hero-generic-ARI-2x 1360w

KÕNEPOST

Kui sul ei ole võimalik oma kõnedele vastata, saad need suunata kõnepostkasti. Sissehelistaja kuuleb sinu salvestatud personaalset teadet või eeldefineeritud teavitust.

 • Kõned suunatakse kõneposti, kui telefon ei ole levialas, on välja lülitatud, sa ei vasta kõnele teatud aja jooksul või aktiveerid kohese suunamise
 • Kõnepostkasti jäetud teadetest saad info kas e-kirja, SMSi-i või kõnega
 • Kõnepost on aktiveeritud ööpäevaringselt, et ükski kõne kaduma ei läheks

TELLIMINE JA HINNAD

Liitumistasu 0,00 €
Kuutasu 0,54 €
Kasutustasu paketipõhine minutihind Telia võrku

Hinnad ei sisalda käibemaksu

Tellin teenuse

KKK

Siit leiad kõnepostiga seotud korduma kippuvad küsimused ja vastused.

Helista numbrile 147. Vali, millises järjestuses teateid ette mängitakse.

Märgi iseteenindusesse e-posti aadress, kuhu nii helistajate jäetud kui ka sinu enda salvestatud teated saadetakse.

Helista numbrile 1478 ja lülita kõnepost telefonikõnesse või lindista enda mõte, mis saadetakse helisalvestusena sinu e-postile.

Salvesta ise tervitus, mida helistaja kuuleb, kui kõne kõneposti suundub

Seadista kõnepost nii, et helistaja kuuleb sinu salvestatud teadet, kuid ise teadet jätta ei saa. Sinule saabub lühisõnum helistaja numbriga.

Salvesta ise tervitus, mida helistaja kuuleb, kui kõne kõneposti suundub

Kui soovid kellelegi otse kõneposti teadet jätta, vali tema mobiilinumbri ette 148. Nii suundub kõne otse teise postkasti. Teise inimese telefon selle peale helisema ei hakka, vaid kõneteate kohta saadetakse talle SMS.

Juhendid

Siit leiad kõneposti kasutamist lihtsustavad juhendid.

1
. - _
2
a b c
3
d e f
4
g h i
5
j k l
6
m n o
7
d e f
8
m n o
9
w x y z
*
kustutab
0
@
#
lõpetab
 • 147 – kõneposti peamenüüsse helistamiseks Eestis, saab kuulata kõneteateid ja muuta kõneposti seadeid
 • Kõneposti number – Sinu kasutuses olev mobiiltelefoni number
 • 148 – otsenumber selleks, et jätta kõneteade teise inimese kõneposti. See tuleb valida soovitud isiku mobiiltelefoni numbri ette (näiteks 1485XXXXXX). See number on kasutatav ainult Eestis helistamiseks.
 • 1478 – ei ole eraldi lühinumber, aga võimaldab kasutada kõneposti funktsiooni "kõne salvestamine". Kõnepostkasti helistamiseks vali 147 ja vajuta 8 või otse salvestamisfunktsioonini jõudmiseks vali number kujul 1478.
 • +3725096006 – kõneposti jäetud kõneteadete kuulamiseks ja kõneposti seadistamiseks.
 • +3725096007 – otsesuunamiste tegemiseks. Otsesuunamised on vajalikud juhul, kui vaikimisi suunamised ei vasta Sinu nõudmistele.
 • +3725096066 – enda kõne salvestamise number välismaal olles.
Kõneteadete arv kuni 40tk
Tervituse pikkus kuni 1 min
Kõneteate pikkus kuni 3 min
Faksi pikkus (ainult faksikõnepostil) 18 min
Kõne salvestamise pikkus kuni 30 min (6x5min osadena)
Kuulamata teateid hoitakse 7 päeva
Salvestatud teateid hoitakse 7 päeva
Kuulatud teateid hoitakse 1 päev
E-posti aadressile edastatud teateid hoitakse 3 päeva

Esimest korda kõneposti helistades tuleb muuta algne PIN-kood, et järgmisel korral saaks:

 • koheselt kuulata jäetud teateid
 • kuulata teateid teistelt numbritelt
 • kuulata teateid välismaal olles.

