kodu kit

Suhtle oma koduga - KoduKIT on investeering tulevikku. Õpetasime ta seepärast täitma mitmeid vajalikke toiminguid: see on üheaegselt valvekeskus, elektriliste seadmete juhtija, temperatuuriautomaat, võimaldab kõneühendust kodus olevate lastega ja tulevikus ka GPRS-internetiühendust.

Juhend

Teenus koosneb turvalisest internetikeskkonnast koos vastava teenusloogikaga ja Sinu mobiiltelefonist, millega annad korraldusi ning võtad vastu teateid.

KIT-i juhtimine on interaktiivne – korraldusi antakse helistamisega teenuse 4-kohalisele lühinumbrile 1795, millele järgneb kahekohaline käskluse tunnuskood 1795xx. Vastused saabuvad Sinu mobiiltelefonile ekraaniteadetena ning soovi korral ka SMS-idena. KIT täidab temale antud korraldused 3-5 sekundi jooksul ja teatab alati, kui sellega toime tuli või kui see mingil põhjusel ei õnnestunud.

Veebikeskkonda saab siseneda läbi Telia e-teeninduse, milles saad valida menüüst KIT. Sinna sisenedes näidatakse sulle kõik sinuga seotud KIT-id.

Paigaldajapoolsed seadistused ja ka tarkvarauuendused tehakse seega distantsilt, mis muudab KIT-i hoolduse kiireks ja mugavaks. Teenusel on mitmeid õigustasemeid: KIT-i omanik saab kasutusõigusi anda perekonnaliikmetele, samuti on süsteemi kaasatud paigaldajad ja turvafirmad vastavate, vaid neile vajalike õigustega. Kõik KIT-iga tehtud toimingud logitakse, omanik näeb veebist kuni 6 kuud vanu sündmusi.

Häireteated edastatakse kõneteadete (juhul, kui omanik kõnele ei vasta, proovib KoduKIT helistada sulle kuni 5 korda) ja SMS-idena sinu telefonile või e-mailina ja ka vastava lepingu olemasolul turvafirmadesse.

Seega on KoduKIT teenus seotav turvafirmade valveteenusega, tagamaks signaalide samaaegse edastuse nii kliendile kui turvafirmasse, tulevikus ka Päästeametisse. Samuti on KoduKIT kontroller seotav olemasolevate valvekeskustega, klient ei pea neid asendama. Sel juhul etendab KIT alarmiedastaja ja automaatikamooduli rolli. Iseseisval kasutamisel omab KIT kaheksat sõltumatut valvetsooni ja kohalikku sireeni ning on valvestatav ka lokaalselt mobiiltelefoni abita.

KKK

  • On, kui kasutate alltoodud lihtsaid turvameetmeid.
  • Kuna KoduKIT võimaldab otseselt või kaudselt juurdepääsu sinu varale, kasutatakse KoduKIT-is üheaegselt paljusid kaasaegseid turvameetmeid. Toome alljärgnevalt loetelu meetoditest, mida saad turvalisuse tagamiseks ise kasutada ja mida on teenuse projekteerijad KoduKIT-i turvamiseks ette võtnud.
  • Sisselogimine veebikeskkonda toimub e-teeninduse kaudu. Hoia paroole ainult enda teada ja ära kirjuta neid kunagi üles!
  • Ära kunagi salvesta telefonimällu lühinumbreid ega koode, millega paned KIT-i valvesse või võtad valvest maha.
  • Side teenusloogika ja KoduKIT GSM-kontrolleri vahel on tavakasutaja mõistes salastatud. Kontrollerisse pole võimalik sisse helistada ega seda SMS-idega ummistada. Seetõttu ei ole kasutajal võimalik sekkuda kontrolleri ja teenusloogika vahelisse andmevahetusse. Kontroller kuuletub vaid Telia KoduKIT teenusloogikale. Samuti saadab KoduKIT kõik alarmid ainult Telia platvormile, mis need adressaatidele edasi suunab.
  • Turvalisuse huvides kasutatakse KoduKIT-i GSM-mootoris spetsiaalset SIM-kaarti, mis ei tööta tavatelefonides. Samuti ei sobi KoduKIT-i GSM-kontrollerisse mis tahes muu SIM-kaart. Tegemist on unikaalse turvameetodiga GSM-võrgus.
  • Täielik sündmuste logi. Kõik toimingud KoduKIT-iga logitakse, mistõttu omanikul on mitu kuud tagantjärele võimalik analüüsida, kes KIT-ile korraldusi andis või selle seadeid muutis.
  • Sündmuste kordussaatmise loogika. Kui võrgu ajutise ülekoormuse vms. põhjusel side KIT-i ja teenusloogika vahel oli häiritud, edastatakse teated hiljem – kohe pärast side taastumist.
  • KoduKIT kontroller edastab pidevalt oma "elusteadet". Selle puudumist käsitletakse alarmina. Sellepärast ühendage kontroller vooluvõrku selliselt, et seda ei saaks juhuslikult toiteta jätta. Näiteks võtke toitepinge vahetult peale voolumõõtjat ainult KIT-ile mõeldud kaitsmelt. Kontrolleris kasutatakse varuakut tööajaga vähemalt 2 tundi. Ka selle tühjenemisest teavitab KoduKIT ettemääratud adressaate.

KoduKIT-i mobiiltelefoniga valvestamise funktsioon on täiendavaks valvessepanekuviisiks lisaks tavapärasele valvestamisele klaviatuurilt või puutevõtmega. Samuti säilub tavapärane väravate avamise toimeloogika. KoduKIT vaid täiendab seda.

Telefoni kaotamisel helista kiiresti oma operaatori infotelefonile ja palu oma telefon sulgeda. See toiming on siiski mugavam, kui rahakoti kaotamine hulga pangakaartidega, sest neid pead ühekaupa sulgema. Samuti saab KIT-i omanik kontrolleri või puutevõtme kasutuse blokeerida, valides oma telefonilt lühinumbri või internetist. Taasavamine on võimalik sarnaselt sulgemisele. Veebihaldusliidesest on võimalik kasutusõiguse ajutine äravõtmine korraga vaid ühelt kasutajalt.

Ära kanna kunagi puutevõtit koos maja/korteri võtmetega. Nende varguse korral üheskoos on turvasüsteem kaitsetu. Samuti ära kunagi kirjuta üles valveseadme klaviatuurilt deaktiveerimise koodi!

Tingimused


KoduKIT tingimused

Hinnad

EUR
km-ta
EUR
km-ga
Liitumistasu 8.12 9.75
Kuutasu (sisaldab 3.2 euro eest juhtimiskäsklusi) 6.39 7.67
Kasutustasu KoduKIT-i lisa juhtimistoiming 0.0160 0.0192
KoduKIT-i lisa valvestamine/valvest maha
võtmine internetist või mobiiliga
0.0326 0.0383
Kõneteavitus alarmi korral 0.2703 0.3244
SMS-lühisõnumi teavitus alarmi korral 0.1349 0.1618
Alarmteavistus e-postile 0.00 0.00