MOBIILNE ELU

Mobiilse elu paketiga valid ise, kui palju kõnesid, sõnumeid ja internetti soovid. Valitud internetimaht jaguneb paindlikult kõigi seadmete vahel!

 • SIM-kaart tahvlisse või sülerisse kõigest 1,49 € eest kuus
 • Otsusta ise, kui palju on paketis kõnesid, sõnumeid ja internetti.
 • Kingituseks 3 kuuks kaasa MINU.TV ja Spotify Premium.
 • Kõned, sõnumid ja internet Baltimaades ja Skandinaavias Eesti hinnaga.
 • Valides Mobiilse elu andmemahuks 12 GB, 24 GB, 48 GB, saad Eesti hinnaga internetimahtu kasutada ka teistes Euroopa riikides vastavalt 100 MB, 200 MB või 300 MB.

Olen Mobiilse elu kasutaja


ARVUTA ENDA PAKETI HIND


Mobiilse elu kliendina muudad mahte mugavalt iseteeninduses

Muudan mahte 


Interneti mahtude hinnad

Interneti mahtude hinnad

Internetti on võimalik enamike mahtude puhul Mobiilse elu grupis jagada. Leia valikust just enda grupile sobiv maht.

Baltimaades ja Skandinaavias on andmemahu kasutamine lisatasuta. Valides Mobiilse elu grupi andmemahuks 12 GB, 24 GB või 48 GB, on sul võimalus iga kuu sellest mahust vastavalt 100 MB, 200 MB või 300 MB internetti kasutada ka teistes Euroopa Liidu riikides.

Andmemaht 0,25 GB 1,5 GB 3 GB 6 GB 12 GB 24 GB 48 GB
  Ei ole jagatav Jagatav Jagatav Jagatav Jagatav Jagatav Jagatav
Kuutasu 4,99 € 7,49 € 9,99 € 12,49 € 16,99 € 21,99 € 29,99 €

* Rakendub kõikidele mahuvalikutele maksimaalne võimalik üles- ja allalaadimise kiirus. See võimaldab 4G nutiseadmega kasutada kiiruseid kuni 300Mbit/s alla ja 50 Mbit/s üles, 3G nutiseadmega kuni 21,6Mbit/s alla ja 5,7Mbit/s üles.

Internetiseadme kuutasu

Internetiseadme kuutasu rakendub iga Mobiilse elu paketti lisatud seadme eest, mis kasutab ainult internetti.

Internetiseadme kuutasu on 1,49 €/kuu.

Hinnastamise tingimused

 • Andmeside mahuühikud: 1 MB=1 024 kB; 1 GB=1 048 576 kB.
 • Nii päevapõhine kui paketis sisalduv Interneti maht on kasutamiseks Eestis, samuti teistes Baltimaades (Läti, Leedu) ja Skandinaavias (Soome, Rootsi, Taani, Norra).
 • 12 GB, 24 GB ja 48 GB andmemahtu sisaldava Internetipaketiga saab kasutada vastavalt 100 MB, 200 MB ja 300 MB andmemahtu ka järgmistes Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkond (EEA) riikides: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Suurbritannia, Tšehhi, Ungari. Täiendavalt veel järgmiste riikide operaatorite võrkudes: Gibraltar, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Prantsuse Guajaana, Reunion, Saint Martin, San Marino, Vatikan, Šveitsis ja Fääri saared. Internetimahtu ei saa kasutada nende riikide territooriumil leviva satelliitside võrgus. Andmemahu 100 MB, 200 MB ja 300 MB täitumisel hakkab loetletud Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkond (EEA) riikides mobiilset internetti edasi kasutades kehtima rändlusteenuste hinnakiri.
 • Kuutasus sisalduv andmemaht ei ole Interneti paketi vahetuse korral kumuleeruv. Väikesema Interneti mahu suurema vastu vahetamisel arvestatakse kogu selle kuu jooksul paketi tingimustes nimetatud riikides rändluses olles kasutatud andmesidemaht uue valitud Internetimahuga antud riikides kaasneva kasutusmahu sisse.
 • Rändluses Baltimaades ja Skandinaavias MMS-i saates ja vastu võttes internetitasu ei arvestata.
 • Paketi tingimustes nimetamata rändlusteenuste kasutamisel rakenduvad vastavad rändlusteenuse ja/või Hinnakirja tasumäärad ning tingimused.
 • Internetiseadmetel on avatud vaid internetiteenus. Kõned ja sõnumid on välja lülitatud.
 • Paketi kuutasus sisalduva internetimahu täitudes Interneti kasutamine piiratakse. Kasutamise jätkamiseks tuleb tellida suurem kuutasuline jagatava Interneti maht või lisateenus Interneti lisamaht.
 • Jooksval kuul tellitud mahumuudatus rakendub kohe.
 • Kuutasusid arvestatakse nii liitumise kui lõpetamise kuul päevapõhiselt.
 • Kuutasu eest võimaldatavat, aga kasutamata jäänud mahtu ei saa üle kanda järgmisesse kuusse.
 • Internetti saab kasutada Hinnakirjas fikseeritud ja tellitud Interneti mahu ulatuses (ühik GB) ühes kuus või Hinnakirjas fikseeritud mahu ulatuses päevas päevapõhise arvestusega Internetipaketi korral.
 • Paketi tingimustes nimetamata rändlusteenuste kasutamisel rakenduvad vastavad rändlusteenuse ja/või Hinnakirja tasumäärad ning tingimused.
 • Interneti maht, mida Hinnakirja kohaselt saab tarbida välismaal, on mõeldud tavapäraseks rändlusteenuse kasutamiseks reisimise käigus. Interneti mahu kasutamine on mõistlik ja eesmärgipärane kui tellitud kuutasulisest mahust 50% kasutatakse rändluses vastavates riikides.

