SÕNUMID

Sõnumeid on kahte liiki: tekstipõhised (SMS) ja pildi- või videopõhised (MMS).
 • Mõlemat tüüpi sõnumeid võid saata mobiililt mobiilile
 • SMS-i saad edastada ka e-posti aadressile
 • Iseteeninduses võid ühe SMS-i läkitada korraga kuni 50 saajale

Eestis maksab sõnumite saatmine tükihinda, mis oleneb sinu kõnepaketist.


SMS


SMS E-POSTI AADRESSILE

Mobiililt saad SMS-i saata ka e-posti aadressile.

Kuidas kasutada?

 1. Kontrolli, et mobiili menüüs “Sõnumi seaded” oleks valitud “Tekst”. Olenevalt telefoni tüübist võib seadeks olla ka “Standard” või “0” (Protocol ID).
 2. Mine mobiili SMS-i saatmise menüüsse.
 3. Kirjuta sõnumi algusesse saaja e-posti aadress.
 4. Sisesta tühik ja kirjuta sõnumi tekst.
 5. Vali menüüst “Sõnumi saatmine”.
 6. Sisesta vastuvõtja numbriks 159 ja saada sõnum ära.

Hea teada

Aadressi ja sõnumi pikkus kokku võib olla max 160 tähemärki (koos tühikutega).

Mobiilil puuduvad e-posti aadressi sümbolid asenda alljärgnevalt.

 • Sümbol @ asenda sümboliga & või *.
 • Alakriips asenda kooloniga.

Teenuse kiirus oleneb internetiühendusest, enamasti jõuab sõnum kohale mõne minuti jooksul. Teenus ei ole mõeldud operatiivteadete tagatud edastamiseks, kuna me ei halda kogu saatmisahelat.

Vastuvõtja saab e-kirja, mille teemaks on “Lühisõnum GSM-telefonilt”. Saatja aadressi kuju võid ise muuta. Selleks saada numbrile 159 sobiva märgusõnaga SMS.

SMS-iga saadetav märgusõnaSaatja aadress e-postkasti laekuva sõnumi puhulSelgitus
A PHONE372xxxxxxx@sms.emt.eeTähistuse “xxxxxxx” asemel kuvatakse sinu mobiilinumber.
A ANONanonymous@sms.emt.ee
A ALIASalias@sms.emt.eeTähistuse “alias” asemel kuvatakse sinu nimi või mõni muu kokkulepitud tähe- või numbrikombinatsioon. Seda aadressikuju saad kasutada juhul, kui oled tellinud lisateenuse “E-post GSM-ile”.

E-POST SMSINA

Teenus võimaldab mobiiltelefonil vastu võtta e-posti SMS-i vahendusel. E-posti aadressile mobiilinumber@sms.emt.ee saadetud e-kirjad jõuavad SMS-i kujul otse sinu mobiiltelefoni.

Teenus võimaldab mobiiltelefonil vastu võtta e-posti SMS-i vahendusel. Teenuse tellides saad endale Telia meiliserveris e-posti aadressi mobiilinumber@sms.emt.ee ja sellele aadressile saadetud e-kirjad jõuavad SMS-i kujul otse Sinu mobiiltelefoni.

Kasutamine

Teenus võimaldab GSM-telefonil vastu võtta internetist saadetavaid e-maile.

Teenuse registreerinuna võid endale valida Telia meiliserveris aadressi(d) järgmisel kujul:

 • telefoninumbrit sisaldav aadress: 3725xxxxxx@sms.emt.ee
 • kokkuleppeline aadress alias@sms.emt.ee, kus alias võib olla kokkulepitud tähtede/numbrite kombinatsioon (näiteks nimi)

NB! Kui valid kokkuleppelise aadressi, saab Sinu mobiiltelefonile meile saata ka numbrilist aadressi kasutades.

Hinnad

Tellimistasu ei ole, teenuse kuutasu on 1,62 € km-ga.

GSM-telefonile e-posti saatmine on tasuta.

