Ehitajale, arendajale ja maaomanikule

Enne uue ehitise rajamist tutvu tehniliste tingimustega, kooskõlasta oma projekt ning uuri tehnilise valmiduse loomise võimaluste ja sideehitiste järelevalve vajaduse kohta.

Sisenen Ehitajate portaali


Tehnilised tingimused

Tehnilised tingimused

Tehnilised tingimused väljastatakse tarbija soovil sideehitise projekteerimiseks, s.h liitumiseks või ehitustegevuse planeerimiseks olemasoleva sideehitise (maakaabel, õhuliin, kaablikanalisatsioon vms) kaitsevööndis.

Projektide kooskõlastamine

Projektide kooskõlastamine

Teenus hõlmab geodeetiliste uurimistööde, detailplaneeringute ja ehitusprojektide (sh lammutus, kaablipaigaldus jne) kooskõlastamist.

Tehnilise valmiduse loomine

Tehnilise valmiduse loomine

Enne uue ehitise rajamist tutvu tehniliste tingimustega ja kooskõlasta oma projektid ning uuri liinirajatiste järelevalve ja tehnilise tingimuse valmiduse loomise kohta.Sideehitiste järelevalve

Sideehitiste järelevalve

Järelevalve teenus hõlmab sideehitiste kaitsevööndis tegutsemiseks vajalike lubade väljastamist, vastaval alal tehtavate tööde järelevalvet ning sideehitiste paiknemise kindlakstegemist.

Sideehitiste HOOLDUS

Sideehitiste HOOLDUS

Võrguinsenerid korraldavad Telia sideehitiste hooldust ja uute sideehitiste rajamist, kooskõlastavad projekte ning annavad konsultatsioone optimaalse lahenduse leidmiseks sideehitistega seotud töödel.

Juhendid

Juhendid

Lisainfo, juhendid ja nõuded Telia Eesti AS võrguga, v.a mobiilside võrguga liitumiseks ning sidevõrgu projekteerimiseks.