Lisateenused


Sõbranumber

Sõbranumber

Sõbranumbrile helistamine on tavalisest soodsam.

Sõbranumber

Minutipaketiga on kõned sõbranumbritele piiramatult tasuta. Sõbranumbriteks võid valida 3 Telia lauatelefoni ja 3 Telia mobiili võrgus olevat tavanumbrit, st välja arvatud teenus- ja lühinumbrid.

Kodupaketiga on Sõbranumbrile helistamine on tavalisest soodsam ja alates 10. minutist tasuta. Sõbranumbriteks saad valida kuni 3 Telia lauatelefoni võrgu tavanumbrit, st välja arvatud teenus- ja lühinumbrid.

Telia võrgusiseste kõnede ja sõbranumbrite kõnede hinnad Kodupaketiga:

Telia telefonivõrgu kõne hind 0,0221 € /minut
Telia telefonivõrgu Sõbranumbrile kõne hind 0,0143 € /minut
Kõnealustustasu 0,0312 €

Kodupaketi klientidele kehtivad Sõbranumbrite osas lisaks järgmised erisused:

 • Pimedate Liidu liikmena saad valida kuni 10 sõbranumbrit.
 • Seeniorkliendina, alates 60. eluaastast, saad valida 5 sõbranumbrit, millele helistamine on alates 5. minutist tasuta.
 • Vana lahenduspaketi kaksiklahenduse – Stardipakett digiTV ja telefon – kliendid saavad valida kuni 3 sõbranumbrit Telia võrgust, millele helistamine on tasuta.

Kõnepostkast

Kõnepostkast

Kõnepostkast vastab sissetulevatele kõnedele sinu eest ka siis, kui telefon ei vasta.

Suunamisteenused

Suunamisteenused

Sinu telefonile tulevad kõned saad suunata mõnele muule sinu poolt määratud numbrile.

Suunamisteenused

Sinu telefonile tulevad kõned saad suunata mõnele muule sinu poolt määratud numbrile. Saad valida, kas kõned suunatakse ennetavalt teisele numbrile, või siis, kui sa ei saa kõnele vastata. Telia telefonivõrgu tavanumbritele on suunamine tasuta.

Ennetav suunamine

Sinu telefoninumbrile tulevad kõned suunatakse mõnele muule sinu poolt määratud numbrile.

 • Suunamiseks tuleb valida *21*telefoninumber, kuhu kõned suunata soovid, ja #.
 • Suunamise tühistamiseks tuleb valida #21#.

Suunamine numbri mittevastamisel

Kui sa 15 sekundi jooksul kõnele ei vasta, suunatakse sissetulev kõne sinu poolt määratud numbrile.

 • Suunamiseks tuleb valida *61*telefoninumber, kuhu kõned suunata soovid, ja #.
 • Suunamise tühistamiseks tuleb valida #61#.

Suunamine numbri kinniolemisel

Kui su number on parasjagu kinni, suunatakse sissetulev kõne sinu poolt määratud numbrile.

 • Suunamiseks tuleb valida *67*telefoninumber, kuhu kõned suunata soovid, ja #.
 • Suunamise tühistamiseks tuleb valida #67#.

Kui suunamine õnnestus, kuuled valimistooni või jaatavat vastust automaatvastajalt. Hiljem toru tõstes annab aktiivsest ümbersuunamisest märku telefonitorust kostuv katkendlik toon. Kui suunamise tühistamine õnnestus, kuuled valimistooni või jaatavat vastust automaatvastajalt.

Väljuvate kõnede piirang

Väljuvate kõnede piirang

Soovi korral saad väljuvaid kõnesid tõkestada, et hoida oma telefoniarved kontrolli all.

Väljuvate kõnede piirang

Tellimistasu:

 • iseteenindusest 0 €
 • poodidest ja klienditeenindusest 0 €

Tellimistasu: 0 €

Juhitava väljuvate kõnede piiranguga saad ise oma telefoniaparaadilt PIN-koodi kasutades kõnepiiranguid aktiveerida ja tühistada. Juhitava kõnepiirangu korral tuleb teenuse tellimisel valida neljast numbrist koosnev salasõna ehk PIN-kood. Seda on vaja piirangu aktiveerimisel ning tühistamisel.

