UUS KÕNE- JA FAKSIPOST

Soovime, et saaksite meie kliendina alati kasutada kaasaegsemaid lahendusi.

Viime Kõne- ja faksiposti teenuse sel aastal üle uuele platvormile. Muudatus puudutab teenuse versioone Kõnepostkast, Faksipostkast kui Kõne-ja faksipostkast.

 • Uuenenud Kõne- ja faksiposti teenus pakub Teile oluliselt suuremat teadete jätmise arvu, nende pikemat säilitamisaega ning veel mõningaid täiendusi. Vaadake täpsemalt altpoolt
 • Teie olemasolev kõnepostkasti tervitusteade kantakse uuele teenusele üle automaatselt.
 • Vanas postkastis olevaid teateid uude üle ei viida, neid saate kuni nende aegumiseni kuulata numbrilt 6119944
 • Uude postkasti helistamiseks ja kõnede suunamiseks tuleb kasutada postkasti pikka numbrit 148191xxxx

Toiming Valitav number
Postkasti teenindusmenüüsse helistamine: võimaldab kuulata kõneteateid ning teenust seadistada 148191xxxx (Telia võrgust), kus xxxx on Teie postkasti unikaalne number; peale ühenduse saamist katkestage tervitusteade #-klahviga, seejärel sisestage teenuse PIN kood.
+3726119912 järelvalikuga (välismaal)
Postkasti number 148191xxxx on valitav ainult Telia võrgust
Vana platvormi postkasti teadete kuulamine kuni 7 päeva jooksul pärast kõneposti teenuse muudatust 6119944
Kõne- ja faksiposti tehnilised näitajad Vana teenus Uuendatud teenus
Teadete arv kuni 40 tk 999 tk
Tervituse pikkus kuni 1 min 5 min (ainult kõnepostil)
Kõneteate pikkus kuni 3 min 3 min (ainult kõnepostil)
Kõne salvestamise pikkus kuni 30 min (6x5min osadena) 30 min (3x10min osadena)
Kuulamata teateid hoitakse kuni 7 päeva 31 päeva
Salvestatud teateid hoitakse kuni 7 päeva 31 päeva
Kuulatud teateid hoitakse kuni 1 päev 31 päeva
E-posti aadressile edastatud teateid hoitakse kuni 3 päeva 31 päeva
Faksisõnumi pikkus (ainult Faksiposti puhul) 18 min 18 min
Vana teenus Uuendatud teenus
Saatja nimi Telia sõnumikeskus Telia kõnepostkast
Saatja e-posti aadress <voicebox@hot.ee> <noreply@telia.ee>
Teema: kõneposti jäeti teade Uus sõnum, tel xxxxxxx, pp.kk.aaaa kell hh:mm Teie postkasti on saabunud uus sõnum numbrilt xxxxxxx, pp.kk.aaaa kell hh:mm
Teema: kõneposti ei jäetud teadet Teile on helistatud numbrilt xxxxxxx, pp.kk.aaaa kell hh:mm
e-kirja tekst: kõneposti jäeti teade Uus sõnum, tel xxxxxxx, pp.kk.aaaa kell hh:mm
Teile on saabunud sõnum.
Lugupidamisega,
Sõnumikeskus
Tere!
Teie postkasti on saabunud uus sõnum numbrilt xxxxxxx, pp.kk.aaaa kell hh:mm
Telia
e-kirja tekst: kõneposti ei jäetud teadet Tere!
Teile helistati numbrilt xxxxxxx, pp.kk.aaaa kell hh:mm, kuid teadet ei jäetud.
Telia
Kõneposti helifaili formaat .mp3 .wav
Kõneposti helifaili nime formaat Telxxxxxxx_ppkkaaaa_hhmmss[12_0] 372xxxxxxx@vms.ims.mnc001.mcc248.3gppnetwork.org_372xxxxxxx_aaaakkpp_hhmmss_1234567_1
Faksiposti faksisõnumi formaat .tif või .sff .tif
Faksiposti faksisõnumi pikkus 18 min 18 min

Sõnumite kuulamise menüü

 • Kuulamata sõnumeid mängitakse alati varem jäetutest alustades, seega ei ole enam vaja valida, kas soovite kuulata eespool uuemaid või vanemaid sõnumeid.
  Sõnumi kuulamise ajal on võimalik seda "kerida" edasi (9) või tagasi (7), kuulata algusest (1), kuulata järgmist (3) või eelmist sõnumit (4) või sõnum kustutada (*)

Kõneposti tervitusteated

 • Kõnepostile on võimalik valida 4 eelsalvestatud tervitusteate vahel või salvestada oma personaalne teade. Faksipostil tervitusteadet enam pole, see ootab kohe faksisõnumit.
  Hääleallkirja võimalus uues postkasti puudub. Uued eelsalvestatud tervitusteated ei sisalda ka kõneposti omaniku nime.

Kõne- ja faksiposti seadistamise menüü

 • Postkastiga ei saa enam siduda omaniku telefoninumbrit, olemasolev sidumine eemaldatakse. Postkasti omanikuna helistamisel tuleb peale kõne ühendamist (kõnepostil tervitusteate ajal) vajutada #-klahvi, mille järel küsitakse postkasti PIN koodi.

Kõneposti mahu menüüd uues postkastis pole

Uue kõneposti põhimenüü Vana kõnepost Uus kõnepost Kommentaar
Sõnumite kuulamine 1 1 Vaikimisi mängitakse esimesena kuulamata teated alates vanimast. Sõnumi kuulamise ajal/järgselt on võimalik:
 • Sõnumi uuesti kuulamine 1
 • Järgmine sõnum 3
 • Eelmine sõnum 4
 • Sõnumi salvestamine #
 • Sõnumi kustutamine *
 • Tagasi peamenüüsse 0
Kõneteate kuulamise ajal on täiendavad võimalused:
 • Tagasikerimine 7
 • Edasikerimine 9
Postkasti määrangud 3 3 Saab määrata, kas kõneposti on sõnumite jätmine lubatud või mitte. Kui sõnumite jätmine pole lubatud, mängitakse helistajale 2 korda ette omaniku salvestatud personaalset tervitusteadet, kui seda pole tehtud, siis teadet „See postkast ei võta sõnumeid vastu“.
Puudub postkasti teadete edastamise e-posti seadistamise võimalus, vajadusel pöörduge Telia klienditeenindusse
Postkasti tervituse muutmine 4 2 Tervituse menüüs saab valida 3 eelsalvestatud tervituse vahel. Hääleallkirja ei ole. Postkasti tervituse alammenüü:
 • Hetkel kehtiva tervituse kuulamine 1
 • Tervituse muutmine 2
 • Tagasi peamenüüsse 0
Tervituse muutmise alammenüü:
 • Personaalse tervituse muutmine 1
 • Eelsalvestatud tervituse muutmine 2
 • Tagasi 0
Personaalse tervituse muutmise alammenüü:
 • Isikliku tervituse kuulamine 1
 • Uue tervituse salvestamine 2
 • Personaalse tervituse kehtestamine #
 • Tagasi 0
Eelsalvestatud tervituse alammenüü:
 • Tervituse … kehtestamine 1
 • Tervituse … kehtestamine 2
 • Tervituse … kehtestamine 3
 • Tagasi 0
Tervituse menüüs saab valida 3 eelsalvestatud tervituse vahel. Hääleallkirja ei ole.
PIN koodi muutmine 5 5 Sisestage uus PIN kood
Kõneposti maht 7 puudub Kõneposti mahu menüü uues postkastis puudub.
Kõne salvestamine postkasti 8 8 Salvestuse lõpetamiseks katkestage kõne