LÜHIVALIK


Lühivalik firmale

Helista ettevõtte sees ja kuni 10-le Telia laua- ja mobiiltelefonile kasutades lühinumbrit. Sama numbrit saad kasutada ka SMS-ide saatmiseks.

KUUTASUTA LÜHIVALIK FIRMALE

Liitumistasu
Esinduses1,35 €
Iseteeninduses0,00 €
Haldustasu
Esinduses1,00 €
Iseteeninduses0,00
Kasutustasu
Lühivaliku kõne mobiiltelefonilt mobiiltelefonile0,0409 €
Lühivaliku kõne mobiiltelefonilt lauatelefonile0,0409 €
Lühivaliku kõne lauatelefonilt mobiiltelefonile*0,0409* €
Lühivaliku kõne lauatelefonilt lauatelefonile*0,0128* €
Lühivaliku kõne mobiiltelefonilt virtuaalliikmele0,0946 €
Lühivaliku kõne lauatelefonilt virtuaalliikmele*0,0946 €
Lühinumbrile SMS lühisõnumi saatmine0,0607 €
* lisandub kõnetasu (€/kõne)0,0262 €
Hinnad ei sisalda käibemaksu.

KUUTASUGA LÜHIVALIK FIRMALE

Liitumistasu
Esinduses1,35 €
Iseteeninduses0,00 €
Kuutasu Lühivaliku grupi kohta9,59 €
Haldustasu
Esinduses1,00 €
Iseteeninduses0,00
Kasutustasu
Lühivaliku kõne mobiiltelefonilt mobiiltelefonile0,00 €
Lühivaliku kõne mobiiltelefonilt lauatelefonile0,00 €
Lühivaliku kõne lauatelefonilt mobiiltelefonile*0,00 €
Lühivaliku kõne lauatelefonilt lauatelefonile*0,00 €
Lühivaliku kõne mobiiltelefonilt virtuaalliikmele0,00 €
Lühivaliku kõne lauatelefonilt virtuaalliikmele*0,00 €
Lühinumbrile SMS lühisõnumi saatmine0,00 €
Hinnad ei sisalda käibemaksu.

LEPING

Teenuse kvaliteedinõuded ja tingimused (PDF).

VEEBIPÕHINE HALDAMINE

Teenuse lihtsaks ja mugavaks halduseks on võimalik kasutada meie iseteeninduses asuvat veebipõhist haldusprogrammi, mis võimaldab hallata oma lühivaliku gruppi:

 • vaata kõiki andmeid, mis on seotud sinu firma lühivaliku grupiga (grupi nimi, kõnetariifid jms)

 • vaata lühivaliku gruppi kuuluvaid ja mittekuuluvaid numbreid

 • muuda kasutajate andmeid, lisa ja eemalda lühinumbreid

 • muuda kasutatavaid lühinumbreid ja nende pikkust (3- või 4-kohalised lühinumbrid)

 • määra numbrinäidu kuju (lühi- või pikk number) ja keeldu tervele grupile või igale kasutajale eraldi

Veebipõhine haldusprogramm on tasuta. Soovi korral saad lisaks haldusteenust osta volitatud edasimüüjalt tasudes selle eest konfigureerimistasu.

Haldusprogrammi saad mugavalt siseneda mobiili lisateenuste lehel valides “Lühivalik firmale”.

Teenuse käivitamisel luuakse firma nimel olevatest mobiiltelefonidest ja püsitelefonidest lühivaliku grupp. Ühte lühivaliku gruppi kuuluvad kasutajad saavad omavahel mobiil- ja püsitelefonidega helistada lühinumbritega. Lühinumbrid võivad olla 3- või 4-kohalised ning algavad numbriga 5 või 6 vastavalt sellele, kas helistatakse mobiil- või püsitelefonile.

Lühinumbritega helistamine näeb näitlikult välja nii: Telia mobiiltelefonile lühinumbriga helistamiseks tuleb valida number 505, Telia püsitelefonile helistamiseks 605. Lühinumbritega helistamise kord on ühesugune nii Telia mobiiltelefonilt kui Telia püsitelefonilt helistades.

