MOBIILNE ÄRI

Mobiilne Äri on mobiilipakett, millega saad helistada, saata sõnumeid ja internetti kasutada nii Eestis kui ka mujal Euroopas koduse hinnaga.

Mobiilse Äriga suve lõpuni topelt internetimaht. Vaatan lähemalt

Balti ja Skandinaavia riigid

Kõned, sõnumid ja internet

Eesti hinnaga kasutamiseks kogu paketi mahus

Kuni 11 GB

Mujal Euroopa Liidus

Internet mujal Euroopas Eesti hinnaga kasutamiseks valitud mahus


Vali mitu seadet soovid paketiga liita:

Vali seadmete arv

Enda seadmete mahukasutust näed iseteeninduses. Sisenen

Vali seadmetele jagatav internetimaht:

Vali seadmele jagatav internetimaht:

Vali seadmetele jagatav internetimaht

Vali seadmele jagatav internetimaht

Balti ja Skandinaavia riikides kasutamiseks
Mujal Euroopa Liidus kasutamiseks
Enda seadmete mahukasutust näed iseteeninduses. Sisenen

Vali igale seadmele kõnede ja sõnumite maht:

Vali seadmele kõnede ja sõnumite maht:

Eestisse

Kehtivad samad tingimused nagu koduvõrgus

Näide: viibid Rootsis ja helistad Eestisse

Riiki, kus parasjagu asud

Kehtivad samad tingimused nagu koduvõrgus. Kui koduvõrguspaketi maht sisaldab kõneminuteid ja sõnumeid teistesse Eesti võrkudesse, siis antud kõned ja sõnumid lähevad selle mahu sisse. Kõnemahu täitumisel hakkab kehtima minutihind 0,015 €, sõnumimahu täitumisel hakkab kehtima sõnumi hind 0,05 €.

Näide: viibid Rootsis ja helistad Rootsi

Teise Balti või Skandinaavia riiki

Kui koduvõrguspaketis sisalduvad kõneminutid ja sõnumid Balti ja Skandinaavia riikidesse, siis lähevad need kõned ja sõnumid mahu sisse. Mahu täitumisel või mahu puudumisel kehtib sõnumi- ja minutihind 0,05 €.

Näide: viibid Rootsis ja helistad Leetu

Teistesse riikidesse

Kehtib rändlusteenuste hinnakiri.

Näide: viibid Rootsis ja helistad Jaapanisse

Enda seadmete mahukasutust näed iseteeninduses. Sisenen

Sinu valikud:

 • Seadmeid paketis: 0
 • 0 internetimahtu kasutamiseks Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Norras, Taanis 0 €/kuus (€/kuus 0 kasutaja kohta) 0 internetimahtu kasutamiseks Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Norras, Taanis 0 €/kuus
 • 0 seadme kõned ja sõnumid kokku: 0 €/kuus
  1. seade: 1,49 €/kuus
  2. seade: 1,49 €/kuus
  3. seade: 1,49 €/kuus
  4. seade: 1,49 €/kuus
  5. seade: 1,49 €/kuus


Kuutasu sinu
0 seadme peale kokku:

Kuutasu sinu
0 seadmele:

0


Interneti mahtude hinnad

Interneti mahtude hinnad

Internetti on võimalik enamike mahtude puhul Mobiilse Äri grupis jagada. Leia valikust just enda grupile sobiv maht.

Andmemaht kasutamiseks
Baltimaades ja Skandinaavias*
50 MB 2 GB 4 GB 7 GB 14 GB 28 GB 56 GB
Andmemaht kasutamiseks
mujal Euroopa Liidus**
50 MB 2 GB 4 GB 5 GB 7 GB 8 GB 11 GB
  Ei ole jagatav Jagatav Jagatav Jagatav Jagatav Jagatav Jagatav
Kuutasu 0 € 8,99 € 11,49 € 13,49 € 18,49 € 23,49 € 31,49 €

* Rakendub kõikidele mahuvalikutele maksimaalne võimalik üles- ja allalaadimise kiirus. See võimaldab 4G nutiseadmega kasutada kiiruseid kuni 375 Mbit/s alla ja 50 Mbit/s üles, 3G nutiseadmega kuni 42,2 Mbit/s alla ja 5,7Mbit/s üles.

