märgata, vähendada ja ennetada. #suurimjulgus kampaania peamine sõnum on, et kiusamine – eriti anonüümne kiusamine internetis ja nutiseadmetes – ei nõua julgust. Suurim julgus on hoopis kiusule vastu astuda ja pakkuda tuge kõigile, kes ise end kaitsta ei oska või ei suuda. Kampaania ei näita näpuga süüdlaste poole, ei karista ega häbista. Kampaania keskpunkt on veebileht www.suurimjulgus.ee, mis koondab teema kohta kogu vajalikku info.

Loen lähemalt

Digitaalne ettevõtlus ja innovatsioon

Oleme toetanud ja toetamas mitmeid IT- ja ettevõtluse-teemalisi konverentse ning jätkame sellega ka edaspidi.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva sündmustele kaasaelamiseks tegi Telia kingitusena EV100 nutirakenduse ning veebilehe, mille abil saad ülevaate Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamise sündmustest Eestis ja maailmas kuni 02.02.2020 (programm täieneb pidevalt), panna üritustest kokku enda kava ning jälgida EV100 uudiseid ja meediakajastusi. EV100 tähistamise avasündmuste raames 2017. aasta kevadel andis EV100 äpi vahendusel üle 30 000 inimese üle maailma teada, et hoiavad Eestit oma südames. Juubeliaasta jooksul on plaanis EV100 äpis veel mitmeid uuendusi ja võimalusi Eesti juubelisündmustele interaktiivselt kaasa elada.

Telia kiirendi VUNK loodi 2015. aastal koostöös Garage48 ja Startup Wise Guys´iga. VUNKi eesmärgiks oli ja on edendada Eesti ettevõtluskeskkonda, pakkudes soovijatele võimalust testida programmi raames oma äriideesid ning arendada neid üheskoos tuntud ja tunnustatud mentoritega.

KULTUUR JA MUUSIKA

Eesti muusika ja kultuuri edendamine on Teliale olnud pikka aega väga oluliseks fookuseks. Oleme juba mitmendat aastat noorte andekate muusikute kasvulavaks ja hüppelauaks saanud Tallinn Music Week’i suurtoetaja ning Viljandi pärimusmuusika festivali toetaja.

Telia on pälvinud aasta kultuurisõbra ning aasta muusikasõbralikuma ettevõtte tiitlid.

#SUURIMJULGUS

Laste turvalisus, heaolu ja õigused internetis on teema, millega tegeleme kõikides Telia riikides. Viime igal aastal läbi Laste Nõuandva Paneeli uuringut koostöös Lastekaitse Liidu ja Eesti koolidega, et mõista, kuidas lapsed näevad digitaalset maailma. Küsime lastelt, millised on internetis nende mured ja rõõmud ning millist nõu nad annaks teistele lastele turvaliseks interneti kasutamiseks.

Vaata lähemalt:

Infot ja abimaterjale küberkiusamise, turvalise internetikasutuse ja varasemate uuringute kohta leiad lehelt Suurim Julgus.