Kõnering

Põhinumbrile saabuvad kõned suunatakse automaatselt eeldefineeritud reeglite alusel tööl olevate klienditeenindajate vahel

 • Halduskeskkonna abil saad juhtida teenust ja omad ülevaadet klienditeenindajate töökoormusest.
 • Klienditeenindajad saavad tööle tulles kõneringi oma mobiiltelefonilt teenuskoodi abil aktiveerida. Kõnesid on võimalik Telia mobiiltelefonivõrgust juhtida ka väljaspool kontorit.
 • Vastava volitusega teenindaja saab iseennast võrdse jaotusega nimekirjast (Infotelefon) järjekorras esimeseks registreerida (Valvetelefon) ja maha võtta.
Tellin teenuse

Tellimine ja hinnad

Kõneringi teenuse kasutamiseks on vajalik sõlmida Telia liitumisleping, kõneringi teenuse saab aktiveerida iseteeninduses. Soovi korral saab teenuse aktiveerida ka mõnele juba ettevõtte nimel olevale Telia lepingulisele mobiiltelefoninumbrile.

Lisaks on võimalik tellida kõneposti teenus, juhuks kui klienditeenindajad ei saa telefonile vastata.

Teenuse kasutusele võtmiseks ei ole vaja teha lisainvesteeringuid seadetesse ja tarkvarasse.

LiitumistasuIseteeninduses0 €
Kuutasukuni 5 liikmeline grupp13,54 €
kuni 10 liikmeline grupp27,08 €
kuni 15 liikmeline grupp40,62 €
kuni 20 liikmeline grupp54,16 €
kuni 25 liikmeline grupp67,70 €
kuni 30 liikmeline grupp81,24 €

Hinnad ei sisalda käibemaksu.


HEA TEADA

Ettevõte saab valida, kas ta soovib kasutada Infotelefoni või Valvetelefoni tüüpi teenust. Vastavalt sellele jagatakse sisenevad kõned kõikide grupis olevate aktiivsete liikmete vahel kas võrdselt (Infotelefon) või teatud järjekorras (Valvetelefon).

Infotelefoni teenuse puhul viiakse kõnele vastanud inimene nimekirja lõppu ning ta saab järgmise kõne alles siis, kui järjekord grupis uuesti temani jõuab, seega saavad kõik kasutajad kõnesid võrdselt.

Valvetelefoni puhul suunduvad kõned algselt sellele kasutajale, kes registreeris ennast nimekirjas esimeseks ja alles siis, kui tema ei vasta, jagatakse kõned ülejäänud kasutajate vahel võrdselt. Selline lahendus on mõeldud ettevõtetele, kelle tööiseloom nõuab kõnede suunamist valves olevatele inimestele (IT-helpdesk jt).

Kui nimekirjas ei ole ühtegi aktiivset kasutajat või on kõik kasutajad hõivatud/ei vasta/levist väljas, heliseb põhinumber. Kui põhinumber ei vasta või on välja lülitatud, otsustab firma, kas kõne suundub põhinumbri kõneposti või teisele numbrile. Kui Kõneposti teenust ei ole tellitud ning põhinumber ei ole edasi suunatud, suundub kõne võrguteatele “Mobiiltelefon, millele te helistate, on välja lülitatud, või asub väljaspool võrgu teeninduspiirkonda”.

Kõikidele teenuse kaudu sisenevatele kõnedele lisatakse suunamise märge, mis aitab eristada teenuse kaudu saabunud kõnesid (klientide kõnesid) tavakõnedest. S.t. kui kasutaja näeb siseneva kõne korral telefoniekraanil suunamise märget, teab ta, et tegemist on Kõneringi kõnega, mis on suunatud talle põhinumbrilt.