Internetist saab mobiiltelefonile meili saata, kui:

 • vastuvõtja ei ole keelanud meilide vastuvõttu oma aadressile
 • saatja aadress (host, domain) ei sisaldu vastuvõtja loodud isiklikus “mustas nimekirjas”
 • saatja aadress (host, domain) ei sisaldu Telia poolt loodud antud teenuse üldises “mustas nimekirjas”
 • vastuvõtja GSM-telefon võimaldab lühisõnumite vastuvõttu

NB! Kui e-posti saatmisel vastuvõtja aadress anda kujul 3725XXXXXX@sms-m.emt.ee, teatatakse saatjale tema sõnumi edasisest saatusest (v.a. juhul, kui saatja on kantud “musta nimekirja”). Võimalikud vastused sisaldavad infot näiteks selle kohta, kas sõnum edastati GSM-võrku, kas vastuvõtjal on teenus kasutusel, kas oli viga aadressi formaadis, kas vastuvõtja on peatanud ajutiselt oma teenuse jms.

NB! Mobiiltelefonile edastatavate meilide pikkuseks on maksimaalselt 160 märki, mille sisse on arvatud ka saatja aadress. Kui saadetud meili kogupikkus on suurem, lõigatakse sõnumist lõpuosa ära ja kustutatakse. Vastuvõtjale paistab teenuse poolt 160 märgi limiidi piiresse lühendatud sõnumi tunnuseks # (viimase märgina). Igale antud teenuse kaudu mobiiltelefonile edastatud lühisõnumi saatjaks on märgitud 159.

Näide: Mobiiltelefonile saadetakse aadressilt juhan@telia.ee e-posti kiri, mille tekstiks on “Proovin teenust”.

Mobiiltelefoni ekraanil näidatakse seda SMS-ina järgnevalt:

juhan@telia.ee: Proovin teenust.

Vastuvõtjale ei edastata saatja nime ega e-posti teemat. Saatjaks on märgitud 159.

NB! Saadetav meil peab olema formaadis TEXT või HTML.

Teenus võimaldab ainult ladina tähestikus saadetud meilide vastuvõtmist!

Võimalik on ka e-posti teema (subjekti) edastamine, aga see teeb vastuvõetava sõnumi sisu lühemaks. Kui soovid saada SMS-is ka e-posti teemat, siis tuleb saata numbrile 159 SMS sisuga “S ON”. Kui Sa ei soovi enam SMS-iga e-posti teemat saada, siis tuleb saata numbrile 159 SMS sisuga “S OFF”. Mõlema käsu aktiveerumisel saadetakse kliendile ka sellekohane teavitussõnum.

Näide: Mobiiltelefonile saadetakse aadressilt juhan@telia.ee meil, mille tekstiks on “Proovin teenust” ja e-posti teemaks “e-mail”.

Mobiiltelefoniekraanil näidatakse seda SMS-ina järgnevalt:

juhan@telia.ee ; e-mail : Proovin teenust.

Vastuvõtjale ei edastata saatja nime. Saatjaks on märgitud 159.

NB! Telia võib piirata oma äranägemise järgi e-posti edastamist mobiiltelefonidele erinevatelt mailing-listidelt ja automaatselt mail-remindereid genereerivatelt süsteemidelt, kandes sellised saatjad üldisesse “musta nimekirja”.

Kui sõnumit ei õnnestu kohe edasi saata (telefon on välja lülitatud vms.), hoitakse e-posti vahendusel mobiiltelefonile saadetud lühisõnumit lühisõnumikeskuses kuni 7 päeva. Kasutaja ei saa seda aega ise muuta.

Teenuse toimimise kiirus sõltub interneti toimivusest ja selle kiirusest, enamasti saabub sõnum mõne minuti jooksul. Teenus ei ole mõeldud garanteeritud operatiivteadete edastamiseks, kuna kogu sõnumisaatmiseahel ei ole Telia kontrollida.

Juhul, kui soovid saada kinnitust sõnumi kohale toimetamisest, siis palume saata e-kiri aadressile mailto: 372xxxxxx@sms-m.emt.ee

E-post GSM-i parameetreid saad ise konfigureerida alljärgnevate juhiste abil. Selleks tuleb saata teenusele konfigureerimiskäsku sisaldav lühisõnum.

 • Kõik konfigureerimiskäsud saadetakse lühisõnumina numbrile 159.
 • Ühe lühisõnumiga saab saata ühe käsu.
 • Kui käsku aktsepteeriti, saabub vastus soovitud operatsiooni õnnestumisest/ebaõnnestumisest mõnekümne sekundi jooksul lühisõnumina.