Selle mahu, samuti Mobiilse elu Hinnakirjas toodud muude rändluses kasutamiseks mõeldud mahtude täitumisel on võimalik tellida Interneti lisamaht, mis võimaldab vastavates riikides mobiilse interneti kasutuse jätkamist Mobiilse elu (koduvõrgu) hinnastamistingimuste kohaselt või kasutada seal andmesidet vastavalt rändlusteenuse hinnakirjale.

Lisamaht

Kui kasutad paketis sisalduva andmemahu ära enne kuu lõppu, kuid ei soovi paketis püsivalt mahtu suurema vastu vahetada, kasuta interneti lisamahtu. Mahtu saad juurde tellida nii SMS-i teel kui ka iseteeninduses.

Tellitud lisamaht jaguneb kõigi gruppi liidetud seadmete vahel proportsionaalselt vastavalt seadmetele kehtestatud põhimahu mahupiirangutele.

Andmemaht paketis 0,25 GB 1,5 GB 3 GB 6 GB 12 GB 24 GB 48 GB
Lisamaht 0,5 GB 1,99 € ei saa tellida ei saa tellida ei saa tellida ei saa tellida ei saa tellida ei saa tellida
Lisamaht 1 GB 1,99 € 1,99 € 1,99 € 1,99 € 1,99 € 1,99 € 1,99 €
Lisamaht 5 GB ei saa tellida ei saa tellida ei saa tellida 4,99 € 4,99 € 4,99 € 4,99 €
Lisamaht 15 GB ei saa tellida ei saa tellida ei saa tellida ei saa tellida ei saa tellida 9,99 € 9,99 €

Teenustasud

Mobiilse elu paketti saad mugavalt muuta iseteeninduses.

Jagatava Interneti mahu suurendamine 0 €/kord
Jagatava Interneti mahu vähendamine 0 €/kord
Kõnede-ja sõnumite mahu muutmine 0 €/kord

Kõnede ja sõnumite hinnad

Kõnede ja sõnumite hinnad

Kõnede ja sõnumite hinnad pakettidele, kuhu on valitud Mobiilse elu kuutasuline internet.

Kuutasu 4,99 € 6,99 € 7,99 €
Kõne- ja sõnumimaht Telia Eesti võrku - Piiramatu Piiramatu
Kõnemaht Eesti võrkudesse 400 min (sh Telia Eesti võrku) 1000 min Piiramatu
Minutihind kõnemahu täitumisel 0,015 €/min 0,015 €/min
Sõnumimaht Eesti võrkudesse 400 tk 1000 tk Piiramatu
Sõnumihind (paketis oleva mahu täitumisel) 0,05 €/tk 0,05 €/tk
Kõnemaht Baltimaadesse ja Skandinaaviasse Pakett ei sisalda 100 min 100 min
Kõneminuti hind Baltimaadesse ja Skandinaaviasse 0,05 €/min 0,05 €/min 0,05 €/min
Sõnumimaht Baltimaadesse ja Skandinaaviasse Pakett ei sisalda 100 tk 100 tk
Sõnumihind Baltimaadesse ja Skandinaaviasse 0,05 €/tk 0,05 €/tk 0,05 €/tk
Teenuste hinnad välismaal (va. Balti riigid ja Skandinaavia) Vastavalt rändluse tavahinnakirjale

Mobiilse Elu kõne- ja sõnumimahtu saab kasutada Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Taanis, Norras koduvõrgu tingimustel ja ilma rändlusteenuse lisatasudeta.