Hinnad ei sisalda käibemaksu

Internetiseadme kuutasu

Internetiseadme kuutasu rakendub iga Mobiilse Äri paketti lisatud seadme eest, mis kasutab ainult internetti. Internetti saab jagada kuni 5 seadme vahel.

Internetiseadme kuutasu on 1,49 €/kuu.

Hinnad ei sisalda käibemaksu

Hinnastamise tingimused

 • Andmeside mahuühikud: 1 MB=1 024 kB; 1 GB=1 048 576 kB.
 • Jooksval kuul tellitud mahumuudatus rakendub kohe.
 • Individuaalse internetipaketi kuutasu arvestatakse nii liitumise kui ka lõpetamise kuul päevapõhiselt. Vahetuse kuul arvestatakse kuupõhist tasu suurema kuutasu järgi. Jagatava internetipaketi kuutasu arvestatakse nii liitumise, lõpetamise kui ka vahetamise kuul päevapõhiselt.
 • Paketi kuutasus sisalduvate kõnede mahu hulka ei arvestata kõnesid erihinnastusega võrkudesse ja kõneteenusnumbritele.
 • Sõnumiks loetakse nii SMS- kui MMS-sõnumit.
 • Rändluses Euroopa Liidus (EL) ja Euroopa majanduspiirkonna (EEA) riikides MMS-i saates ja vastu võttes internetitasu ei arvestata
 • Paketi kuutasus sisalduvate sõnumite mahu hulka ei arvestata sõnumeid SMS-teenusnumbritele
 • Kuutasu eest võimaldatavat, aga kasutamata jäänud mahtu ei saa üle kanda järgmisesse kuus.
 • Paketi tingimustes nimetamata rändlusteenuste kasutamisel rakenduvad vastavad rändlusteenuse ja/või Hinnakirja tasumäärad ning tingimused.

Internetipaketi kasutamine rändluses Euroopa Liidus

Mobiilse Äri internetipaketi mahtu ja interneti lisamahtu saab kasutada rändluses Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, Lätis ja Leedus täpselt samadel tingimustel nagu Eestis ning teistes Euroopa Liidu riikides** kuupõhise piirmäära ulatuses.

Näiteid mobiilse interneti kasutuse kohta:

Oled Mobiilse Äri internetipaketi mahuks valinud 8 GB, millega kaasneb EL-i interneti piirmäär 4 GB. Interneti erinevad kasutamise variandid:

 • Oled 8 GB internetimahust Eestis ja Soomes viibides ära kasutanud 3 GB. Hollandis kasutad ära allesjäänud 5 GB interneti põhimahust 4 GB, pärast mida hakkad Hollandis reisil olles ühe MB eest maksma 0,006 €. Tagasi Eestis või Baltimaades ning Skandinaavias* olles jääb sulle samas kuus kasutada veel 1 GB interneti põhimahtu. Alati saab juurde tellida ka mobiilse interneti lisamahtu, mida saab kasutada nii Eestis kui Baltimaades ja Skandinaavias.
 • Oled 8 GB internetimahust Soomes viibides ära kasutanud 7 GB. Hollandis kasutad ära ka allesjäänud 1 GB põhimahtu ning tellid juurde ja kasutad ära 1 GB lisamahtu (kokku saad reisil olles enne Euroopa Liidu interneti piirimäära täitumist juurde tellida 4 GB lisamahtu). Pärast seda maksad Hollandis ja teistes Euroopa Liidu riikides (va Baltimaades ja Skandinaavias) ühe MB interneti eest 0,006 €.
 • Oled Eestis ja Rootsis viibides kasutanud ära kogu enda paketis sisalduva 8 GB põhimahu ning tellid juurde 5 GB lisamahtu, millest kasutad Rootsis veel ära 3 GB. Hollandis kasutad tellitud lisamahust ära veel alles oleva 2 GB ja tellid juurde 5 GB lisamahtu. Hollandis olles jääb sul sellest mahust enne Euroopa Liidu interneti piirmäära täitumist kasutada 2 GB, pärast mida maksad nii Hollandis kui teistes Euroopa Liidu riikides (va Baltimaades ja Skandinaavias) ühe MB eest 0,006 €. Edaspidi jääb sulle Eestis, Läti, Leedus, Soomes, Rootsis Taanis ja Norras samas kuus kasutamiseks veel 3 GB interneti lisamahtu.