Püsiva ehk fikseeritud kõnepiirangu saad tellida iseteenindusest või klienditeeninduse vahendusel.


Tellin väljuvate kõnede piirangu


Internetitelefoniga saad valida helistamise piiramist mobiilitelefonidele, tavatelefonidele, rahvusvahelistele numbritele ning eritariifsetele- ja lühinumbritele. Korraga saab kehtida ka mitu piirangut. Internetitelefonilt oma väljuvate kõnede piirangute muutmiseks toimi järgmiselt.

PIN-koodi määramine:

 • Esialgne PIN-kood: 0000
 • PIN-koodi muutmine: *03*PIN-kood*uus PIN-kood*uus PIN-kood#

Kohalike kõnede piirang:

 • Aktiveerimine:*34*1*PINkood#
 • Tühistamine: #34*1*PINkood#

Mobiiltelefonide kõnede piirang:

 • Aktiveerimine:*34*2*PINkood#
 • Tühistamine: #34*2*PINkood#

Rahvusvaheliste kõnede piirang:

 • Aktiveerimine:*34*3*PINkood#
 • Tühistamine: #34*3*PINkood#

Eritariifsete kõnede piirang:

 • Aktiveerimine:*34*4*PINkood#
 • Tühistamine: #34*4*PINkood#
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Internetitelefoni suunapiirang
Hädaabi 112, politsei 110, Telia klienditeenindus ja rikketeated 123 - - - - - - - - - - - - -
800-seeria numbrid - 800 xxxx, 00 800 xx.. - - - - - - - - - - - - -
Kõned B-abonendi arvel numbril 16116 - - - - - - - - - - - - -
Võrgusisesed kõned, 147 (kõnepost) + - - - - - - - - - - - kohalikud kõned piiratud (suund1=jah)
Operaator numbril 16115 + + - - - - - - - - - - eritariifsed kõned piiratud (suund4=jah)
Kõned sõnumikeskuse numbritele -
148 xxx xxxx, 1441x, 1500, 1501, 1221, 1223
+ + + - - - - - - - - - kohalikud kõned piiratud (suund1=jah)
Rahvusvahelised kõned 00 xx... + + - + + + + - - - + + rahvusvahelised kõned piiratud (suund3=jah)
Kõned mobiilile 5xx xxxx + + + + + - - - - - - + kõned mobiilile piiratud (suund2=jah)
Eritariifne teenus –ID-pilet 1312, 16117,
900 0xxx, 900 1xxx, 900 5xxx, 900 6xxx
+ + + + - + - + + - - - eritariifsed kõned piiratud (suund4=jah)
Eritariifne meelelahutus - 900 2xxx, 900 3xxx + + + + + + + + + + + + eritariifsed kõned piiratud (suund4=jah)
Telefonihääletus - 900 7xxx + + + + + + + + - + + + eritariifsed kõned piiratud (suund4=jah)
Andmeside - 900 9xxx, 901 xxxx + + + + + + + + - - - - eritariifsed kõned piiratud (suund4=jah)
Info - 1188, 1184, 1182, 1181 + + + + - + - - - - - - eritariifsed kõned piiratud (suund4=jah)
Lühivalik 141x-141x + + + - - - - - - - - - kohalikud kõned piiratud (suund1=jah)
INMARSAT-0087x, IRIDIUM - 00881x - - - - - - - - - - - -  

Juhitava kõnepiirangu seadistamine digitaaljaama telefoniga

Digitaaljaama telefoniga saad korraga valida ühe 12 * erineva eeldefineeritud piirangukategooria hulgast.