NB! Iga käsuna saadetud lühisõnum maksab tavalise lühisõnumi hinna. Käsuvastustena saabuvad lühisõnumid ei maksa vastuvõtjale midagi.

Saatja aadressi defineerimine

Kasutades teenust “Lühisõnum internetti”, on Sul võimalik valida oma mobiiltelefonilt saadetavate meilide saatja-aadressiks kolme erineva variandi vahel.

 • Saatja aadressi soovitakse näidata kujul 3725xxxxxx@sms.emt.ee

Saada numbrile 159 sõnum “A PHONE”.

3725xxxxxx on Sinu mobiiltelefoni number.

 • Saatja aadressi soovitakse näidata kujul alias@sms.emt.ee

Saada numbrile 159 sõnum “A ALIAS”

ALIAS on registreerimisel sinu poolt valitud nimi. ALIAS võib olla kuni 13 tähemärki pikk.

 • Saatja aadressi soovitakse näidata kujul anonymous@sms.emt.ee

Saada numbrile 159 sõnum “A ANON”

NB! Aadressile anonymous@sms.emt.ee ei saa internetist e-posti saata. Juhul, kui meilide vastuvõtja on aktiveerinud oma mobiiltelefonil selle aadressi, kustutatakse tema aadressil saadetavad sõnumid ette hoiatamata.

E-posti vastuvõtu peatamine

Soovi korral võid vastavalt vajadusele peatada meilide vastuvõtmise oma mobiiltelefonile. Kõik peatamise ajal Sulle saadetud meilid kustutatakse ja neid ei edastata hiljem, isegi kui vastuvõtukeeld kõrvaldatakse. Vastuvõtukeeld ei takista teenuse “Lühisõnum Internetti” kasutamist.

 • Vastuvõtu peatamine mõlemale aadressile:
  saada lühisõnum sisuga D lühinumbrile 159
 • Vastuvõtu peatamine numbrilisele aadressile:
  saada lühisõnum sisuga D PHONE lühinumbrile 159
 • Vastuvõtu peatamine nimelisele aadressile:
  saada lühisõnum sisuga D ALIAS lühinumbrile 159
 • Kui soovid peatatud teenust uuesti käivitada:
  saada lühisõnum sisuga E lühinumbrile 159
  NB! Käsk E võtab blokeeringu maha mõlemalt aadressilt!

“Must nimekiri”

Isiklik “must nimekiri” lubab keelata sisenevat e-posti saatja aadressi, hosti või domeeni järgi. Peale saatja aadressi lisamist “musta nimekirja” ei edastata Sulle sellelt aadressilt saadetud e-posti mobiiltelefonile. Isikliku “musta nimekirja” kasutamine ei takista teistel selle teenuse kasutajatel e-posti samadelt saatjatelt vastu võtmast.

Peale isikliku “musta nimekirja” kasutab Telia ka oma üldist, kõigile teenusekasutajatele laienevat saatjate “musta nimekirja”, kuhu lisatakse nende saatjate aadressid, kes on rikkunud teenuse- või internetikasutamise häid tavasid (näiteks saatnud e-posti ilmselt häirimise eesmärgiga või moel, mis võib häirida teenusekasutajaid). Sellesse nimekirja lisatud saatjad ei saa saata e-posti ühelegi antud teenuse kasutajale. Üldisesse “musta nimekirja” kuuluvate üksikute aadresside, serverite ja domeenide kohta ei pea Telia väljastama infot ega põhjendama saatjate sinna kandmist.

Saatjate lisamine isiklikku “musta nimekirja”

Saada sõnum sisuga: “I xxx” numbrile 159

xxx võib olla üksik e-posti aadress, host või domeen.

Pärast selle käsu saatmist ei edastata sellelt aadressilt saadetud e-posti Sinu mobiiltelefonile.

Saatjate kustutamine isiklikust “mustast nimekirjast”

Saada sõnum sisuga: “R xxx” numbrile 159

xxx võib olla üksik meiliaadress, host või domeen.

Selle käsu järel kõrvaldatakse antud käsus sisaldunud saatja isiklikust “mustast nimekirjast”.