Kõnede ja sõnumite hinnad pakettidele, kuhu ei ole valitud kuutasulist internetti.

Kuutasu 3,99 € 5,99 €
Kõnemaht Eesti võrkudesse 150 min 600 min
Minutihind kõnemahu täitumisel 0,015 €/min 0,015 €/min
Sõnumimaht Eesti võrkudesse Pakett ei sisalda 600 tk
Sõnumihind (paketis oleva mahu täitumisel) 0,05 €/tk 0,05 €/tk
Kõnemaht Baltimaadesse ja Skandinaaviasse Pakett ei sisalda Pakett ei sisalda
Kõneminuti hind Baltimaadesse ja Skandinaaviasse 0,05 €/min 0,05 €/min
Sõnumihind Baltimaadesse ja Skandinaaviasse 0,05 €/tk 0,05 €/tk
Teenuste hinnad välismaal (va. Balti riigid ja Skandinaavia) Vastavalt rändluse tavahinnakirjale

Selle kõnetaseme valinud klient saab kasutada ainult päevapõhist internetti, mille tingimused on toodud Telia teenuste hinnakirja punktis 5.1.5. Kuutasulist internetti selle kõnetaseme valinud klient valida ei saa.

Kui sa pole eraldi internetipaketiga liitunud on sul kohe avatud internetiteenus hinnaga 1 euro päevas. Internetipakettides mõõdetakse ja arveldatakse andmemahtu 1 kB arveldussammuga: tasu rakendatakse alates esimese kB kasutamisest. 100 MB täitumisel teenus piiratakse (päevalae andmemaht).

Päevalae andmemahu täitumisel interneti ühendus katkestatakse, kasutamise jätkamiseks saad lisaks tellida 100 MB hinnaga 1 euro. Lisamahu tellimiseks saada sõnum märksõnaga "PAEV EE" numbrile 9559.

Mobiilse Elu kõne- ja sõnumimahtu saab kasutada Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Taanis, Norras koduvõrgu tingimustel ja ilma rändlusteenuse lisatasudeta.

TwinSIM kuutasu

TwinSIM teenusega saad kasutada oma telefoninumbrit ka lisaseadmes, näiteks nutikellas, autotelefonis või teises mobiilis.
Mobiilse elu paketti lisatud TwinSIM kuutasu on 1,49 €. Kui põhinumber on lisatud Mobiilse elu paketti, kuid TwinSIM number mitte, on teenustasu 3€.

Hinnastamise tingimused

 • Jooksval kuul tellitud mahumuudatus rakendub kohe.
 • Kuutasusid arvestatakse nii liitumise kui lõpetamise kuul päevapõhiselt.
 • Paketi kuutasus sisalduvate kõnede mahu hulka ei arvestata kõnesid erihinnastusega võrkudesse ja kõneteenusnumbritele.
 • Sõnumiks loetakse nii SMS- kui MMS-sõnumit.
 • Rändluses Baltimaades ja Skandinaavias MMS-i saates ja vastu võttes internetitasu ei arvestata.
 • Paketi kuutasus sisalduvate sõnumite mahu hulka ei arvestata sõnumeid SMS-teenusnumbritele.
 • Kuutasu eest võimaldatavat, aga kasutamata jäänud mahtu ei saa üle kanda järgmisesse kuus.
 • Paketi tingimustes nimetamata rändlusteenuste kasutamisel rakenduvad vastavad rändlusteenuse ja/või Hinnakirja tasumäärad ning tingimused.
 • Et saaksid Mobiilse elu kliendina Baltikumis ja Skandinaavias lisatasuta helistada ja sõnumeid saata, aktiveerime kõigil alates 30.03.2016 Mobiilse elu paketiga liitujatel koheselt roaming'u ehk rändlusteenuse. Kui sa ei soovi teenust kasutada, saad sellest loobuda iseteeninduses.

Kõnede ja sõnumite hinnastamine Baltimaades ja Skandinaavias

Olles ühes Balti riigis (Läti, Leedu) või Skandinaavias (Soome, Rootsi, Taani, Norra), saad kasutada Mobiilse elu paketi kuutasus sisalduvat kõnede ja sõnumite mahtu koduvõrgu tingimustel ning ilma rändlusteenuse lisatasuta.