Kui kasutaja ei vasta kõnele teatud aja jooksul (haldusliidesest seadistatav parameeter) ja kõne suundub järgmisele numbrile, saadetakse selle kasutaja telefoniekraanile teade, et kõne suunati järgmisele numbrile. See on kasulik selleks, et vastamata kõnede puhul ei hakkaks kasutaja kliendile tagasi helistama, kui kliendi pöördumine on juba järgmise kasutaja poolt käsitlemisel (vastamata kõnede puhul ei jää kõnele suunamise märget, telefon näitab neid üldistel alustel tavakõnedega).

 • teenuse põhinumber ei saa sisenevaid kõnesid vastu võtta, välja arvatud siis, kui teenusel ei ole ühtegi aktiivset kasutajat või kui nad ei vasta. Põhinumbrilt väljuvaid kõnesid teenus ei mõjuta;

 • et tagada teenuse korrektne töötamine, peavad kasutajad deaktiveerima kõik enda kõnesuunamised nimekirjaga registreerumise ajaks. Automaatne suunamine kõneposti võib olla aktiveeritud, mis ei sega teenuse tööd;

 • kasutaja saab kuuluda korraga vaid ühte Kõneringi gruppi;

 • kui kasutajal on aktiveeritud teenus “Juhitav numbrinäit”, siis oma numbri peitmine ei sega nimekirja sisse ja välja registreerimist;

 • teenus ei sega kasutajate olemasolevaid teenuseid ja teisi sisenevaid ning väljuvaid kõnesid;

 • teenuse kasutajateks saavad olla Telia lepingulised kliendid (telefonid ei pea olema firma nimel, gruppi võib lisada ka eraisikute telefone) ja Simpel kõnekaardid.

 • põhinumbrilt helistamine ei sega teenuse tööd (kõnede suundumist järjekorras).

 • Samaaegselt on võimalik teenindada niipalju sisenevaid kõnesid, kui on grupis aktiivseid kasutajaid.

 • Teenuse kasutajal ei tohi olla kasutusel teenus Kõnepost, samuti ei tohi kasutaja aktiveerida ’Koputust’;

 • Kõnede automaatne ümbersuunamise aeg on haldusliidesest seadistatav vahemikus 5-15 sekundit;

 • Peanumbril ei tohi olla aktiveeritud järgmisi teenuseid: TwinSIM, Kõnefilter, Kaksiknumber.

TEENUSE AKTIVEERIMINE JA LÕPETAMINE

Infotelefoni puhul toimub nimekirja registreerimine, valides aktiveerimise koodi *961*1#.

Valvetelefoni puhul toimub järjekorras esimeseks registreerimine, valides esimeseks registreerimise koodi *961*2#, teised valivad *961*1#.

Nimekirjast saab välja registreerida, valides teenuse lõpetamise koodi *961*0#.

Vastus valitud toimingu õnnestumisest või ebaõnnestumisest esitatakse kasutaja mobiiltelefoni ekraanile. Toodud teenuskoodide abil on võimalik teenust juhtida ka välismaal viibides.

Kõneringi teenuse gruppi mittekuuluvatelt telefonidelt teenuskoode valides ilmub mobiiltelefoni ekraanile standardvõrguteade: “UNKNOWN APPLICATION”.

KÕNEDE SUUNAMISE PÕHIMÕTTED

Infotelefon. Kui kasutaja:

 • vastab kõnele, viiakse kasutaja järjekorra lõppu ja järgmine kõne läheb nimekirjas temale järgnevale kasutajale;

 • number on kinni, suunatakse kõne järgmisele kasutajale, kuid kasutajat nimekirja lõppu ei viida;

 • number on levist väljas või ei vasta, viiakse number nimekirja lõppu ja kõne suunatakse järgmisele kasutajale;

Valvetelefon

Eelistatult saab kõne alati järjekorras esimeseks registreerunu, st. teda ei viida kõne lõppedes järjekorra lõppu. Kui järjekorras esimesel kohal olev kasutaja on kinni/levist väljas/ei vasta, siis jaotuvad kõned ülejäänud kasutajate vahel eelnevalt kirjeldatud Infotelefoni loogika alusel.