Koodi muutmiseks sisesta uus kood neljakohalise numbrina. Kood ei tohi sisaldada sümboleid * ja # ning ei tohi olla 0000. NB! Vastasel juhul korratakse PIN-koodi muutmist alati uuesti.

Edasi on soovitav seadistada kõneposti tervitus ja e-posti aadress.

Kõned suunduvad kõneposti alati, kui:

 • viibid väljaspool võrgu teeninduspiirkonda
 • mobiiltelefon ei ole sisselülitatud
 • Sa ei vasta kõnele 30 sekundi jooksul (aega saab ainult lühendada)

Lisaks võid aktiveerida oma telefonilt otsesuunamise, kui vaikimisi suunamised ei ole sobivad. Näiteks kui soovid muuta postkasti suundumise aega lühemaks. Otsesuunamise number Eestis on +3725096007

Oma telefoninumbrilt:

 • 147 või 5096006
 • Välismaalt +3725096006

Võõralt telefoninumbrilt:

 • 148+mobiili number
 • kuuldes tervitust vajuta #
 • sisesta PIN-kood.

Nii saad helistada ükskõik milliselt numbrilt kõneposti kuulamiseks.

Teise inimese kõneposti:

 • 148+mobiili number.

Nii saad helistada ükskõik, kelle Telia kõneposti kõneteate jätmiseks.

Teise inimese kõneposti välismaalt otse helistada ei saa.

Kõneposti saab helistada omanikuna (147) ka Telia lauanumbrilt, selleks tuleb see enne määrata.

Kõned suunduvad kõneposti välismaal ainult siis, kui telefon on väljalülitatud või asub võrgu teeninduspiirkonnast väljas.

Teadete kuulamiseks välismaal vali +3725096006. Kui Sinu number on võrgust tuvastatav, satud kohe oma kõneposti. Kui mitte:

 • kuuled oma kõneposti tervitust (kõneposti pääsemiseks vajuta # ja PIN-kood)

või

 • palutakse sisestada oma kõneposti number ja seejärel PIN-kood

Kui kõneposti PIN-kood on muutmata (0000), siis välismaalt kõneposti siseneda ei saa (number ei ole tuvastatav või on ebakorrektselt edastatud).

Vali 147, et helistada kõneposti teenindusmenüüsse.

 • Teadete kuulamine uued eespool 2
 • Teadete kuulamine vanad eespool 1
 • Koheselt teate kuulamine 6 (võimaldab teate andmete ettelugemise ajal kohe minna edasi teate kuulamise juurde)

Sulle mängitakse ette esimene teade, misjärel võid toimida järgnevalt:

 • uuestikuulamine: 1
 • säilitamine (7 päevaks): 4
 • kustutamine: 5
 • järgmine: 6

Teate kuulamise ajal on Sul järgmised võimalused:

 • tagasi 8 sekundit: 1
 • algusesse: 4
 • edasi 8 sekundit: 3
 • lõppu: 6

Kõneteate uuestisaatmine e-postile: vajuta teate lõppedes ja enne järgmist juhist 22.

Vali 147, et helistada kõneposti teenindusmenüüsse; postkasti seadistamiseks vajuta 3.