Lisaks firma kasutuses olevatele liitumislepinguga numbritele saab lühivaliku gruppi lisada ka kuni 10 virtuaalliiget – vabalt valitud Telia mobiiltelefoninumbrid või Telia püsitelefoninumbrid, mis ei kuulu liitumislepinguga kõne all olevale firmale. Virtuaalliikmetele saab omistada samuti 3- või 4-kohalisi lühinumbreid, mis algavad numbriga 4 (näit. 405). Virtuaalliikmed ei saa lühivaliku grupi liikmetele lühinumbriga tagasi helistada.

Lisaks lühinumbriga helistamisele on võimalik mobiiltelefonilt kolleegile lühinumbri vahendusel ka SMS-lühisõnumit saata. Selleks tuleb SMS-i saatmisel lühinumber sisestada täpselt samasugusel kujul, kui seda tehakse helistamisel. Näiteks saates kolleegile SMS-i, tuleb sisestada lühinumber kujul 505 ning SMS läheb edukalt kohale. Lühinumbriga SMS toimib paralleelselt pika numbriga SMS-i saatmisega, kuid lühinumbriga SMS-i saatmisel kehtib Lühivaliku soodsam hind.

Lühivaliku grupi siseselt mobiiltelefoniga helistades võib helistaja oma numbrit näidata kas lühi- või pika numbrina. Helistaja võib nende kahe võimaluse vahel ise valida. Samuti saab mobiiltelefonile saabuva kõne vastuvõtja valida, millisel kujul ta sissetulevaid grupisiseseid kõnesid näha soovib – kas lühi- või pika numbrina.

Kui näiteks helistaja soovib näidata oma numbrit pika numbri kujul, kuid vastuvõtja soovib näha sissetulevaid kõnesid lühinumbrina, siis jääb alati peale vastuvõtja soov. Soovituslikult on kasulik näidata helistaja numbrit lühinumbrina, kuna sel juhul on vastuvõtjal vajaduse korral (nt vastamata kõne) lihtne grupisiseselt tagasi helistada.

Grupisiseste, lühinumbri vahendusel tehtud kõnede puhul näidatakse alati helistaja numbrit. Helistaja võib küll olla aktiveerinud oma numbri näitamise keelu, kuid sellegipoolest on grupisiseste kõnede puhul tema number vastuvõtjale näha. Siiski saab kasutaja teenuse Lühivalik firmale raames eraldi määrata, et tema number ei oleks ka lühinumbriga helistamisel kolleegidele nähtav.

Lühinumbriga SMS-i saatmisel näidatakse vastuvõtjale alati saatja pikka numbrit.

Teenuse kasutamisel tuleb arvestada järgmiste piirangutega:

 • lühivaliku gruppi saab lisada ainult firma nimel olevaid Telia mobiiltelefoninumbreid ning Telia püsitelefoninumbreid

 • lühinumbriga saab helistada ning lühinumbrile SMS-lühisõnumit saata vaid Eesti piires. Lühinumbritega helistamine välismaal viibides on võimalik kasutades Telia Tagasihelistamisteenust (nt *111*505# või *111*605#)

 • üks telefoninumber saab kuuluda vaid ühte lühivaliku gruppi

 • ühe Lühivaliku grupi raames peab lühinumbrite pikkus olema ühesugune

 • Lühivaliku gruppi ei saa lisada Diili lepingulisi ega kõnekaardi numbreid

 • Telia numbritele tuleb pärast teenusega Lühivalik firmale liitumist kõikidele väljaspool Lühivaliku gruppi olevatele numbritele helistamisel valida ette number 0

Liites M2M teenuspaketi numbreid Lühivaliku gruppi, saab teistelt Lühivaliku grupis olevatelt numbritelt M2M teenuspaketi numbrile lühinumbriga helistada ja SMS-e saata soodsa Lühivaliku hinnaga. M2M numbrilt teistele lühivaliku grupi liikmetele saab helistada ja SMS-e saata küll lühinumbritega, kuid M2M paketipõhiste hindadega.

Lühivalik firmale pluss

Lisaks ettevõtte sees ja kuni 10-le Telia numbrile helistamisele saad lühinumbriga mugavalt helistada ka kuni neljale partnerile. Sama numbrit saad kasutada ka SMS-ide saatmiseks.

