UUS MOBIILI KÕNEPOST

Soovime, et saaksite meie kliendina alati kasutada kaasaegsemaid lahendusi.

Täiendatud ning veelgi parema kvaliteediga Kõneposti teenuse pakkumiseks viime vananenud teenuse sel aastal üle uuele platvormile. Üleminek uuele platvormile Teie jaoks olulisi muudatusi ei too.

 • Uuenenud Kõnepost pakub Teile oluliselt suuremat teadete jätmise arvu, nende pikemat säilitamisaega ning veel mõningaid täiendusi. Vaadake täpsemalt altpoolt
 • Teie olemasolev Kõneposti tervitusteade kantakse uuele Kõnepostile üle automaatselt.
 • Vanas kõnepostis olevaid teateid uude kõneposti üle ei viida, neid saate kuni nende aegumiseni kuulata numbrilt 5096004.
 • Kõneposti helistamise ja suunamise numbrid jäävad samaks.

Pärast muudatuste toimumist teavitame Teid sellest SMS-iga.


Toiming Valitav number
Kõneposti teenindusmenüüsse helistamine: võimaldab kuulata kõneteateid ning seadistada kõneposti 147 (Eestis);
+372 509 6006 (välismaal)
Teie kõneposti number Teie mobiilinumber
Võõralt telefoninumbrilt enda kõnepostkasti helistamine 148 + Teie mobiilinumber kujul 5XX XXXX (Eestis)
Kõneteate jätmine teise Telia kliendi postkasti 148 + teate saaja mobiilinumber kujul 5XX XXXX (Eestis)
Enda kõne salvestamine 147 + 8 või kohe 1478 (Eestis);
+372 509 6066 (välismaal)
Otsesuunamine (kui vaikimisi suunamine ei vasta Teie nõudmistele) +372 509 6006 (Eestis)
Vana platvormi kõneposti teadete kuulamine pärast kõneposti teenuse muudatust +372 509 6004 (Eestis ja välismaal)
Kõneposti tehnilised näitajad Vana Kõnepost Uus Kõnepost
Kõneteadete arv kuni 40 tk 999 tk
Tervituse pikkus kuni 1 min 5 min
Kõneteate pikkus kuni 3 min 3 min
Kõne salvestamise pikkus kuni 30 min (6x5min osadena) 30 min (3x10min osadena)
Kuulamata teateid hoitakse kuni 7 päeva 31 päeva
Salvestatud teateid hoitakse kuni 7 päeva 31 päeva
Kuulatud teateid hoitakse kuni 1 päev 31 päev
E-posti aadressile edastatud teateid hoitakse kuni 3 päeva 31 päeva
Vana kõnepost Uus kõnepost
Saatja nimi Telia sõnumikeskus Telia kõnepostkast
Saatja e-posti aadress <voicebox@hot.ee> <noreply@telia.ee>
Teema: kõneposti jäeti teade Uus sõnum, tel xxxxxxx, pp.kk.aaaa kell hh:mm Teie postkasti on saabunud uus sõnum numbrilt xxxxxxx, pp.kk.aaaa kell hh:mm
Teema: kõneposti ei jäetud teadet Teile on helistatud numbrilt xxxxxxx, pp.kk.aaaa kell hh:mm
e-kirja tekst: kõneposti jäeti teade Uus sõnum, tel xxxxxxx, pp.kk.aaaa kell hh:mm
Teile on saabunud sõnum.
Lugupidamisega,
Sõnumikeskus
Tere!
Teie postkasti on saabunud uus sõnum numbrilt xxxxxxx, pp.kk.aaaa kell hh:mm
Telia
e-kirja tekst: kõneposti ei jäetud teadet Tere!
Teile helistati numbrilt xxxxxxx, pp.kk.aaaa kell hh:mm, kuid teadet ei jäetud.
Telia
Helifaili formaat mp3 wav
Helifaili nime formaat Telxxxxxxx_ppkkaaaa_hhmmss[12_0] 372xxxxxxx@vms.ims.mnc001.mcc248.3gppnetwork.org_372xxxxxxx_aaaakkpp_hhmmss_3234101_1

Sõnumite kuulamise menüü

 • Kuulamata sõnumeid mängitakse alati varem jäetutest alustades, seega ei ole enam vaja valida, kas soovite kuulata eespool uuemaid või vanemaid sõnumeid.

Kaob ära postkasti seadistamise menüü

 • Kõnepostkastiga ei saa enam siduda lauatelefoni numbrit, olemasolev sidumine eemaldatakse.
  Teavituste määranguid – teavitused ja sõnumid e-postile ja SMSiga – saab edaspidi muuta ainult iseteeninduses.

Postkasti tervitusteated

 • Kaob ära hääleallkirja võimalus
  Võimalik on valida 3 eelsalvestatud tervitusteate vahel. NB! Postkasti tervitusteated on juhitavad ainult telefonilt ning neid ei saa muuta iseteeninduses.

Kaob ära Kõneposti mahu menüü.

Uue postkasti põhimenüü Vana kõnepost Uus kõnepost Kommentaar
Sõnumite kuulamine 1 1 Vaikimisi mängitakse esimesena kuulamata teated alates vanimast. Sõnumi kuulamise ajal/järgselt on võimalik:
 • Sõnumi uuesti kuulamine 1
 • Järgmine sõnum 3
 • Eelmine sõnum 4
 • Sõnumi salvestamine #
 • Sõnumi kustutamine *
 • Tagasi peamenüüsse 0
Kõneteate kuulamise ajal on täiendavad võimalused:
 • Tagasikerimine 7
 • Edasikerimine 9
Postkasti määrangud 3 puudub Puudub postkasti seadete muutmise võimalus, muudatusi saab teha iseteeninduses
Postkasti tervituse muutmine 4 2 Tervituse menüüs saab valida 3 eelsalvestatud tervituse vahel. Hääleallkirja ei ole. Postkasti tervituse alammenüü:
 • Hetkel kehtiva tervituse kuulamine 1
 • Tervituse muutmine 2
 • Tagasi peamenüüsse 0
Tervituse muutmise alammenüü:
 • Personaalse tervituse muutmine 1
 • Eelsalvestatud tervituse muutmine 2
 • Tagasi 0
Personaalse tervituse muutmise alammenüü:
 • Isikliku tervituse kuulamine 1
 • Uue tervituse salvestamine 2
 • Personaalse tervituse kehtestamine #
 • Tagasi 0
Eelsalvestatud tervituse alammenüü:
 • Tervituse … kehtestamine 1
 • Tervituse … kehtestamine 2
 • Tervituse … kehtestamine 3
 • Tagasi 0
Tervituse menüüs saab valida 3 eelsalvestatud tervituse vahel. Hääleallkirja ei ole.
PIN koodi muutmine 5 5 Sisestage uus PIN kood
Kõneposti maht 7 puudub Kõneposti mahu menüü puudub.
Kõne salvestamine postkasti 8 8 Salvestuse lõpetamiseks katkestage kõne