 • Piirangu kehtestamine: vali oma lauatelefonilt *34*PIN-kood*piirangukategooria number#. Sobiva piirangukategooria valiku aitab teha allolev piirangukategooriate tabel.
 • Piirangu tühistamine: #34*PIN-kood#, internetitelefoni puhul *34*PIN-kood#
 • PIN-koodi muutmine: sõltuvalt teenindavast telefonijaamast võib sul olla võimalus PIN-koodi ka ise muuta. Telefonijaama tüübi saad teada klienditeeninduse telefonilt 123.
  • AXE jaama telefoni puhul: *97*PIN-kood*uus PIN-kood*uus PIN-kood#
  • EWSD jaama telefoni puhul: *03*PIN-kood*uus PIN-kood#

Digitaaljaama telefoni piirangukategooriate tabel
(+ märgiga on keelatud numbrid, - märgiga on lubatud numbrid)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hädaabi 112, politsei 110, Telia klienditeenindus ja rikketeated 123 - - - - - - - - - - - -
800-seeria numbrid - 800 xxxx, 00 800 xx.. - - - - - - - - - - - -
Kõned B-abonendi arvel numbril 16116 - - - - - - - - - - - -
Võrgusisesed kõned, 147 (kõnepost) + - - - - - - - - - - -
Operaator numbril 16115 + + - - - - - - - - - -
Kõned sõnumikeskuse numbritele -
148 xxx xxxx, 1441x, 1500, 1501, 1221, 1223
+ + + - - - - - - - - -
Rahvusvahelised kõned 00 xx... + + - + + + + - - - + +
Kõned mobiilile 5xx xxxx + + + + + - - - - - - +
Eritariifne teenus –ID-pilet 1312, 16117,
900 0xxx, 900 1xxx, 900 5xxx, 900 6xxx
+ + + + - + - + + - - -
Eritariifne meelelahutus - 900 2xxx, 900 3xxx + + + + + + + + + + + +
Telefonihääletus - 900 7xxx + + + + + + + + - + + +
Andmeside - 900 9xxx, 901 xxxx + + + + + + + + - - - -
Info - 1188, 1184, 1182, 1181 + + + + - + - - - - - -
Lühivalik 141x-141x + + + - - - - - - - - -
INMARSAT-0087x, IRIDIUM - 00881x - - - - - - - - - - - -

Numbrinäidu keeld

Numbrinäidu keeld

Kui sa ei taha, et sinu telefoninumber oleks kõnele vastajale näha, saad selle näitamise ära keelata.

Numbrinäidu keeld

Kui sa ei taha, et sinu telefoninumber oleks kõnele vastajale näha, saad selle näitamise ära keelata.

Tellimistasu:

 • iseteenindusest 0 €
 • poodidest ja 123-st 0 €

Kuutasu: 0 €

Tellin numbrinäidu keeld teenuse

Numbrinäidu keeld ei rakendu helistamisel politsei ja päästeameti numbritele 110 ja 112 ning Telia klienditeeninduse telefonidele helistamisel.

Numbrinäidu keelu kasutamiseks toimi järgmiselt:

 • Aktiveerimine: *31#
 • Tühistamine: #31#

KELLAAEG, ÄRATUS, MEELDETULETUS: 6614411

KELLAAEG, ÄRATUS, MEELDETULETUS: 6614411

Helistades lauatelefonilt numbrile 6614411 saad teada õige kuupäeva ja kellaaja, määrata äratuse kellaaega või olulisi meeldetuletusi.

Kellaaeg, Äratus, Meeldetuletus: 6614411

Kui helistad lauatelefonilt numbrile 6614411, saad teada õige kellaaja ja kuupäeva, samalt numbrilt saad tellida ka äratusteenust või salvestada meeldetuletusteate.
Välismaalt helistades vali numbri ette Eesti riigikood +372 või 00372. Äratuskõne ja Meeldetuletust saab kasutada ainult Telia võrgu numbritelt, kellaaega teatatakse kõikidest võrkudest helistajatele

Kellaaega ja kuupäeva on võimalik kuulata ja äratust ning meeldetuletust saad tellida eesti, vene või inglise keeles:

 • Eestikeelne info: 6614411
 • Venekeelne info: 6614412
 • Ingliskeelne info: 6614413

Äratus

Sinu määratud kellaajal heliseb telefon ning annab sulle teada, et aeg on ärgata. Äratuse saad määrata eesti, inglise või vene keeles kuni 24 tundi ette.