“Musta nimekirja” vaatamine

Saada sõnum sisuga: “L” numbrile 159

Selle käsu saatmise järel saadetakse iga “mustas nimekirjas” sisalduv aadress eraldi lühisõnumina mobiiltelefonile või teatatakse, et “must nimekiri” on tühi (juhul, kui “must nimekiri” ei sisalda ühtegi aadressi).

HEA TEADA

Telia iseteeninduse kaudu saad sõnumi korraga edastada kuni 50 adressaadile.

Ühe SMS-i saatmise hinnaks on paketipõhine SMS-i hind.

NB! Lühi- ja teenusenumbritele iseteenindusest sõnumeid saata ei saa.

Kui telefoni lühisõnumi seadetes on sõnumivorminguks “Unicode”, märgikodeeringuks “Täielik tugi” või kui kehtib mõni muu valik, mis võimaldab sõnumis kasutada ka õ-tähte, siis on sõnumi maksimumpikkus 70 tähemärki. Peale õ-tähe võivad sõnumi lubatud pikkust lühendada ka teised ladina tähestiku erimärgid.

Vene tähestikuga kirjutatud sõnumi maksimumpikkus on alati 70 tähemärki.

Lubatust mahukamat teksti kuvab tänapäevane mobiil nii saatjale kui ka vastuvõtjale ühe pika sõnumina, kuid tegelikult edastatakse see kiri võrgule mitme lubatud mahus sõnumina. Seetõttu tuleb pika teksti puhul tasuda telefoni saadetavate sõnumite arvu järgi.

Enamik mobiilidest näitab sõnumi kirjutamise ajal infot selle kohta, mitme standardsõnumina tekst saadetakse.

Raporti abil on sul võimalik kontrollida, kas saadetav sõnum jõudis kohale või on tekstikeskuses ootel.

Raportit soovitame kasutada siis, kui vastuvõtja mobiiltelefon on välja lülitatud või võrgu teeninduspiirkonnast väljas. Kui vastuvõtja saabub võrgu teeninduspiirkonda või lülitab telefoni sisse, edastatakse talle sõnum ja Sulle raport sõnumi kohalejõudmisest. Uute telefonide puhul saab raporti nõude seadistada “sõnumi seaded” menüüs.

Vanemate telefonide puhul tuleb raporti tellimiseks lühisõnumi saatmisel talitada järgnevalt:

 • Kirjuta SMS-lühisõnumi ette raporti tellimise kood *0#
 • Saada lühisõnum ära (vajadusel salvesta ka sõnumimällu).
 • Mõne aja pärast saabub sinu mobiiltelefonile sõnumi raport.

NB! Sõnumivormingut “UNICODE”, õ-tähte või vene tähestikku kasutades ei saa teenuse tellimist koodiga kasutada. Sõnumi maksimaalne pikkus koos sõnumi alguses oleva koodiga võib olla kuni 160 tähemärki, muidu viivitust ei arvestata ja sõnum läheb kohe kohale tavasõnumina.

Lühisõnumi kirjutamisel on võimalik määrata ka selle kättetoimetamise viivituse aega. Viivitust soovitame kasutada siis, kui vajalikul sõnumi saatmise ajal oled hõivatud või olukorras, kus seda on raske teha (näiteks autoroolis).

Viivituse tellimiseks tuleb lühisõnumi saatmisel talitada järgnevalt:

 • Kirjuta SMS-lühisõnumi ette viivituse tellimise kood *V X#
  (X asemel kirjuta sõnumi edastamise viiteaeg tundides (1-167 tundi). Ära unusta tühikut V ja numbri vahel!)
 • Saada lühisõnum ära (vajadusel salvesta ka sõnumimällu).
 • Määratud aja pärast saadetakse sõnum tekstikeskusest saajale.

NB! Sõnumivormingut “UNICODE”, õ-tähte või vene tähestikku kasutades ei saa teenust kasutada.

Lühisõnumi viivitamist on võimalik kombineerida raporti saamisega. Selleks tuleb talitada järgnevalt:

 • Kirjuta SMS-lühisõnumi ette kood *0*V X#
  (X on viivituse arv tundides (1-167h ). Ära unusta tühikut V ja numbri vahel!)
 • Saada lühisõnum ära (vajadusel salvesta ka sõnumimällu).
 • Määratud aja pärast saadetakse sõnum tekstikeskusest saajale ja Sulle raport.

