SEADMED

Telia TV vaatamiseks vajad digiboksi ja pulti ning kui sul puudub internetiühendus, siis ka ruuterit


Ruuter
4G Ruuter
Digiboks
Pult
Üür (tingimused)
2,99 €/4,99 €
4,99 €
1,99 €
Digiboksiga tasuta
Väljaost
108 €/169 €
169 €
99 €

13 €


TELLI TV ENDALE KOJU

  • Populaarsed telekanalid
  • Filmid ja sarjad hooaegade kaupa
  • Reklaamipausideta järelvaatamine
  • TV kuutasu on alates 6 €

TV toimimiseks vajad Telia ruuterit ja internetiühendust. Kui sul on kodus teine internetipakkuja, keda sa ei soovi välja vahetada, lisandub alusühenduse kuutasu 6,33 €.

TELLIN TV


SEADMETE KKK

Vastavalt võlaõigusseadusele on sul õigus sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul ajast, mil soetatud seade sinuni jõudis. Teenuse ostu puhul algab tähtaeg lepingu sõlmisesest.

Rohkem infot 14-päevase tagastamisõiguse kohta leiad Tarbijakaitseameti lehelt.

Kasutusleping sõlmitakse 2 aastaks, mille möödumisel saad seadme kasutamist mugavalt jätkata. 3 aasta möödumisel (pärast lepingu sõlmimist) kuulub seade sulle ning senine kasutusleping lõppeb automaatselt.

Kui soovid 2-aastast kasutuslepingut lõpetada enne 2 aasta täitumist, tuleb sul tasuda lepingu ennetähtaegse lõpetamise hüvitis lepingus määratud summas. Sinu valduses olevad seadmed tuleb tagastada esindusse pärast lepingu lõpetamist 30 päeva jooksul.

Kui soovid kasutuslepingut lõpetada pärast 2 aasta, kuid enne 3 aasta täitumist, tuleb sul tasuda kahjuhüvitis lepingus määratud summas. Sinu valduses olevad seadmed jäävad sulle.

Kui soovid 2-aastast kasutuslepingut ajutiselt peatada, siis sinu leping peatatakse, kuid sul tuleb tasuda lepingu ennetähtaegse lõpetamise hüvitis lepingus määratud summas. Sinu valduses olevad seadmed jäävad sulle.

Kui soovid seadmeid edasi kasutada teisel aadressil ning see on Telia poolt tehniliselt võimalik ja kirjalikult kinnitatud, on see võimalik. Sinu leping jääb kehtima samadel tingimustel.

Kui seadmete edasikasutamine ei ole uuel aadressil tehniliselt võimalik, tuleb leping lõpetada. Sel juhul rakendub tasuda lepingu ennetähtaegse lõpetamise hüvitis.

2-aastase kasutuslepingu puhul kehtib sulle 31-päevaline prooviperiood, mille jooksul on sul võimalik seadmete kasutusleping lõpetada ilma lepingu ennetähtaegse lõpetamise hüvitiseta. Sinu valduses olevad seadmed tuleb tagastada esindusse pärast lepingu lõpetamist 30 päeva jooksul.

Üürilepingu lõpetamise korral ei kaasne sulle mingeid lisatasusid. Sinu valduses olevad seadmed tuleb tagastada esindusse pärast lepingu lõpetamist 30 päeva jooksul.

Kui soovid üürilepingut ajutiselt peatada, siis sinu leping peatatakse, kuid igakuise üüritasu maksmise kohustus säilib.

Üürilepingut ei tohi anda allüürile ilma Telia kirjaliku nõusolekuta.

Kirjalikul nõusolekul saab seadme koos samadel tingimustel kehtiva üürilepinguga loovutada järgmisele kasutajale, kellel üürileping uuesti allkirjastada tuleb.