Digitaalpüsiliinid

Digitaalpüsiliin on läbipaistev digitaalne sidekanal andmeside, telefonside, videokonverentsside või pildiedastuse jaoks.

Püsiliin võimaldab edastada mittekommunikeeritavaid digitaalsignaale kahe püsiliini lõpp-punkti vahel vastavalt tellitud parameetritele. Püsiliin ei sisalda kliendi juhitavaid kommunikatsiooniseadmeid ega täiendavaid lisaväärtusteenuseid. Püsiliinid on võrgujuhtimiskeskuse ööpäevaringse jälgimise all.

  • Riigisisene digitaalpüsiliin on sidekanal, mille otspunktid asuvad Telia Eesti AS (edaspidi Telia) võrgu piires või väljaspool seda Eesti Vabariigi piirides.
  • Rahvusvaheline digitaalpüsiliin on sidekanal, mille üks või mõlemad otspunktid asuvad väljaspool Eesti Vabariiki.

Teenuse kasutamist geograafiliste punktide vahel, millest üks või mõlemad ei asu Telia telekommunikatsioonivõrgus, võimaldab Telia ja kliendi vaheline eraldi sõlmitav vastavasisuline kokkulepe. Nimetatud juhul kannab Telia püsiliini väljaehitamisega kaasnevad kulud ainult oma telekommunikatsioonivõrgu piires.

Tehnilised näitajad

Digitaalsignaali läbipaistva edastuse standardsed kiirused 2 Mbit/s, 34 Mbit/s; 155 Mbit/s (standardsetest erinevaid kiirusi pakume erilahendustena)
Digitaalpüsiliini kvaliteet ja signaali parameetrid Vastavalt ETSI standarditele
Liidesed kiirustel Kiirustel 2 Mbit/s - 34 Mbit/s G.703
kiirusel 155 Mbit/s G.703 või G.957
Sünkroniseerimissignaalid Ei sisalda sünkroniseerimissignaale
Kanali struktuur Läbipaistev ja struktureerimata
Kliendi seadmed Kliendi seadmed peavad vastama ETSI spetsifikatsioonile:
  • kiirusel 2048 kbit/s EN300 248
  • kiirusel 34 Mbit/s EN300 689
  • kiirusel 155 Mbit/s ETS300 216

Küsige lisateavet ja pakkumist oma kliendihaldurilt või ärikliendi teeninduse telefonilt 1551.