Uuendused Telia veebis

Soovime, et toimingute tegemine ning info leidmine Telia veebis oleks sinu jaoks võimalikult mugav. Seetõttu oleme lehel regulaarselt tegemas uuendusi, mille ka sulle tutvumiseks välja toome.


Muudatused alates 17.01


ARVED

 • Arvete viitenumbripõhisel detailvaatel on nähtavad otseviited vanade EMT ja Elioni iseteeninduste funktsionaalsustele, mida ühises Telia veebis veel ei ole. Sellega seoses eemaldasime teavituse piiratud funktsionaalsuse kohta.

MOBIILSED TEENUSED

 • Mobiilinumbri juures on leitavad otselingid pakettide ja lisateenuste lehele.

SEADED


Muudatused alates 08.12


Minu teenused

 • Minu ja ettevõtte teenuste all saab otsinguga otsida: SIM-kaardi seerianumbrit, viitenumbrit, Kasutaja andmeid (eesnimi, perekonnanimi), aadress.

Minu arved

 • Minu arved lehele pangalingiga maksmisel tuleb kohene tagasiside makse õnnestumise kohta.
 • Telia arve loomise uuendus ja testgrupile avalikuks tegemine
 • Telia arve seadete muutmine

Muudatused alates 16.11


Koduste ja ettevõtte teenuste iseteenindus

 • Koduste teenuste ja Ettevõtte teenuste iseteeninduse menüüd on ühtlustatud Telia.ee veebi menüüga. Nii pääseb kergesti ligi arvete, teenuste ja sisulehtedele.

Iseteenindus

 • „Minu/Ettevõtte teenuste“ mobiilinumbri detailvaates on kasutajaandmete juures kuvatav isikukoodi väli. Samuti on kuvatav numbri näitamine/mittenäitamine kataloogides ja numbri kuvamine/mittekuvamine arvel.
 • Koduste teenuste ja mobiilsete teenuste arvetel on nähtav detailvaade koos kõnede eristusega.

Seaded

 • „Minu seadete“ all on nähtav „Minu eelistused“ leht, kus on võimalik muuta suhtluskeelt, andmete turunduslikku kasutamist ja pakkumiste saamise kanalit.
 • Kontaktisiku juures on võimalik valida pakkumiste saamise kanalit.
 • „Minu/Ettevõtte seadete“ all on nähtav finantseerimisteenuste limiidi info, kust on võimalik näha enda vaba limiiti.

Muudatused alates 13.10


ISETEENINDUS

 • Telia iseteenindusse sisse logides ning „Minu/Ettevõtte seadete“ all näed kontaktandmete uuendamise teavitust. Palun vaata üle oma kontaktanmed!
 • Telia iseteenindusse sisse logides on näha otseviited teenuste, arvete ja seadete vaadetele. Ärikliendile on sisselogides lisaks näha ka kiirviited.

MOBIILSETE TEENUSTE ISETEENINDUS

 • Uuel liitumisel on nüüd võimalik alustada mobiilinumbri ületoomist Telia võrku teisest võrgust ka siis, kui number on teise era- või äriisiku nimel.

ARVED

 • „Minu arvete“ lehel on kuvatud ka kasutajapõhise numbri jooksva kuu saldo summa.
  NB! Arvet näeb erakliendi, mitte telefoni omaniku vaates.
 • Kui ühel arvel on mitu numbrit, saavad numbrite kasutajad edaspidi teenuseid tellida ja neid muuta ilma volituseta. Tehtud tellimus saadetakse kinnitamiseks arve omanikule.

SEADED

 • Isikupõhisel kontaktandmete vaatel on kuvatud seosepõhised kontaktandmed, mida saab muuta ja vajadusel seoseid eemaldada.

MUUDATUSED ALATES 15.09


KODUSTE TEENUSTE ISETEENINDUS

 • Koduste teenuste iseteeninduse otsukorvi asukoht on muutunud – selle leiad nüüd hõlpsasti lehe ülevalt paremalt servast. Samuti on uuenenud lehe vaade.

ARVED


Muudatused alates 16.08


Mobiilsete teenuste iseteenindus

 • Mobiilsete teenuste iseteeninduse Interneti ja kõne lehel saavad suurkliendid ise numbrit sulgeda
 • Parema navigeerimise soodustamiseks on ära kaotatud Ülevaate leht
 • Seoses Ülevaate lehe kaotamisega on SMSi saatimise võimalus nüüdsest tõstetud lisateenuste valiku alla SMSi kasti
 • SIM-kaarti vahetades on uue SIM-kaardi olemasolul võimalik jätkata Mobiil-ID teenuse kasutamist

ARVED

 • Telia iseteeninduses muutub volituste ja salasõnade süsteem.

Telia iseteeninduses muutub volituste ja salasõnade süsteem

Oleme uuendamas volituste ja salasõnade süsteemi, et muuta iseteeninduskanalites toimetamine kliendi jaoks võimalikult mugavaks ja lihtsaks. See toob see kaasa endaga aga ka mõningaid muudatusi. Kokkuvõtvalt saab öelda, et kui seni sai Telia iseteenindusse sisse logida ja seal toiminguid teha „ühtlustatud volituste“ alusel, siis alates (kuupäev) saab nii Koduste, Äri kui ka Mobiilsete teenuste volitusi hallata ühes kohas. Telefoniteenindusse pöördudes saab enda isikut tuvastada edaspidi alati ühe salasõna alusel.

