Telias on meie ülesanne juhtida kogu tööstusharu tulevikku. See on loonud kultuuri, milles me kõik tunneme, et oleme ühed inimeste elu tõelistest muutjatest. Sel teekonnal on meie kohustus tagada, et kõikidel töötajatel on arenguks vajalikud vahendid, ning säilitada töökultuuri, milles kõik tunnevad end turvaliselt, hästi ja koduselt.

Ühe põhitegurina oleme keskendunud enesejuhtimise juurutamisele. Eeldame, et kõik meie töötajad võtavad vastutuse Telia võimaluste loomise ja arendamise eest.

Me võtame kollektiivse vastutuse väärtuste eest, mis kujundavad meie koostööd, andes üksteisele võimaluse töökohal areneda ja saavutada oma eesmärgid.


Meie väärtused


Dare

  • Me julgeme olla teerajajad, suheldes tihedalt klientidega ja esitades endale väljakutseid.
  • Me julgeme olla uuenduslikud, jagades ideid, võttes riske ja pidevalt õppides.
  • Me julgeme kaasa rääkida, öeldes välja oma arvamuse ja jagades oma muresid.

Care

  • Me hoolime oma klientidest, pakkudes lahendusi, mis vastavad nende vajadustele.
  • Me hoolime üksteisest, olles toetavad, lugupidavad ja ausad.
  • Me hoolime maailmast, käitudes vastutustundlikult ja kooskõlas eetikapõhimõtetega.

Simplify

  • Me lihtsustame elluviimist, langetades praktilisi otsuseid ja tehes kavandatu kiiresti teoks.
  • Me lihtsustame meeskonnatööd, suheldes avatult, tegutsedes üheskoos ja jagades teadmisi.
  • Me lihtsustame toimimist, efektiivistades protsesse ja pannes paika selged vastutused.