Teenusega Lühivalik firmale Pluss saavad liituda kõik juriidilised isikud, kes on Telia kliendid ning kellel on Telia kehtivad liitumislepingud.

Lühivalik firmale Pluss liitumiseks pöördu meie esindusse.

KUUTASUTA LÜHIVALIK FIRMALE PLUSS

Liitumistasu
Esinduses1,35 €
Iseteeninduses0,00 €
Haldustasu
Esinduses1,00 €
Iseteeninduses0,00
Kasutustasu
Lühivaliku kõne mobiiltelefonilt mobiiltelefonile0,0409 €
Lühivaliku kõne mobiiltelefonilt lauatelefonile0,0409 €
Lühivaliku kõne lauatelefonilt mobiiltelefonile*0,0409* €
Lühivaliku kõne lauatelefonilt lauatelefonile*0,0128* €
Lühivaliku kõne mobiiltelefonilt virtuaalliikmele0,0406 €
Lühivaliku kõne lauatelefonilt virtuaalliikmele*0,0406 €
Lühinumbrile SMS lühisõnumi saatmine0,03 €
* lisandub kõnetasu (€/kõne)0,0262 €
Hinnad ei sisalda käibemaksu.

KUUTASUGA LÜHIVALIK FIRMALE PLUSS

Liitumistasu
Esinduses1,35 €
Iseteeninduses0,00 €
Kuutasu Lühivaliku grupi kohta9,59 €
Haldustasu
Esinduses1,00 €
Iseteeninduses0,00
Kasutustasu
Telia võrgusisene kõne mobiiltelefonilt mobiiltelefonile0,00 €
Lühivaliku kõne mobiiltelefonilt lauatelefonile0,00 €
Lühivaliku kõne lauatelefonilt mobiiltelefonile*0,00 €
Lühivaliku kõne lauatelefonilt lauatelefonile*0,00 €
Lühivaliku kõne mobiiltelefonilt virtuaalliikmele0,00 €
Lühivaliku kõne lauatelefonilt virtuaalliikmele*0,00 €
Lühinumbrile SMS lühisõnumi saatmine0,00 €
Hinnad ei sisalda käibemaksu.

LEPING

Teenuse kvaliteedinõuded ja tingimused (PDF).

VEEBIPÕHINE HALDAMINE

Teenuse lihtsaks ja mugavaks halduseks on võimalik kasutada meie iseteeninduses asuvat veebipõhist haldusprogrammi, mis võimaldab hallata oma lühivaliku gruppi:

 • vaata kõiki andmeid, mis on seotud sinu firma lühivaliku grupiga (grupi nimi, kõnetariifid jms)

 • vaata lühivaliku gruppi kuuluvaid ja mittekuuluvaid numbreid

 • muuda kasutajate andmeid, lisa ja eemalda lühinumbreid

 • muuda kasutatavaid lühinumbreid ja nende pikkust (3- või 4-kohalised lühinumbrid)

 • määra numbrinäidu kuju (lühi- või pikk number) ja keeldu tervele grupile või igale kasutajale eraldi

Veebipõhine haldusprogramm on tasuta. Soovi korral saad lisaks haldusteenust osta volitatud edasimüüjalt tasudes selle eest konfigureerimistasu.

Teenusega Lühivalik firmale Pluss liitumisel moodustatakse Lühivaliku grupp, kuhu võib kaasata kuni viie erineva koondarvega ettevõtte nimele vormistatud ja nende kasutuses olevad mobiil- ja püsitelefonid, millele omistatakse Lühivaliku numbrid (lühinumbrid). Lühinumbrid võivad olla 3- kuni 6-kohalised. Gruppi lisatavatele telefonidele omistatavad lühinumbrid määratakse ära teenusega liitumisel (lepingu sõlmimisel).

Lisaks gruppi lisatud ettevõtete kasutuses olevatele liitumislepinguga numbritele saab Lühivaliku gruppi lisada ka kuni 10 virtuaalliiget – vabalt valitud Telia mobiiltelefoninumbrit või Telia püsitelefoninumbrit, mis ei kuulu liitumislepinguga gruppi lisatud ettevõtetele. Virtuaalliikmed ei saa Lühivaliku grupi liikmetele Lühinumbriga helistada ega SMS-lühisõnumit saata.