NB! Sõnumivormingut “UNICODE”, õ-tähte või vene tähestikku kasutades ei saa teenust kasutada.

SMS MOBIILTELEFONILT MOBIILTELEFONILE

SMS-lühisõnum on mobiilsidevõrgu vahendusel mobiiltelefonilt mobiiltelefonile edastatav tekstisõnum.

SMS-lühisõnumeid on võimalik saata kõigile Eesti mobiilsideoperaatorite telefoninumbritele ja enamikele roamingpartnerite klientidele eeldusel, et adressaadi mobiiltelefon võimaldab saadetud sõnumeid vastu võtta.

Ühe SMS-lühisõnumi pikkus on kuni 160 tähemärki koos tühikutega. See eeldab ladina tähestiku kasutamist ilma erimärkideta. Erimärkideks ei loeta tähti ä, ö, ü.

Kui telefoni lühisõnumi seadetes on sõnumivorminguks “UNICODE”, märgikodeering on “täielik tugi” või kehtib mõni muu valik, mis võimaldab sõnumiga saata ka õ-tähte on maksimaalne sõnumi pikkus kuni 70 tähemärki.

Sarnaselt õ-tähele võivad sõnumi pikkust lühendada ka teised ladina tähestiku erimärgid.

Vene tähestikus sõnumite saatmisel on sõnumi pikkuseks alati maksimaalselt 70 tähemärki. Juhul, kui edastatakse 70 tähemärgist pikem sõnum, edastab telefon selle info mitme sõnumina.

Tänapäeva telefonidega on võimalik saata ka tunduvalt pikema tekstiga sõnumeid kui 160 tähemärki. Selline sõnum paistab nii saatjale kui vastuvõtjale ühe pika sõnumina, kuid edastatakse telefoni poolt võrgule tavapäraste lühikeste sõnumitena. Sellest tulenevalt maksustatakse pikad sõnumid vastavalt telefoni poolt välja saadetavale sõnumite arvule. Telefon ise otsustab saatmise ajal, kas ja kuidas ta sõnumi “tükeldab”. Enamikel telefonidel on sõnumi kirjutamise ajal ekraanil võimalik saada infot, mitme standardse sõnumina edastatakse sinu poolt saadetav tekst. Täiendavat infot leiad oma telefoni kasutusjuhendist.

Saatja saab ise oma telefonilt määrata edastatava sõnumi säilitamise aja Telia sõnumikeskuses, juhuks kui vastuvõtja telefon ei ole kättesaadav (maksimaalselt 7 ööpäeva).

SMSi saatmine välismaale maksab tavahinnakirja kohaselt 0,13 €/sms

START SMS

Telia lepingulistel klientidel on võimalus saata iseteenindusest oma sõpradele ja tuttavatele SMS-teavitus oma uuest Telia telefoninumbrist, telefoninumbri lisandumisest või numbri muutumisest.

Teavitada saab 30 kalendripäeva jooksul alates uue liitumise sõlmimisest või olemasoleva numbri muutmisest nii Telia, Elisa kui ka Tele2 kliente.

 • Teavitamine on tasuta.

Võimaluse kasutamiseks tuleb siseneda Telia iseteeninduse keskkonda. Selle avalehel on otsetee sõnumite saatmise lehele ning info, mitu päeva on veel võimalus tasuta teateid saata.

PERIOODILINE SISUTEENUS

Perioodiliseks sisuteenuseks nimetatakse pideva nädala- või kuutasuga teenuseid, mis perioodiliselt (näiteks kord nädalas) pakuvad teenusega liitunutele uut mobiilisisu (helinaid, taustapilte, horoskoope jne).

Loen lähemalt


MMS


MMS-I SAATMINE JA SEADED

Telia võrgus võid saata kuni 1 MB ehk 1024 kB suuruse MMS-i. Kui sõnum on suurem ja mobiil ei kohanda seda väiksemaks, kuvab telefon veateate.

MMS-i saatmise tasu arvestatakse 100 kB sammuga.

Pildi- ja videosõnumit ei ole võimalik saata pere ega firma lühinumbritele.

MMS-i seaded

Enne MMS-i saatmist veendu, et

 • mobiilne andmesideühendus oleks mobiili seadetes sisse lülitatud;
 • MMS-i seadetes ei oleks määratud numbri varjamist, sest peidetud numbrilt ei luba meie võrk sõnumit välja saata.