 • Helistades mõnes Balti või Skandinaavia riigis olles Eestisse, hinnastatakse kõne nii, nagu oleksid selle teinud Eestis viibides Telia Eesti või mõnda teise Eesti võrku. Kõne arvestatakse sinu paketi vastava suuna (kas kõne Telia Eesti võrku või teistesse Eesti võrkudesse) kõnemahu sisse. Vastava suuna kõnemahu täitumisel või selle puudumisel rakendub Mobiilse elu paketis kehtestatud vastava kõne minutihind – Telia Eesti võrku või teistesse Eesti võrkudesse.
 • Helistades mõnes Balti või Skandinaavia riigis olles kohalikule numbrile, hinnastatakse kõne nii, nagu oleksid selle teinud Eestis viibides mõnda teise Eesti võrku peale Telia Eesti. Kõne arvestatakse kas sinu paketi kõnemahu sisse või hinnastatakse vastavalt kõne suuna (kõne teistesse Eesti võrkudesse) minutihinnale.
 • Helistades mõnes Balti või Skandinaavia riigis olles mõnda teise Balti või Skandinaavia riiki (nt Lätist Soome), hinnastatakse kõne nii, nagu oleksid selle teinud Eestist Balti või Skandinaavia riiki. Kõne arvestatakse sinu paketi vastava suuna (kõned Eestist Baltimaadesse ja Skandinaaviasse) kõnemahu sisse. Vastava suuna kõnemahu täitumisel või selle puudumisel rakendub Mobiilse elu paketis kehtestatud Eestist Baltimaadesse ja Skandinaaviasse helistamise ühikuhind (0,05 €/min).
 • Saates mõnes Balti või Skandinaava riigis olles sõnumi Eestisse, hinnastatakse sõnum nii, nagu oleksid selle saatnud Eestis viibides Telia Eesti või mõnda teise Eesti võrku. Saadetud sõnum arvestatakse sinu paketi vastava suuna (kas sõnum Telia Eesti võrku või teisesse Eesti võrkudesse) sõnumimahu sisse. Sõnumimahu täitumisel või selle puudumisel rakendub sinu paketis vastava suuna (kas sõnum Telia Eesti võrku või teistesse Eesti võrkudesse) sõnumi ühikuhind.
 • Saates mõnes Balti või Skandinaavia riigis olles sõnumi kohalikule numbrile, hinnastakse sõnum nii, nagu oleksid selle saatnud Eestis viibides mõnda teise Eesti võrku peale Telia Eesti. Saadetud sõnum arvestatakse sinu paketi vastava suuna (sõnum teistesse Eesti võrkudesse) sõnumimahu sisse. Sõnumimahu täitumisel või selle puudumisel rakendub sinu paketis vastava suuna (teistesse Eesti võrkudesse) sõnumi ühikuhind.
 • Saates mõnes Balti või Skandinaavia riigis olles sõnumi mõnda teise Balti või Skandinaavia riiki (nt Lätist Soome), hinnastatakse sõnum nii, nagu oleksid selle saatnud Eestist Balti või Skandinaavia riiki. Sõnum arvestatakse sinu paketi selle suuna (sõnumid Eestist Baltimaadesse ja Skandinaaviasse) sõnumimahu sisse. Vastava suuna sõnumimahu täitumisel või selle puudumisel rakendub sinu Mobiilse elu paketis kehtestatud sõnumi saatmise ühikuhind Eestist Baltimaadesse ja Skandinaaviasse.
 • Helistades mõnes Balti või Skandinaavia riigis olles muudesse riikidesse, jääb kõneminuti hind olenevalt kõne suunast (vastavalt sellele, mis riigi numbrile helistatakse) enamasti vahemikku 0,19-5 €/min. Täpsemat infot vaata alamlehelt helistamine välismaal.
 • Koondarve-sisesed perekõned, kuustasus sisalduvad koondarve-sisesed mobiilikõned, mis tehakse perekonnaliikmete vahel, on sulle samamoodi tasuta ka Baltimaades ja Skandinaavias viibides.
 • Vastuvõetavad kõned, mõnes Balti või Skandinaavia riigis viibides on vastuvõetavad kõned sulle tasuta.

Teenustasud

Mobiilse elu paketti saad mugavalt muuta iseteeninduses.

Jagatava Interneti mahu suurendamine 0 €/kord
Jagatava Interneti mahu vähendamine 0 €/kord
Kõnede-ja sõnumite mahu muutmine 0 €/kord

Mobiilse elu komplekt

Mobiilse elu komplekt on hea valik siis, kui ostad uue nutiseadme ning soovid ka teenust. Võttes uue telefoni või tahvli koos Mobiilse elu paketiga, saad nutiseadme kätte 0 euroga. Teenuse ja seadme eest saad edaspidi ühise arve. Komplekti hind sõltub valitud seadmest ning paketis sisalduvast interneti, kõnede ja sõnumite mahust.