Lühinumbritega grupi sees helistamine näeb näitlikult välja nii: Telia mobiiltelefonile lühinumbriga helistamiseks tuleb valida number 505, Telia püsitelefonile helistamiseks 605. Gruppi lisatud virtuaalliikmele helistamiseks tuleb valida number 423. Lühinumbritega helistamise kord on ühesugune nii Telia mobiiltelefonilt kui Telia püsitelefonilt helistades. Lühinumbritega saavad helistada ainult Lühivaliku gruppi lisatud telefonid.

Lühivaliku grupis olevatele mobiiltelefonidele kõikidele teistele väljaspool Lühivaliku gruppi olevatele numbritele helistamine seoses teenusega Lühivalik firmale Pluss liitumisega ei muutu. Telia püsitelefonidel tuleb pärast teenusega Lühivalik firmale Pluss liitumist kõikidele väljaspool Lühivaliku gruppi olevatele numbritele helistamisel valida ette number 0.

Lisaks lühinumbriga helistamisele on võimalik mobiiltelefonilt kolleegile lühinumbri vahendusel ka SMS-lühisõnumit saata. Selleks tuleb SMS-i saatmisel lühinumber sisestada täpselt samasugusel kujul kui seda tehakse helistamisel. Näiteks saates kolleegile SMS-i, tuleb sisestada lühinumber kujul 505 ning SMS läheb edukalt kohale. Lühinumbriga SMS toimib paralleelselt pika numbriga SMS-i saatmisega, kuid lühinumbriga SMS-i saatmisel kehtib Lühivaliku soodsam hind.

Lühivaliku grupi sisesel helistamisel saab helistaja määrata, kas tema numbrit näidatakse avaliku numbrina (pikk number) või Lühivaliku numbrina (lühinumber). Ka kõne vastuvõtja saab valida, kas siseneval Lühivaliku grupi kõnel esitatakse helistaja number pika numbrina või lühinumbrina. Samuti saab helistaja määrata, kas Lühivaliku grupi sisestel kõnedel kehtib teenus “numbrinäidu keeld” või ei kehti. Väljaspool Lühivaliku gruppi helistades jääb kehtima kliendi poolt aktiveeritud numbri näitamise/keelamise seadistus, sõltumata Lühivaliku grupis tehtud määrangutest.

SMS-lühisõnumi korral näidatakse alati sõnumisaatja pikka numbrit.

Teenuse kasutamisel tuleb arvestada järgmiste piirangutega:

 • lühivaliku gruppi saab lisada ainult firma nimel olevaid Telia mobiiltelefoninumbreid ning Telia püsitelefoninumbreid

 • lühinumbriga saab helistada ning lühinumbrile SMS-lühisõnumit saata vaid Eesti piires. Lühinumbritega helistamine välismaal viibides on võimalik kasutades Telia Tagasihelistamisteenust (nt *111*505# või *111*605#)

 • üks telefoninumber saab kuuluda vaid ühte lühivaliku gruppi

 • ühe Lühivaliku grupi raames peab lühinumbrite pikkus olema ühesugune

 • Lühivaliku gruppi ei saa lisada Diili lepingulisi ega kõnekaardi numbreid

 • Telia numbritele tuleb pärast teenusega Lühivalik firmale liitumist kõikidele väljaspool Lühivaliku gruppi olevatele numbritele helistamisel valida ette number 0

 • Kui ettevõte kasutab Lühivalik firmale teenust ja soovib üle minna teenusele Lühivalik firmale Pluss, vormistatakse uus teenuse Lühivalik firmale Pluss liitumisleping.

 • Liites M2M teenuspaketi numbreid Lühivaliku gruppi, saab teistelt Lühivaliku grupis olevatelt numbritelt M2M teenuspaketi numbrile lühinumbriga helistada ja SMS-e saata soodsa Lühivaliku hinnaga. M2M numbrilt teistele Lühivaliku grupi liikmetele saab helistada ja SMS-e saata küll lühinumbritega, kuid M2M paketipõhiste hindadega.