Äratuse tellimiseks helista numbrile 6614411.

 1. Kõigepealt kuuled kellaaega ja kuupäeva, seejärel vajuta telefoniklahvidel numbrile 1.
 2. Kui soovid äratust näiteks kella kuueks hommikul, tuleb valida äratusteenuse number. Seejärel vajuta klahvidele 0, 6, 0, 0 ja #. Pärast operaatori teadet vajuta äratuse kinnituseks taas #.
 3. Kui soovid äratuse kellaaega muuta, vajuta *, sisesta uus kellaaeg, vajuta # ja pärast operaatori teadet uuesti #.

Meeldetuletus

Olulise tähtpäeva aitab meeles pidada su kodune telefon, mis soovitud päeval ja kellaajal sulle helistab ja sinu varem salvestatud teate edastab. Meeldetuletuse saad tellida kuni aasta ette.

Meeldetuletuse tellimine:

Helista numbril

 • 6614411 – meeldetuletusteenus eesti keeles
 • 6614412 – meeldetuletusteenus vene keeles
 • 6614413 – meeldetuletusteenus inglise keeles

Pärast helistamist kuuled kuupäeva ja kellaaega, seejärel vajuta telefoniklahvidel numbrile 2.

Meeldetuletuse salvestamiseks järgi juhiseid:

 • sisesta kellaaeg (nt 0, 6, 0, 0 )
 • Meeldetuletuseks samal päeval vajuta klahvile #
 • Meeldetuletuskõneks soovitud kuupäeval sisesta kuupäev (nt 5. märts = 0, 5, 0, 3)
 • seejärel vajuta klahvile #​
 • Peale helisignaali saad salvestada kuni 20 sekundit kestev teade
 • Meeldetuletuse kinnitamiseks vajuta uuesti klahvile #

Kõne kellaaja numbrile on paketipõhise Telia telefonivõrgu hinnaga.

Sõbrariik

Sõbrariik

Sõbrariiki helistamine on tavapärasest soodsama hinnaga.

Sõbrariik

Kodupaketiga saad valida kaks riiki, mille tava- ja mobiilivõrkudesse helistamine on tavapärasest soodsama hinnaga. Sõbrariigi hinnad on sõltuvalt riigist kuni 45% kodupaketi vastavatest minutihindadest soodsamad.

Vaata Rahvusvahesvaheliste kõnede hinnakirja

ID-pilet

ID-pilet

Ühissõidukites kehtiva digitaalse sõidupileti saad osta ka Telia lauatelefonilt.

ID-pilet

Ühissõidukites kehtiva digitaalse sõidupileti saad osta ka Telia lauatelefonilt. Selleks tuleb helistada lühinumbrile 1322 ning järgida hääljuhiseid.

ID-pileti ostmine lauatelefonilt:

 • Vali number 1322 ning *.
 • Sisesta pileti tüüp (SMS-ita veerust) ning uuesti *:
 • Sisesta selle isiku isikukood, kellele soovid ID-pileti osta.
 • Nüüd saad kuulata täpset infot väljastatava ID-pileti kohta.
 • Kui info on õige, kinnita tehing, valides #.
 • Kui jätad isikukoodi sisestamata, valides 1322*piletitüüp#, seotakse väljastatav pilet selle isikuga, kellele viimati sama telefoni kaudu ID-pilet osteti.
 • Võta ühistransporti kaasa oma ID-kaart või E-kaart, sest see tõendab su pileti olemasolu.
 • ID-pileti ja E-pileti kehtivust saad kontrollida sellelt lauatelefonilt, mille kaudu pileti ostsid. Selleks tuleb valida 1322 ning seejärel *. Nii saad teada viimati ostetud pileti andmed. Kui samalt telefonilt ostab ID-pileteid rohkem inimesi, tuleb valida 1322*001*isikukood.
 • Kõne numbrile 1322 maksab sama palju kui Telia võrgusisene kõne, lisandub tellimustasu 0,13 €.
 • Lauatelefonilt ei ole võimalik ID-piletit tellida kuus rohkem kui 54.00 € eest.