Edasivolitamise õigus muutub volituse põhiseks

Kui seni sai edasivolitamise õigust anda ka volitutatule, kellel oli õigus teha tehinguid valitud numbritega, siis edaspidi laieneb edasivolitamise õigus kõikidele pere/ettevõtte numbritele. Kõik tänased edasivolitamise õigused muutuvad sellega seoses kehtetuks ning vajadusel saab iseteeninduses edasivolitamise õigused uuesti aktiveerida logides sisse ning liikudes vastavalt „Minu seaded“ -> „Kontaktisikud“ või “Minu pere”.

Lõpeb numbripõhise volitamise võimalus

Kuna mobiilinumbri põhise teenuste tellimise volituse kasutamine on madal ning sellele leidub kaasaegsem ja mugav veebilahendus, kaotame mainitud funktsionaalsuse. Soovi korral saate vastava(te)le isiku(te)le määrata uue teenuste tellimise volituse, mis on edaspidi kogu pere/ettevõtte numbribaasi põhine, logides sisse Telia iseteenindusse ning valides „Minu seaded“-> “Minu pere” -> „Vali isik“ ning muutes tema volituste seadeid.

Ühtlustuvad volituste lõpukuupäevad

Volituste ühendamisega seoses ühtlustame ka volituste kehtivuse kuupäevad. Lisame kõikidele volitustele lõpukuupäeva, milleks on 3 aastat alates ühtlustamisest ehk ülalmainitud kuupäevast. Juba määratud kehtivusega volituste ühendamise puhul jääb ühtlustamise tulemusel kehtima varaseim kehtivuse kuupäev. Volitusele tähtaja lisamine tagab vajaduse selle üle vaadata ning tagab, et ei jääks üles lõputuid volitusi.

Personaalne salasõna kõigile

Personaalne salasõna on mugav viis isiku täiendavaks tuvastamiseks telefoniteeninduses. Seega muudame salasõna isiku- ehk kasutajapõhiseks kõigil, ka ettevõtte esindajatel. Nii peab varasema kahe või enama salasõna asemel meelde jätma vaid ühe. Personaalset salasõna saab vaadata ja muuta alates (kuupäev) Telia iseteeninduses, logides sisse eraisikuna ning liikudes vastavalt „Minu seaded“ -> „Turvalisus“.

Ootame ka klientide tagasisidet ja ettepanekuid, et saaksime uute funktsionaalsuste kasutamist veelgi mugavamaks muuta.

Muudatused alates 16.06


SEADED

„Minu Seadete“ all on nähtav kehtivate kontaktisikute ja volitatud isikute nimekiri. Kontaktandmeid on võimalik muuta.

 • Eraklient: logi sisse Telia.ee iseteenindusse, ava „Minu Seaded“ ning järgmisena „Kontaktisikud“.
 • Äriklient: vali Äriklient, logi sisse Telia.ee iseteenindusse, ava „Ettevõtte Seaded“ ning järgmisena „Kontaktisikud“.

Volitatud isikute kehtivaid volitusi on võimalik muuta hiljemalt sel sügisel.

ARVED

Nii kodustel kui mobiilsetel teenustel on viitenumbripõhiselt nähtav viimase kuu arve summa.

 • Eraklient: logi sisse Telia.ee iseteenindusse ning ava „Minu Arved“.
 • Äriklient: vali Äriklient, logi sisse Telia.ee iseteenindusse ning ava „Ettevõtte Arved“.

Nii koduste kui mobiilsete teenuste arvete lehel on nähtavad 24 viimase kuu arvete summad.

 • Eraklient: logi sisse Telia.ee iseteenindusse, ava „Minu Arved“ ning vali, millise viitenumbri/koondarve arveid soovid vaadata.
 • Äriklient: vali Äriklient, logi sisse Telia.ee iseteenindusse, ava „Ettevõtte arved“ ning vali, millise viitenumbri/koondarve arveid soovid vaadata.

E-POOD

Uuenenud on mitmed Telia e-poe vaated.

MOBIILSED TEENUSED

Mobiilsete teenuste iseteeninduse menüü on ühtlustatud Telia.ee veebi menüüga.

Mobiilsete teenuste iseteeninduse avalehel kuvatakse meeldetuletust mobiilinumbri kasutaja kontaktandmete lisamiseks.

Mobiilsete teenuste iseteeninduse mobiilinumbri valimise menüüs olev otsing näitab mobiilikasutaja nime või numbri järgi otsides tulemusi kõikidelt koondarvetelt.

Mobiilsete teenuste iseteeninduses on uus interneti ja kõne teenuse leht.

 • Era ja äriklient: logi sisse Telia.ee iseteenindusse, vali mobiilsete teenuste kastike ning number, mida soovid vaadata. Seejärel vali menüüst „Mobiilsed teenused“ ning „Internet ja kõned“.

Mobiilsete teenuste iseteeninduses on võimalik vaadata interneti mahukasutust välismaal.