Euroopa Liidu interneti piirmäära või muude rändlusteenuste mõistliku kasutamise reeglitega ettenähtud piiride ületamisel rakendub rändluse lisatasu. Mõistliku kasutamise reeglid ja rändluse lisatasu on toodud Telia kodulehel.

Paketi tingimustes nimetamata rändlusteenuste kasutamisel rakenduvad vastavad rändlusteenuse ja/või hinnakirja tasumäärad ning tingimused.

Loen lähemalt 

*Baltimaad ja Skandinaavia: Soome, Rootsi, Taani, Norra, Läti, Leedu

**teised Euroopa Liidu riigid (EL) on Euroopa Majanduspiirkonna riigid ning muud riigid, kus rändlusregulatsioon kehtib: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Suurbritannia, Tšehhi, Ungari, Gibraltar, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Prantsuse Guajaana, Reunion, Saint Martin, San Marino, Vatikan.

V.a nende riikide territooriumil leviva satelliitside võrkudes.

Lisamaht

Kui kasutad paketis sisalduva andmemahu ära enne kuu lõppu, kuid ei soovi paketis püsivalt mahtu suurema vastu vahetada, kasuta interneti lisamahtu. Mahtu saad juurde tellida nii SMS-i teel kui ka iseteeninduses.

Tellitud lisamaht jaguneb kõigi gruppi liidetud seadmete vahel proportsionaalselt vastavalt seadmetele kehtestatud põhimahu mahupiirangutele.

Andmemaht paketis 50 MB 2 GB 4 GB 7 GB 14 GB 28 GB 56 GB
Lisamaht 0,5 GB ei saa tellida ei saa tellida ei saa tellida ei saa tellida ei saa tellida ei saa tellida ei saa tellida
Lisamaht 1 GB ei saa tellida 2,99 € 2,99 € 2,99 € 2,99 € 2,99 € 2,99 €
Lisamaht 5 GB ei saa tellida ei saa tellida ei saa tellida 5,99 € 5,99 € 5,99 € 5,99 €
Lisamaht 15 GB ei saa tellida ei saa tellida ei saa tellida ei saa tellida ei saa tellida 10,99 € 10,99 €

Hinnad ei sisalda käibemaksu

Teenustasud

Mobiilse Äri paketti saad mugavalt muuta iseteeninduses.

Jagatava Interneti mahu suurendamine 0 €/kord
Jagatava Interneti mahu vähendamine 0 €/kord
Kõnede-ja sõnumite mahu muutmine 0 €/kord

Kõnede ja sõnumite hinnad

Kõnede ja sõnumite hinnad

Kõnede ja sõnumite maht kuutasuga 8 €

Kuutasu 8 €
Kõnede maht kõikidesse Eesti võrkudesse piiramatu*
Sõnumite maht kõikidesse Eesti võrkudesse 1000 tk
Sõnum mahu täitumisel 0,05 €/tk
Kõned Eestist Baltimaadesse ja Skandinaaviasse** 100 min
Kõneminut mahu täitumisel** 0,15 €/min
Sõnumid Baltimaadesse ja Skandinaaviasse** 100 tk
Sõnum mahu täitumisel 0,05 €/tk
Kõned ja sõnumid mujale välismaale Vastavalt Eestist välismaale helistamise hinnakirjale

*Piiramatule kõne- ja sõnumipaketile rakendub mõistliku kasutuse põhimõte

**Läti, Leedu Soome, Rootsi, Taani ja Norra

Mobiilse Äri kõne- ja sõnumimahtu saab kasutada lisaks Eestile ka teistes Euroopa Liidu riikides koduvõrgu tingimustel ja ilma rändlusteenuse lisatasudeta.

Kui sa pole kuutasulise internetipaketiga liitunud, on sul internetiteenus kohe avatud ning saad 0 euroga kasutada ühes kuus kuni 50 MB.

Hinnad ei sisalda käibemaksu

Kõnede ja sõnumite maht kuutasuga 4 €

Kuutasu 4 €
Kõnede maht kõikidesse Eesti võrkudesse 120 min
Kõneminut mahu täitumisel 0,03 €/min
Sõnum kõikidesse Eesti võrkudesse 0,05 €/tk
Kõned Baltimaadesse ja Skandinaaviasse* 0,15 €/min
Sõnumid Baltimaadesse ja Skandinaaviasse* 0,05 €/tk
Ettevõttesisesed Telia mobiilikõned** tasuta
Kõned ja sõnumid mujale välismaale Vastavalt Eestist välismaale helistamise hinnakirjale

* Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Taani või Norra

** Ärikliendi kasutuses olevate Telia Eesti numbrite vahel Telia Eesti mobiilivõrgus

Mobiilse Äri kõne- ja sõnumimahtu saab kasutada lisaks Eestile ka teistes Euroopa Liidu riikides koduvõrgu tingimustel ja ilma rändlusteenuse lisatasudeta.