 • Telia numbri sidumine teadete kuulamiseks lühinumbrilt 147 1
 • Postkasti omaniku mobiilinumber 2
  Omaniku numbrit muuta ei saa. Lisaks saab siin lubada/keelata SMS-teavitust
 • Postkasti jäetud teadetest teavitamine 3
  Võimaldab määrata, kuidas kõnepost teavitab jäetud teadetest:
  • SMS-iga 1
   Saad määrata, kas kõnepost saadab või ei saada SMS-e helistajast.
  • E-postiga 2
   Saad määrata, kas kõnepost saadab e-posti jäetud teatest (ainult teavitus, ei sisalda helifaili).
  • Kõnega Telia numbrile 3
   Saad määrata, kas kõnepost teatab kõnega jäetud teatest.
 • Postkasti jäetud teadete edastamine helifailina e-postile 4
  • edastamine e-postiga 1
   Saad sisestada või muuta e-posti aadressi, millele edastatakse helifail.
 • Postkasti teadete jätmise keelamine 5
  Saad keelata/lubada kõneteadete jätmist.
  • Salvestamise keelamine 1
  • Salvestamise lubamine 2

või

 • palutakse sisestada oma kõneposti number ja seejärel PIN-kood

Kui kõneposti PIN-kood on muutmata (0000), siis välismaalt kõneposti siseneda ei saa (number ei ole tuvastatav või on ebakorrektselt edastatud).

Postkasti tervitusteksti salvestamiseks vali peamenüüs (147) number 4.

Saad salvestada oma häälega teate, mille kõnepost mängib ette helistajale. Tervitust saad kasutada kahel viisil: kas tervituse või oma nimena.

Näide, millisena kuuleb helistaja salvestatud tervitust:
"Tere, see on Toomas Kase kõnepost. Hetkel ei saa ma Sinu kõnele vastata, jäta palun teade".

Näide, millisena kuuleb helistaja tervitust oma nimena (kaldkirjas on lisatav automaatne tekst):
Tere! Palun jätke oma teade Toomas Kase postkasti.

Kui tervitust salvestatud ei ole, siis mängitakse helistajale ette teade:
" Tere! Palun jätke oma teade postkasti."

 • Tervituse kuulamine: 1
 • Tervituse muutmine: 2
 • Tervituse kustutamine: 3
 • Tervituse kinnitamine: 5
 • Tervituse kinnitamine oma nimena: 4

Kood takistab võõrastel Sinu kõneposti kuulamist ja kõneposti seadete muutmist. PIN-kood on 4-kohaline number ja on igal ajal muudetav. Algselt on PIN kood 0000. Kui valite põhimenüüst (5) "PIN kood", tuleb sisestada uus kood. Sisestage kood neljakohalise numbrina. Kood ei tohi sisaldada sümboleid * ja # ega olla 0000.

Kõneposti saab kasutada diktofonina, salvestamaks kõnega mõnd olulist mõtet. Samuti võid salvestada oma telefonivestluse, luues konverentskõne, mille üheks osapooleks on kõnepost.

Salvestuse kasutamiseks helista kõneposti 147 ja vajuta 8 või vali number kujul 1478. Telefonivestluse salvestamiseks loo konverentskõne kõneposti ja teise osapoolega ning ühenda kõned. Näiteks: Helista kõigepealt kõneposti 1478, seejärel vali vahekõne ja helista soovitud inimesele. Konverentskõne moodustamiseks vajuta telefonil klahvi 3.

NB! Kindlasti seadista e-posti aadress, siis saadab postkast kõik salvestised helifailina Sinu arvutisse. E-posti seadistamiseks helista postkasti 147 ja kuula juhiseid, või sisene Telia iseteenindusse ja määra kõneposti seadete all e-posti aadress. Iseteeninduses tuleb valida "Teenused" ja kõneposti juures "Seadista". E-posti aadress tuleb kirjutada lahtrisse "Sõnumi e-posti aadress". Salvestamine toimub 5-minutiliste tsüklitena (kokku 30 minutit) kõnet katkestamata. Kõik salvestised on leitavad ka postkasti salvestatud teadete alt.

Üritatud kõne tagab, et kõneposti kasutajale saadetakse teade kõneposti helistamisest ka juhul, kui helistaja katkestab kõne ega jäta kõneteadet.

Üritatud kõne teadet ei saadeta, kui helistaja on keelanud enda numbri edastamise või vajutab kõneposti tervituse ajal *.