Background

Võimaluste kultuur

I am Triin

Telias on meie ülesanne juhtida kogu tööstusharu tulevikku. See on loonud kultuuri, milles me kõik tunneme, et oleme ühed inimeste elu tõelistest muutjatest. Sel teekonnal on meie kohustus tagada, et kõikidel töötajatel on arenguks vajalikud vahendid, ning säilitada töökultuuri, milles kõik tunnevad end turvaliselt, hästi ja koduselt.

Ühe põhitegurina oleme keskendunud enesejuhtimise juurutamisele. Eeldame, et kõik meie töötajad võtavad vastutuse Telia võimaluste loomise ja arendamise eest.

Me võtame kollektiivse vastutuse väärtuste eest, mis kujundavad meie koostööd, andes üksteisele võimaluse töökohal areneda ja saavutada oma eesmärgid.

MEIE VÄÄRTUSED

DARE

 • Me julgeme olla teerajajad, suheldes tihedalt klientidega ja esitades endale väljakutseid.
 • Me julgeme olla uuenduslikud, jagades ideid, võttes riske ja pidevalt õppides.
 • Me julgeme kaasa rääkida, öeldes välja oma arvamuse ja jagades oma muresid.

CARE

 • Me hoolime oma klientidest, pakkudes lahendusi, mis vastavad nende vajadustele.
 • Me hoolime üksteisest, olles toetavad, lugupidavad ja ausad.
 • Me hoolime maailmast, käitudes vastutustundlikult ja kooskõlas eetikapõhimõtetega.

SIMPLIFY

 • Me lihtsustame elluviimist, langetades praktilisi otsuseid ja tehes kavandatu kiiresti teoks.
 • Me lihtsustame meeskonnatööd, suheldes avatult, tegutsedes üheskoos ja jagades teadmisi.
 • Me lihtsustame toimimist, efektiivistades protsesse ja pannes paika selged vastutused.

SUL ON SUUR SÜDA. NÄITA SEDA. YOUNITE

YOUNITE on Telia heategevuslik algatus, mis võimaldab Telia töötajatel aktiivselt panustada Eesti digiühiskonna edendamisse. Selleks annab Telia igale töötajale 8 tundi tasustatud tööaega aastas!

Kui igaüks meist panustab aasta jooksul 8 tundi, siis saame kokku panustada heategevuseks 14 400 tundi tööd. Sellega saame Eesti muuta üheskoos palju paremaks paigaks!

Telia YOUNITE’i programm pakub suures valikus vabatahtliku tegevuse võimalusi ning need on ühel või teisel moel seotud digitaliseerimisega.

Mõned näited YOUNITE algatustest:

 • Telia küberkiusamise vastane kampaania #suurimjulgus algatas olulise diskussiooni! Väga oluline roll kampaanias on Telia töötajatel, kes käisid küberkiusamisest rääkimas koolides üle Eesti!
 • Telia teenindustoe osakond lõi kaasa Rahvusraamatukogu arhiivide digiteerimises. Digiteerisime 4241 faili kogumahuga 30,5 GB.
 • Telia Chati tiim käis Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuses YOUNITE raames lastele digimaailma tutvustamas. Tutvustasime interneti võimalusi, rääkisime küberkiusamisest ja panime kokku Hello Ruby arvutid.
 • Korraldasime Telia kontorites mitmeid töötube erinevas vanuses lastele. Töötoas „Tere, Ruby! Teekond arvuti sisemusse!“ avastavad lapsed Telia töötajate abiga arvuti sisemust ja meisterdavad oma esimesed arvutid. Töötoas "Kooditund" proovivad lapsed programmeerimist ja avastavad kui kaasahaarav see on!