Kõneteenusnumbrid

Lihtne ja meeldejääv 800 või 900 algusega seeria või kolme- kuni viiekohaline lühinumber

 • Sissetulevate kõnede kõne- ja minutihinnad saad oma numbrile ise määrata või kehtib kõneteenusnumbrite tavatariif 0,2278 €/min.
 • Heategevuslikel eesmärkidel saad kõneteenusnumbreid kasutada ka annetusnumbritena.

NB! A fixed fee i.e. regular price applies to calls made to voice service numbers:

 • calls from mobile phones cost € 0.2278/min. with VAT.
 • calls from landline phones: set-up fee € 0.0312 + € 0.0222/min. with VAT.

Call rates will not be stated in the beginning of calls made to regularly priced service numbers – the price is set in Telia’s price list.

NB! The call rate of service numbers is the same for all callers and does not depend on the service package of the client.

Service numbers:

 • Special rate service numbers
  900-series or short numbers enable the service provider to set a specific call or minute rate for their services.
  The special tariff is applied from the 11th second of the call. During the first ten seconds, the service provider will notify the caller of the services they provide as well as their special tariff.
 • Free service numbers
  800-series or short numbers enable the service provider to pay for the calls of their clients at the regular price rate that includes international calls.
 • Regular rate service numbers
  The service provider is able to use a memorable short number for providing their services. The caller shall pay for the cost of the call at the regular price rate.
 • Mass call service numbers
  Mass calling enables to receive and analyse a large quantity of incoming calls within a short period of time. It is used for organizing telephone voting and gaming events.
 • atraktiivsus – pakkudes teenust meeldejääval lühinumbril
 • tulu saamine – pakkudes tasulist teenust
 • klientidega kontakti loomine – pakkudes teenust/kontakti tasuta
 • regionaalsus – pakkudes teenust ühe kõneteenusnumbri kaudu, kasutades igas maakonnas eraldi alusnumbrit
 • arvelduse lihtsus – klientidele arvete saatmise ja teenustasu kogumise korraldab Telia

Kõneteenusnumbrite kasutamise kord

 • Kõneteenusnumbri alusnumber peab asuma Telia võrgus.
 • Kõneteenusnumbril peab olema kehtiv numbriluba, mis väljastatakse Tehnilise Järelvalve Ameti poolt (TJA). TJA haldab numeratsiooniplaani ja väljastab numbrilubasid. Numbri saamise taotluse TJA-le saavad esitada juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad. Väljastatud numbriload ja broneeritud numbrid on toodud TJA veebilehel või TJA poolt loodud numbri broneerimise andmebaasis.
 • Eritariifist teavitamiseks on TO-l võimalus kasutada Telia lisatoodet – eritariifist teavitamise automaatvastaja.
 • Võta ühendust oma kliendihalduriga
 • Kui Sul ei ole oma haldurit, siis täida taotlus siin: kõneteenusnumbri avamise taotlus
 • Lisainfo ärikliendi teeninduse telefonil 1551, e-mail arikliendid@telia.ee

Kõneteenusnumbri taotlemine


Pakkumise aluseks vajalikud andmed:

Juriidiline isik
Nimi, telefon, e-post
Kui numbriluba taotletakse Telia vahendusel
Reaalselt toimiv telefoninumber, kui kõneteenusnumbrile helistatud kõned suunata
Reeglina lisandub kõneteenusnumbri tavahinnale 11. sekundist

Lisainfo:

Fikseeritud tasuga lõppkasutajale (tavahinnaga) ja fikseeritud tasuga teenuse osutajale (lõppkasutajale tasuta) teenuse osutamisel:

Kas Telia korraldab kõneteenusnumbri avamise teiste operaatorite sidevõrkudes

Regionaalsel teenuse osutamisel näidata maakond
Regionaalse teenuse osutamisel näidata vastav alusnumber

Teenuse osutajale

Kõneteenusnumbri kasutamise aastatasu hind € km-ta
3-kohaline lühinumber 15 340 €/aasta
4-kohaline lühinumber 1540 €/aasta
5-kohaline lühinumber 770 €/aasta
number numeratsioonialas 800 ja 900 155 €/aasta
Aktiveerimistasu
800-seeria koneteenusnumbrid 45 €/kord
900-seeria koneteenusnumbrid ja lühinumbrid 160 €/kord
telefonihääletus 64 €/kord
Lisateenused
eritariifi muutmine 16 €/kord
alusnumbri muutmine 16 €/kord
alusnumbri lisamine 32 €/kord
Eritariifist teavitamise automaatvastaja
aktiveerimistasu 23 €/kord
kuutasu 16 €/kuu
Teenuskõne tasu (lõppkliendile tasuta teenuse pakkumisel)
minutitasu fiksvõrgus 0,0185 €/min
kõnealustustasu fiksvõrgus 0,026 €/kõne
minutitasu mobiilivõrgus 0,1898 €/min

Teenuskõne tasu lõppkasutajale

Arveldusteenusega kõneteenusnumbrid ⁽¹⁾ hind € km-ta
võrgusisene minutitasu fiksvõrgus 0,0185 €/min
kõnealustustasu fiksvõrgus 0,026 €/kõne
võrgusisene minutitasu mobiilivõrgus 0,1898 €/min
Fikseeritud tasuga kõneteenusnumbrid (tavahind)
minutitasu fiksvõrgus 0,0185 €/min
kõnealustustasu fiksvõrgus 0,026 €/kõne
minutitasu mobiilivõrgus 0,1898 €/min

⁽¹⁾ lisandub täiendavalt tootelepinguga kehtestatud eritariif

Annetusnumbrid

Heategevuslikel eesmärkidel saad kõneteenusnumbreid kasutada ka annetusnumbritena.

Heategevusprojekt peab olema ühiskonnale oluline, olemas konkreetne kava ja kommunikeerimise plaan projekti elluviimiseks ning annetusrahade kasutamiseks.

Taotlus esita SA või MTÜ poolt siin:

Annetusnumbri taotlemine

Pakkumise aluseks vajalikud andmed:


Iga projekti puhul otsustatakse Telia osalemine annetuskampaanias eraldi.

Avatud annetusnumbrite loetelu ja helistamise hinnad