Kui sa pole kuutasulise internetipaketiga liitunud, on sul internetiteenus kohe avatud ning saad 0 euroga kasutada ühes kuus kuni 50 MB.

Hinnad ei sisalda käibemaksu

TwinSIM kuutasu

TwinSIM teenusega saad kasutada oma telefoninumbrit ka lisaseadmes, näiteks nutikellas, autotelefonis või teises mobiilis.
Mobiilse äri paketti lisatud TwinSIM kuutasu on 1,49 €. Kui põhinumber on lisatud Mobiilse Äri paketti, kuid TwinSIM number mitte, on teenustasu 3€.

Hinnad ei sisalda käibemaksu

Hinnastamise tingimused

 • Jooksval kuul tellitud mahumuudatus rakendub kohe.
 • Kuutasusid arvestatakse nii liitumise kui lõpetamise kuul päevapõhiselt.
 • Kõnepaketi kuutasus sisalduvate kõnede mahu hulka ei arvestata kõnesid erihinnastusega võrkudesse ja kõneteenusnumbritele.
 • Sõnumiks loetakse nii SMS- kui MMS-sõnumit.
 • Paketi kuutasus sisalduvate sõnumite mahu hulka ei arvestata sõnumeid SMS-teenusnumbritele.
 • Kuutasu eest võimaldatavat, aga kasutamata jäänud mahtu ei saa üle kanda järgmisesse kuusse.

KÕNEPAKETI KASUTAMINE rändluses Euroopa Liidu riikides

Olles ühes Euroopa Liidu riigis rändluses, saad kasutada Mobiilse Äri kõnepaketi kuutasus sisalduvat kõnede ja sõnumite mahtu Euroopa Liidu (sh kohalikele numbritele, Eestisse) riikide tavanumbritele helistamiseks ja sõnumite saatmiseks.

Ettevõtte sisesed kõned on tasuta vaid Eestis. Olles ühes Euroopa Liidu riigis rändluses, loetakse ettevõtte sisesed kõned samuti Mobiilse Äri kõnepaketi kuutasus sisalduva kõnede mahtu sisse.

Vastuvõetavad kõned on tasuta nii Eestis kui ka rändluses teistes Euroopa Liidu riikides.

Rändluses Euroopa Liidu riikides MMS-i saates ja vastu võttes internetitasu ei arvestata.

Helistades mõnes Euroopa Liidu riigis rändluses olles muudesse riikidesse, mis ei kuulu EL-i, jääb kõneminuti hind olenevalt kõne suunast (vastavalt sellele, mis riigi numbrile helistatakse) enamasti vahemikku 0,19-7 €/min. Täpsemat infot vaata alamlehelt helistamine välismaal.

Euroopa Liidu riigid (EL) on Euroopa Majanduspiirkonna riigid ning muud riigid, kus rändlusregulatsioon kehtib: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi, Ungari, Gibraltar, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Prantsuse Guajaana, Reunion, Saint Martin, San Marino, Vatikan, v.a nende riikide territooriumil leviva satelliitside võrkudes.

Rändlusteenuste mõistliku kasutamise reeglitega ettenähtud piiride ületamisel rakendub rändluse lisatasu. Mõistliku kasutamise reeglid ja rändluse lisatasud on toodud kodulehel. Paketi tingimustes nimetamata rändlusteenuste kasutamisel rakenduvad vastavad rändlusteenuse ja/või hinnakirja tasumäärad ning tingimused.

Loen lähemalt 

Helistamine Eestist välismaale

NB! Eestist välismaale helistamisel kehtivad erihinnad, mis sõltuvad riigist, kuhu helistad. Tutvun hindadega.

Teenustasud

Mobiilse Äri paketti saad mugavalt muuta iseteeninduses.

Jagatava Interneti mahu suurendamine 0 €/kord
Jagatava Interneti mahu vähendamine 0 €/kord
Kõnede-ja sõnumite mahu muutmine 0 €/kord