MMS-IDE VAATAMINE

Kui said MMS-i saabumise kohta teate ja soovid seda MMS sõnumit avada

HEA TEADA

Kas venekeelseid MMS-e saab ka saata?

Koostan MMS-i, aga mobiil ei saada seda ära.

Kui kaua MMS-i alles hoitakse?

MMS-i puhul maksad välismaal:

 • MMS-i saates: MMS-i tükihinna ja mobiilse interneti kasutamise eest vastavalt välisriigi operaatori rändlusteenuste hinnakirjale;
 • MMS-i vastu võttes: mobiilse interneti kasutamise eest vastavalt välisriigi operaatori rändlusteenuste hinnakirjale.

Eestist välismaale saad MMS-i saata juhul, kui sõnumi vastuvõtja kasutab mõne siin märgitud mobiilsidefirma teenust.

Mõni mobiil ei suuda heli esitada. Uuri lähemalt oma telefoni kasutusjuhendist.

Mõni telefon ei toeta mitmeslaidilise sõnumi koostamist ja heli. Uuri lähemalt oma telefoni kasutusjuhendist.

Osa mobiile võimaldavad MMS-iga saata ka videolõike. Kui aga vastuvõttev telefon videot ei toeta, siis seda ei näidata. Sama juhtub siis, kui saadetav sõnum on suurem mahust, mida vastuvõtja mobiil toetab.

Siin võib olla mitu takistust.

 • Telefoni tarkvara on n-ö toores ja sisaldab vigu.
 • Saatmine ei õnnestu, kuna võrk on hetkel üle koormatud. Kui GPRS-ühendus ebaõnnestub, siis üritab telefon hiljem sõnumit uuesti saata. Saatmise üritamise eest raha loomulikult ei võeta.

Sõnum on telefonis alles niikaua, kuni sa selle ise ära kustutad. Mõne telefoni menüüs saab alleshoidmise aega ka ise määrata.

Kui Sinu telefonile ei ole õnnestunud MMS-i kohale toimetada, siis saadetakse see MMS-halduskeskkonda, kus MMS-i hoitakse 10 päeva.

MMS-i saab korraga saata kuni 50-le numbrile.

Sõnum on ilmselt liiga suur: eri telefonid suudavad käsitleda eri suurusega sõnumeid. Proovi saata väiksem sõnum.

Ei. E-posti aadressilt saadetud MMS-e vastu võtta ei saa. Tehniliselt oleks see küll võimalik, aga e-posti saatja käest ei saa raha küsida ja MMS-e vastu võttev klient ei maksa iga suvalise talle saadetud sõnumi eest. Seega ei ole niisugust võimalust praegu kasutusele võetud.

MMS-i ei saa telefoni teel vastu võtta, kui:

 1. Kasutad nuputelefoni, millel pole MMS-i vastuvõtmise võimekust
 2. Oled välismaal ja seadistanud oma telefoni nii, et MMS-e automaatselt alla ei laeta
 3. Data roaming ehk andmerändlus on välismaal olles telefonis välja lülitatud. Wifi võrgus ei saa MMS-i vastu võtta. MMS-ide saatmiseks ja vastuvõtmiseks peab olema mobiilne internet telefonis sisse lülitatud.
 4. Telefon on välja lülitatud või seadistatud lennurežiimi

Kui Sinu telefoni ei saa MMS-i 24h jooksul kohale toimetada, siis saadetakse see MMS-halduskeskkonda. Sulle saadetakse selle kohta teavitus sms-i teel.

MMS-halduskeskkonda saabuvad vaid need MMS-id, mida Sinu telefon ei suuda vastu võtta. 24 tunni jooksul proovitakse Sinu telefonile MMS-i saata ja alles ebaõnnestumisel saadetakse MMS edasi MMS-halduskeskkonda, mille kohta saadetakse Sulle teavitav sms koos salasõnaga.

Nuputelefonis kahjuks MMS-e vastu võtta ei saa. Küll saad enda nuputelefonile saabuvad MMS-id koheselt suunata MMS-halduskeskkonda, et saaksid nende saabumisest teavituse sms-i teel. Et MMS-id saabuksid koheselt (ilma 24 h ooteajata) MMS-halduskeskkonda, saada oma soov aadressile info@telia.ee.