Eco rating

Eco Ratingu abil mõõdetakse mobiiltelefonide mõju keskkonnale – mida kõrgem on tulemus sajapalliskaalas, seda jätkusuutlikum ja keskkonnasõbralikum on seade ja vastupidi.

Vaatan lähemalt

Mis on Eco Ratingu eesmärk?

Eco Ratingu on välja töötanud Euroopa viis juhtivat telekommunikatsiooniettevõtet Telia, Vodafone, Deutsche Telekom, Telefonica ja Orange, et aidata tarbijatel teha keskkonnateadlikumaid valikuid.

 • Koondhinne sajapalliskaalas

  Mida kõrgem on seadme Eco Rating, seda vähem kahjustab selle tootmine, kasutamine ja utiliseerimine keskkonda.

 • Vastupidavus

  Arvestab telefoni vastupidavust, aku eluiga ning telefoni ja selle koostisosade garantiiaega.

 • Parandatavus

  Hindab seda, kui lihtne on seadet parandada. Võtab arvesse seadme disaini jätkusuutlikkust ja seda, mil määral on võimalik seadet uuendada või taaskasutada.

 • Korduvkasutatavus

  Hindab seda, kui lihtsalt saab seadet lahti võtta ja selle komponente ja materjale taaskasutada ning ligipääsetavust seda puudutavale teabele.

 • Kliimamuutustega arvestamine

  Hindab kasvuhoonegaaside heitkoguseid kogu seadme eluea jooksul: mida kõrgem tulemus, seda väiksem on telefoni mõju kliimale.

 • Ressursside kasutamise tõhusus

  Hindab seda, kui palju on kasutatud haruldasi tooraineid; nende hankimise keerukust ja kasutuselevõtmise mõju. Mida kõrgem tulemus, seda vähem kasutatakse seadme tootmiseks raskesti kättesaadavaid toormaterjale.

Kus näen telefoni eco ratingut?

Kui klikid Telia e-poes konkreetsele mudelile, näed selle Eco Ratingut ekraani alumises osas kuvatavas kirjelduses. Kui hinnet ei kuvata, pole selle seadme tootja suure tõenäosusega veel Eco Ratingu initsiatiiviga liitunud.

Hea teada

KKK